3. 2. 2022

Vloupání do osobního automobilu v Kopřivnici má na svědomí místní recidivista

V uplynulých dnech policisté z kopřivnického Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu krádeže, spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a také ve věci spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ze kterých je důvodně podezřelý 41letý místní muž. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak chvíli před patnáctou hodinou odpolední posledního lednového dne letošního roku se shora uvedený 41letý muž na ulici Štramberské v Kopřivnici vloupal do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Citroën Berlingo. Po předchozím rozbití skleněné výplně okna dveří dlažební kostkou se škodou ve výši 4 tisíce korun tak vnikl do tohoto automobilu a z něj odcizil koženou peněženku s různými osobními doklady, s platebními kartami a s finančními prostředky, čímž poškozenému 23letému muži z Nového Jičína vznikla další hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 2 a půl tisíce korun. Po tomto protiprávním jednání majetkového charakteru shora uvedený pachatel utekl k nedaleké prodejně smíšeného zboží na ulici Francouzské v Kopřivnici, kde byl chvíli poté zadržen službu konající policejní kopřivnickou autohlídkou. Řádnými lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že zadržený muž prochází celostátním pátráním, kdy je na něj vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Do vězení nenastoupil i přesto, že byl k tomuto vyzván již v prosinci loňského roku a mařil tak výkon úředního rozhodnutí. Po provedení všech nutných a neodkladných procesních úkonech byl 41letý muž policisty eskortován a umístěn ve Vazební věznici v Ostravě. Celá záležitost, jakož i případné další obdobné protiprávní jednání a chování tohoto recidivisty je nadále v intenzivním prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Objasnění majetkové trestné činnosti 30leté ženy z Nového Jičína

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, ze kterých je důvodně podezřelá 30letá místní žena. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak nejprve v polovině ledna letošního roku neoprávněně vstoupila do jednoho z bytových domů na ulici Na Lani v Novém Jičíně, kde se ve sklepních prostorách vloupala do několika sklepních kójí zdejších obyvatel a odcizila elektrickou kotoučovou pilu v hodnotě 300 korun. Dále chvíli před dvacátou hodinou večerní 19. ledna 2022 odcizila v prodejně s oděvy v Obchodním centru na ulici Přemyslovců v Novém Jičíně volně vystavené zboží v hodnotě téměř 1.300 korun. Dámskou zimní bundu a dámskou zimní šálu si z prodejních prostor odnesla do zkušební kabinky, zde odstranila bezpečnostní kódy a čipy, vše si oblékla pod své svrchní oblečení a bez úhrady zboží prošla přes pokladní zónu. Následně bylo i zjištěno, že výše uvedená žena neměla při pohybu ve vnitřních prostorách prodejny a nákupního centra nasazenou ochranu dýchacích cest, čímž porušila příslušná vládní nařízení a je tak důvodně podezřelá ze spáchání přestupkového jednání a chování. Výše uvedené protiprávní jednání majetkového charakteru učinila jako recidivistka, poněvadž v posledních třech letech byla pravomocně odsouzena a potrestána rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně, a to k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře pěti měsíců, se zkušební dobou do ledna příštího roku. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů, kdy se zjišťuje i její další případná obdobná trestná činnost a protiprávní jednání majetkového charakteru.

 

Dopravně bezpečnostní akce na Opavsku

V průběhu tohoto týdne v rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v souvislosti s předpokládanými špatnými povětrnostními podmínkami (sníh, namrzající déšť, náledí, námraza) a na základě rozboru stávajících dopravních nehod na území okresu Opava s odkazem na aktivní ovlivnění vývoje nehodovosti a eliminaci protiprávního jednání účastníků silničního provozu byly převážně v brzkých ranních hodinách uskutečněny dopravně bezpečnostní akce i namátkové silniční kontroly. Vše bylo zaměřeno na dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, přičemž se zejména jednalo o kontrolu výhledu z právě užívaného a provozovaného motorového vozidla (námraza na sklech automobilů a odstranění ledu či sněhu z vozidla podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. i), j) zákona č. 361/2000 Sb. O silničním provozu, kdy řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran a dále řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích).

 

Všeobecné informace a preventivní rady:

Sníh a led nemá na jedoucím motorovém i přípojném vozidle co dělat

I když je pro řidiče počasí letošní zimní sezóny doposud docela velmi přívětivé, přesto policisté upozorňují širokou veřejnost na některé povinnosti, a to v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích.

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. – zákon o provozu na pozemních komunikacích

  • 5 – Povinnosti řidiče

(2) Řidič nesmí

  1. i) řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran,
  2. j) řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Policisté tímto apelují na řidiče motorových vozidel všech skupin (jednostopých i dvoustopých -osobních, dodávkových, nákladních, souprav, speciálních…), aby neohrožovali bezpečnost a plynulost silničního provozu a před výjezdem vždy svůj dopravní prostředek řádně zkontrolovali a odstranili z vozu sníh, námrazu, led a jiné nečistoty. Řidiči by před jízdou měli odstranit sněhovou vrstvu či námrazu z povrchu celého vozidla, tedy z karosérie včetně všech oken tak, aby byl zajištěn řádný výhled z automobilu. Řádně očistit je zapotřebí i zpětná zrcátka, přední a zadní světlomety, ukazatele směru a obě registrační značky. Řidiči nákladních vozidel a souprav, zejména s plachtovou střechou, musí věnovat pozornost tomu, zda se na střeše nevytvořil led, který by při odtržení a případném pádu mohl způsobit vážné problémy na životě, zdraví a majetku osob.

V rámci zpomalení a zklidnění dopravy jsou na mnohých místech v jednotlivých městech a obcích vybudovány kruhové objezdy, kde v zimních měsících dochází ke kolizním situacím v dopravě v souvislosti s nebezpečím pádu sněhu a ledu převážně z přívěsů a návěsů nákladních automobilů. Odstředivá síla při zatáčení na křižovatce s kruhovým objezdem nebo při odbočování nezřídka způsobí odlétnutí sněhu nebo ledu na ostatní účastníky silničního provozu, tedy na řidiče jiných vozidel, ale i na chodce, cyklisty a motocyklisty.

Ze zákona o provozu na pozemních komunikacích zcela zřejmě vyplývá, že řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Dále řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. V případě nedodržení této zákonné povinnosti se tak řidič dopouští přestupku v dopravě, za který mu mohou policisté v příkazním (blokovém) řízení na místě uložit pokutu až do výše 2 tisíc korun a ve správním řízení může být potrestán sankcí až do výše 2 a půl tisíc korun.

Před každou jízdou je nutné očistit:

  • celou karoserii, včetně střechy a nákladu (střešního nosiče, plachty na vozíku apod.)
  • všechna světla a odrazky
  • všechna okna a vnější zrcátka
  • registrační značku a označení státu
  • vyznačení nejvyšší povolené rychlosti

V zimních měsících se teploty běžně pohybují kolem nuly, někdy i pod bod mrazu. Ve vyšších polohách často sněží, v nižších zase padá sníh s mrznoucím deštěm. Na silnicích je zapotřebí počítat s ledem a sněhem, případně s náledím či se sněhovou břečkou. To, že řidič někam vyjede po čisté a suché silnici neznamená, že tomu tak bude i při jízdě zpět. Zimní pneumatiky s řádným dezénem jsou v tomto ročním období zcela nutné, tak jako stěrka (škrabadlo) skel a zimní směs ve funkčním odstřikovači oken. Ve vozidle je vhodné mít také k dispozici smetáček a malou lopatku, což se může účinně hodit při větším nánosu sněhu. Policisté také doporučují, aby si řidiči při jízdě za řádně neočištěným vozem či soupravou vozidel vždy ponechávali větší odstup, a to pro případ pádu sněhu nebo ledu z kapoty nebo plachty před ním jedoucího dopravního prostředku.

I v následujících dnech, týdnech a měsících budou takové to obdobné dopravní akce probíhat, a to nejen v okresech Opava, Bruntál a Nový Jičín, ale také v dalších jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje.

 

Objasnění krádeže zboží v prodejně opavského Nákupního centra

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 22letému muži z Opavy, neboť tento v podvečerních hodinách 30. ledna 2022 odcizil v jedné z prodejen Obchodního centra na ulici U Fortny v Opavě volně vystavené zboží v hodnotě 699 korun. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž si pánskou mikinu s kapucí odnesl z prodejní plochy do zkušební kabinky, zde odstranil její bezpečnostní prvky, oblékl si ji pod své svrchní oblečení a bez úhrady tohoto zboží prošel přes pokladní zónu. Za ní byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny a následně byl předán přivolané službu konající policejní autohlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u výše jmenovaného 22letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě k podmíněnému trestu odnětí svobody za obdobnou majetkovou trestnou činnost, a to v délce trvání dvou měsíců, se zkušební dobou do srpna letošního roku. Celá záležitost je nadále v gesci opavských policistů a kriminalistů pro možné další obdobné protiprávní jednání a chování tohoto recidivisty.

 

Poškození informační tabule v prostoru vlakového nádraží v obci Holasovice

V blíže neustanovené době mezi čtrnáctou hodinou odpolední 28. ledna a šestnáctou hodinou odpolední 31. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v prostoru železniční stanice ČD v obci Holasovice přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodil zde instalovanou elektronickou informační tabuli, a to rozbitím dvou skleněných panelů digitálních displejů, čímž poškozené právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 10 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Velkých Heralticích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na velkoheraltické policejní číslo 974 737 751.

 

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 29. ledna 2022 v Opavě

Policejní inspektor ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Roman Nikodém DiS. žádá širokou veřejnost o svědecké informace ke kolizní situaci v dopravě, která se stala okolo třetí hodiny ranní 29. ledna 2022 na ulici U Náhonu v Opavě. Jak bylo dosavadním prošetřováním zjištěno, tak v té chvíli doposud neustanovený řidič osobního motorového vozidla tovární značky Peugeot 206 jel po ulici U Náhonu ke křižovatce s ulicí Krnovskou, přičemž při průjezdu mírnou zatáčkou dostal s největší pravděpodobností na namrzlé vozovce smyk, přejel do protisměru a zde narazil do dvou zaparkovaných osobních automobilů továrních značek Škoda Felicia a BMW 530D. Po střetu neznámý řidič z místa dopravní nehody utekl neznámo kam. Ke zranění zúčastněných osob s největší pravděpodobností nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 130 tisíc korun. I když je zřejmý majitel automobilu značky Peugeot, řidiče v době výše popsané dopravní nehody se doposud nepodařilo ustanovit. Z tohoto důvodu jsou velmi nutné kladné poznatky případných svědků k celé záležitosti a tyto lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 576 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950. Za pozitivní informace policisté děkují.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice