31. 3. 2016

Značky na přání

V měsíci únoru oznámený případ odcizených registračních značek již má své známé pachatele. Podle doposud zjištěných skutečností šlo o konkurenční boj. Poškozený majitel vozidel taxi oznámil, že mu někdo odcizil registrační značky vyhotovené na přání ze zaparkovaných automobilů ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jejich odcizením a poškozením laku automobilů mu tehdy neznámý pachatel způsobil škodu ve výši více jak 20 tisíc korun. V současné době mají sdělené obvinění dva muži ve věku 38 a 23let. Mladší z nich, několikrát trestně stíhán je odcizil na přání staršího. Dostal za ně malý finanční obnos. Podle dosavadních policejních zjištění je měl odcizit z toho důvodu, aby poškozený „dočasně uvolnil pozici na trhu taxislužeb“. Oba aktéři mají sděleno obvinění. Starší z mužů, který krádež zosnoval, je obviněn ze spáchání účastenství ve formě organizátorství k přečinu krádež a mladší z přečinu krádež.

 

Věnujeme se dospívající mládeži

V současné době realizujeme několik preventivních projektů se zaměřením na děti a mládež. Jeden z nich bude pokračovat také v příštím školním roce speciálně pro žáky základních škol v Kopřivnici. Stále probíhající preventivní cyklus „Právní odpovědnost dětí“ a „Drogová problematika“ bude ukončen až v měsíci červnu. Do té doby se setkáme s deseti školami a téměř třemi stovkami dětí z okresu Nového Jičína, kterým společně s oddělením sociálně právní ochrany dětí budeme vysvětlovat jejich práva, ale také povinnosti včetně výchovných opatření a trestů které je mohou potkat, když poruší pravidla slušného chování nebo zákonů. V tomto týdnu jsme se setkali se žáky základních školy T.G.M. ze Studénky a ZŠ. npor. Loma Příbor. S ohledem na množství dotazů je zřejmé, že samotné děti mají o danou problematiku zájem a chtějí vědět, co se stane, když zákony poruší. Policejní preventivní cyklus Právní odpovědnost dětí byl městem Kopřivnice zařazen do preventivního projektu TOOP 2016 (Trestní odpovědnost a občanský průkaz), který město realizuje jako aktivitu plnění Zdravotního plánu města. Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol Kopřivnice. Samotný projekt probíhá ve dvou fázích. První z nich již byla započata v tomto měsíci a bude pokračovat až do června ve formě vyhlášené tematické multimediální, literární a výtvarné soutěži. V druhé fázi od měsíce září do listopadu proběhnou besedy s policisty na téma právní odpovědnosti s ukončením v soutěžním vědomostním klání šesti družstev v kulturním domě Kopřivnici.

Právní odpovědnost dětí-preventivní projekt novojičínských policistů pro školy žáci Základní školy TGM ze Studénky(1) Právní odpovědnost dětí-preventivní projekt novojičínských policistů pro školy žáci Základní školy TGM ze Studénky(2) Právní odpovědnost dětí-preventivní projekt novojičínských policistů pro školy žáci Základní školy TGM ze Studénky(3)

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice