27. 10. 2023

Další muž obviněn ze znásilňování nezletilých chlapců

 V polovině června policie informovala o mimořádně citlivém případu – obvinění muže z trestných činů znásilnění a ohrožování výchovy dítěte, kterých se měl při volnočasových aktivitách jistého řekněme oddílu dopouštět na chlapcích ve věku od 10 do 15 let. Ke zveřejní případu, respektive jednání, pro které je příznačná latence, policie přistoupila z preventivního hlediska. Rovněž tím oslovili veřejnost se žádostí o svědectví, kdy kriminalistům, kteří vyšetřování věci dosud neukončili, zareagovalo několik osob, jak svědků, tak i dalších obětí. Policisté tak rozpracovávají další informace týkající se jednání obviněného muže. Aktuálně se jedná o více než desítku zneužitých nezletilých chlapců. Policie děkujeme za důvěru všem, kteří policisty zkontaktovali.

Při minulé medializaci bylo konstatováno, že kriminalisté nemohou vyloučit obdobné jednání jiné osoby či osob v oddíle. Informace zjištěné v rámci výše uvedeného vyšetřování vskutku vedly k obvinění dalšího muže, a to pro zvlášť závažný zločin znásilnění a přečin ohrožování výchovy dítěte. Obviněný se měl v průběhu let 2014 až 2016 dopouštět různých sexuálních praktik vůči několika nezletilým chlapcům z oddílu, kde v té době působil. Nejednalo se vždy o volnočasové aktivity, v některých případech si chlapce měl zvát domů. Skutky měl páchat latentně, cíleně, někdy pod pohrůžkou ve formě psychického nátlaku, využívajíc svého postavení v oddíle či obecně role dospělého vzoru, autority.  Rovněž on měl tak zneužívat důvěru chlapců a obdarovávat je i různými dárky. Měl jednat s vědomím, že chlapci neuměli mnohdy rozpoznat závažnost jednání. Muž si měl být vědom, že zcela jistě ohrožuje rozumový, citový i mravní vývoj chlapců. Kriminalisté vyšetřovali obdobnou trestnou činnost v tomto oddíle již v roce 2017 a pro zvlášť závažný zločin mravnostního charakteru byl pravomocně odsouzený jeden muž. Jedná se o aktuálně obviněného, přičemž odsouzen byl pro skutky jiné, nyní se jedná o zadokumentované další skutky. Trestní stíhání je vedeno vazebně.

V případě jakéhokoliv podezření, nebo když se doslechnete „pomluvu“, že někdo zneužívá děti, neváhejte kontaktovat policisty na lince 158. Rodiče, nebo obecně dospělí, by měli s dětmi na toto téma, samozřejmě opatrně, hovořit, zajímat se o ně a znát je. Důležitá je vzájemná důvěra mezi nimi. Pak je jen krůček k tomu, když dospělý vycítí, že je dítě jakkoliv ohroženo. Mohou to být náznaky typu změny chování, bezdůvodné opuštění na první pohled idylického kroužku či náhlý, zvláštní, negativní postoj vůči konkrétní osobě. Pokud dítě má věci, řekněme dárky, které nejsou od vás, zajímejte se, od koho a za co je dostalo. Zajímejte se také o chod a konkrétní dění v samotné organizaci, kterou vaše dítě navštěvuje, nebo máte o přihlášení do ní zájem.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice