30. 4. 2021

Pálení čarodějnic je i v omezující koronavirové době rizikovou záležitostí

Máme tady konec dubna 2021 a oblíbené pálení čarodějnic, které souvisí s rozděláváním ohňů a sdružováním lidí a různými oslavami. I když v současné době dosud platí vládou schválená omezení o (ne)účasti na hromadných akcích z důvodu prevence šíření koronaviru, předpokládáme, že oslavy filipojakubské noci se uskuteční na mnoha místech Moravskoslezského kraje, byť v omezeném počtu osob, nebo v rodinném kruhu.

Hasiči před tradičním pálením čarodějnic a rozděláváním otevřených ohňů v současné době důrazně varují a nedoporučují je. Přesto, že zvláště noc ze čtvrtku na pátek má být podle předpovědi bohatější na dešťové srážky, stále hrozí nebezpečí vzniku požárů.

Pro připomenutí předkládám několik základních rad z oblasti požární ochrany pro rozdělávání ohňů v přírodě:

  • Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů, třeba hromad dřeva, větví, sena, slámy, pokud možno ohraničeno pruhem širokým nejméně jeden metr, zbaveným jakýchkoliv hořlavin (pozor je nutné dát i na kořeny stromů a keřů), a vzdálené minimálně 50 metrů od kraje lesních porostů.
  • Při umísťování ohniště je potřeba zohlednit i aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, aby nedošlo k přenosu požáru kvůli odletujícím jiskrám na okolní objekty.
  • Hranici z polen stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran a následné rozšíření ohně mimo vyhrazené místo ohniště.
  • Před zapálením ohniště zabezpečit dostatečné množství hasebních látek (vodu, písek) a volné příjezdové cesty, aby se hasiči včas dostali na místo případného požáru.
  • Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívat vysoce hořlavé látky, např. benzín, naftu, líh.
  • Vždy zajistit přítomnost alespoň jedné osoby starší 18 let, pokud možno střízlivé…
  • Ohniště opustit až poté, co je důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou – a je opravdu vychladlé. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé části a poryv větru je znovu rozdmýchá a roznese do okolí.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice