27. 1. 2023

Řidič osobního automobilu pod vlivem alkoholu a s vysloveným zákazem v obci Rybí

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 27letému muži z Novojičínska, neboť tento pár minut před jednadvacátou hodinou večerní 25. ledna tohoto roku řídil v obci Rybí osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Superb, ač má v současné chvíli vysloven status neřidiče, poněvadž má rozhodnutím Okresního soudu v Novém Jičíně vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do září roku 2023. Při prováděné silniční kontrole a odborným měřením dechovými zkouškami policisté z novojičínského Obvodního oddělení zároveň zjistili, že shora uvedený muž řídil automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 0,6 promile alkoholu v dechu. Výše jmenovaný řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal a celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Oderští policisté se zabývají špatně odeslanými financemi z bankovního účtu

Na základě oznámení 23letého muže z Novojičínska policisté z Obvodního oddělení v Odrách zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření všech skutečností, zda ze strany doposud neznámé fyzické či právnické osoby nedošlo na blíže neupřesněném místě k naplnění skutkové podstaty přečinu zatajení věci. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak 23letý muž v místě svého trvalého bydliště odeslal v dopoledních hodinách 9. ledna letošního roku prostřednictvím internetového bankovnictví ze svého bankovního účtu finanční prostředky ve výši 53.372 korun a jiný bankovní účet, přičemž chybně zadal kód banky a peníze tak byly připsány na jiný účet, než zamýšlel. Výše uvedený muž se v následující dny snažil sám osobně i prostřednictvím své banky opakovaně několikráte kontaktovat příjemce, což se mu ani bankovnímu domu doposud nepodařilo a finance mu navráceny nebyly. V této souvislosti policisté upozorňují širokou veřejnost na tu skutečnost, že v případě obdržení finančních prostředků, které jim nepatří a které byly na jejich účet zaslány omylem, tyto musí vrátit odesílateli případně po dohodě peněžnímu ústavu, který učiní nápravu. V opačném případě se tak možní příjemci mohou dopustit protiprávního jednání a chování mající znaky trestné činnosti majetkového charakteru. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany oderských policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Žádost o uveřejnění fotografií zajištěného nářadí pocházejícího z trestné činnosti

Koncem minulého roku policisté a kriminalisté z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně objasnili sérií vloupání do různých objektů, a to převážně v Kopřivnici. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak pachatelem této majetkové trestné činnosti je 34letý muž z Novojičínska, který se minimálně v měsících září, říjen a listopad 2022 dopustil přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže tím, že se nejméně v sedmi případech vloupal do sklepních kójí, obytných místností a dalších objektů fyzických i právnických osob v okrese Nový Jičín, převážně pak v Kopřivnici, v Příboře a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývá novojičínský komisař Služby kriminální policie a vyšetřování por. Bc. Lukáš Pastuszek, který v rámci procesních úkonů zajistil i různé věci, které pocházejí z této trestné činnosti. U některých z nich (například aku řetězová pila značky Bosch a přímočará pila značky Extol) však doposud není ustanoven původní majitel, tedy poškozená osoba a tato, nechť se případně se svým svědectvím a se svým nárokem, telefonicky ozve na novojičínské policejní číslo 974 735 466.

 

Krádež motorové nafty z nákladního automobilu v obci Strahovice

V době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 24. ledna a osmou hodinou ranní 25. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Strahovice přečin krádeže tím, že na parkovišti před jedním z rodinných domů vypáčil uzamčené víčko palivové nádrže na zde zaparkovaném nákladním motorovém vozidle tovární značky Scania a následně odčerpal a takto odcizil přibližně 500 litrů motorové nafty, čímž poškozené místní právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 18 a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kravařích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených pohonných hmot, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kravařské policejní číslo 974 737 721.

 

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě dvou automobilů v obci Brumovice

Pětadvacet minut po šesté hodině ranní 26. ledna 2023 řídil 76letý muž z Krnova osobní motorové vozidlo tovární značky Volvo XC70 po silnici číslo I/57 ve směru jízdy od obce Úvalno v okrese Bruntál k obci Brumovice, část Skrochovice v okrese Opava, přičemž v pravotočivé zatáčce předjížděl před ním jedoucí osobní motorové vozidlo tovární značky VW Passat, které řídila 34letá žena z Opavy. Vzhledem k tomu, že se v protisměrném jízdním pruhu náhle objevil jiný účastník silničního provozu (dosud neznámý řidič blíže neustanoveného motorového vozidla), snažil se výše uvedený muž zařadit do svého pravého jízdního pruhu ve směru jízdy na Opavu, při tomto však pravou boční stranou svého vozu narazil do levé přední části předjížděného automobilu. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývá policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Aleš Solnický. Ten na policejním telefonním čísle 974 737 581 případně kdykoli na mobilním telefonním čísle opavských dopravních policistů 735 788 950 velmi rád přijme jakékoli svědecké informace k výše uvedenému nehodovému ději. Tyto pozitivní informace případných svědků, jakož i kladné poznatky blíže nezjištěného řidiče přesně neustanoveného motorového vozidla, jedoucího v daný okamžik v protisměru, jsou velmi důležité pro řádné zadokumentování spisového materiálu.

 

V noční době došlo k vloupání do dvou vinoték na území města Hlučína

Policisté z hlučínského Obvodního oddělení se v těchto dnech intenzivně zabývají dvěma případy vloupání do prodejen (vinoték), ke kterým došlo v brzkých ranních hodinách 26. ledna 2023. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak neznámý pachatel nejprve pár minut po jedné hodině ranní uvedeného dne rozbil skleněnou výplň výkladní skříně prodejny s vínem a s destiláty na ulici Ostravské v Hlučíně, přičemž nic neodcizil, poškozením zařízení provozovny však vznikla soukromé společnosti z Ostravy celková hmotná škoda na majetku ve výši 4 tisíce korun.

Chvíli před druhou hodinou ranní 26. ledna tohoto roku doposud neznámý pachatel rozbil skleněnou výkladní skříň vinotéky na ulici Hrnčířské v Hlučíně a následně z těchto vnitřních prostor odcizil láhev medoviny, láhev značkového rumu a láhev vína. Odcizením alkoholických nápojů a poškozením zařízení (skleněná výplň výlohy, vystavené skleničky a karafa) vznikla místní poškozené fyzické i právnické osobě celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 23 tisíc korun. Jakékoli informace k výše uvedeným případům přečinu krádeže, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí (láhví), lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

 

Objasnění majetkového trestné činnosti 28letého muže z Opavy

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 28letému místnímu muži, neboť na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností je zcela zřejmé, že v polovině prosince loňského roku neoprávněně vstoupil do jednoho z bytových domů na ulici Krnovské v Opavě a ze společné chodby domu odcizil volně odložené dva páry značkové dámské zateplené obuvi, čímž poškozené ženě z Opavy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 5 tisíc korun. Dále v polední době 22. ledna tohoto roku odcizil v prodejně s elektronikou v Obchodním centru na ulici U Fortny v Opavě volně vystavený radiopřijímač v hodnotě 899 korun, který si vložil do kapsy své svrchní bundy a bez úhrady tohoto zboží prošel přes pokladní zónu dané provozovny pryč. Lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž zjištěno, že shora uvedený 28letý muž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán několika rozsudky Okresního soudu v Opavě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce dvou a půl let, který vykonal v polovině června roku 2021. Celá záležitost je nadále v gesci opavských policistů a kriminalistů.

 

Na projíždějící automobil v katastru obce Tylov na Bruntálsku spadl strom

Patnáct minut po čtvrté hodině ranní 26. ledna 2023 řídil 49letý muž z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Roomster po silnici III. třídy v katastru obce Tylov, a to ve směru od Nové Pláni na Valšov, přičemž po průjezdu levotočivou zatáčkou na karosérii automobilu spadl z lesního porostu, který se nachází za levým silničním příkopem, jehličnatý strom (modřín). Podle provedeného šetření na místě kolizní situace v dopravě byl tento strom s největší pravděpodobností vyvrácen vlivem námrazy a těžkého mokrého sněhu. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče negativně, zranění mu ani jiné osobě způsobeno nebylo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 40 tisíc korun. Celou záležitostí se nadále zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

 

Řidič s vysloveným zákazem řízení ujížděl bruntálským policistům

Třicet minut po sedmé hodině ranní 25. ledna 2023 službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Bruntále prováděla dohled na bezpečnost a plynulosti silničního provozu na silnici číslo I/11 spojující Bruntál s Opavou, přičemž v úseku mezi obcemi Milotice nad Opavou a Horní Benešov zaregistrovala průjezd osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, které se rozhodla zastavit a provést silniční kontrolu. Na dávané znamení ze služebního automobilu v barvách Policie České republiky výstražnými zvukovými i světelnými signály majáku a nápisem „stop“ však řidič škodovky nereagoval, zvýšil rychlost jízdy a ujížděl v délce téměř pěti kilometrů až do Horního Benešova, do místní části Luhy, kde svůj vůz náhle zastavil, vystoupil a snažil se urychleně odejít. Při tomto se pohyboval po ne zcela zpevněném povrchu a vstoupil i do přilehlého potoka. Po chvíli snažení se o útěk byl zadržen zakročujícími policisty a následně byl převezen na policejní služebnu k nutným procesním úkonům. Během nich byl v dosud neznámém řidiči zjištěn 31letý muž z Bruntálu, kdy důslednou lustrací v dostupných evidencích bylo prokázáno, že má trestními příkazy okresních soudů v Bruntále a v Ostravě vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do března roku 2024. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

Vloupání do mincovníků u místností toalet v budově krnovského vlakového nádraží

V blíže nezjištěné době mezi devátou hodinou ranní 25. ledna a sedmou hodinou ranní 26. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v budově vlakového nádraží a železniční stanice Českých drah na ulici Nádražní v Krnově přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že po vypáčení dvou mincovníků u místností zdejších dámských a pánských toalet odcizil finanční prostředky na hotovosti v drobných mincích ve výši bezmála 2 tisíc korun, přičemž na zničeném zařízení vznikla poškozené právnické osobě z Prahy celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 30 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice