25. 1. 2018

Mošnovští celníci na letišti Leoše Janáčka zadrželi celkem 42 kusů mořských korálů. Počátkem měsíce prováděli kontrolu opožděných zavazadel dopravených pravidelnou linkou z Prahy (let z Malediv). Pomocí rentgenu bylo zjištěno, že se v zavazadlech tří cestujících nachází zboží, které by mohlo porušovat ustanovení Úmluvy CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Za přítomnosti majitelů nebo jejich zmocněnců byla zavazadla otevřena. Nacházelo se v nich celkem 42 kusů neživých korálů. Pasažéři si je přivezli z dovolené jako suvenýry. Že se jedná o přísně chráněný exemplář ohrožených druhů volně žijících živočichů a rostlin a obchodování s touto komoditou je zakázáno, to netušili. V souladu s Úmluvou CITES bylo zboží zadrženo, dočasně uskladněno a případ předán České inspekci životního prostředí v Ostravě.

 

Krádež, zpronevěra, podvod…

Ostravští kriminalisté zahájili trestní stíhání 30letého muže pro trestné činy krádeže, podvodu a zpronevěry. Muž je podezřelý, že protiprávním jednáním způsobil škodu přesahující 1 100 000 korun. Skutky měl spáchat v období od prosince 2016 do 14. 1. 2018. Další den (15. 1. 2018) měl spolumajitele poškozené firmy informovat, že do zaměstnání již nepřijde a učiní kroky k nápravě svého jednání. V půlce ledna 2018 měl podezřelý opakovaně z provozovny poškozené firmy, ve které byl zaměstnán, odcizit finanční hotovost. Části peněz se měl zmocnit po překonání zámku. Jednalo se o částku v řádech stovek tisíc korun. O svém jednání následně informoval zaměstnavatele a sdělil, že již nedorazí. Nato měl odjet. V průběhu prověřování kriminalisté zjistili, že muž měl opakovaně uvést zákazníky firmy v omyl a neoprávněně tak získat finance. Muž měl tvrdit, že jedná za poškozenou firmu, ve které je zaměstnán a na podkladě vydání příjmového dokladu vylákat od poškozených finance. Jedna z poškozených tak měla postupně muži vyplatit víc jak 600 000 korun. Veskrze se jednalo o úhrady objednávek nákupu elektrospotřebičů. Kriminalisté po oznámení události započali s pátráním po podezřelém. Ten byl zadržen v jednom z hotelů v Olomouci. Po shromáždění důkazů zahájil ostravský policejní komisař trestní stíhání muže. Pachateli uvedeného protiprávního jednání hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Policejní komisař učinil podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice