31. 3. 2017

 

Neoprávněně vyplacené sociální dávky za více jak 200 tisíc korun“

Novojičínští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili trestní stíhání šestatřicetileté ženy z Nového Jičína, kterou obvinili ze spáchání přečinu podvodu. Podvodného jednání se měla dopustit tím, že s úmyslem získat neoprávněný majetkový prospěch, pobírala v době od května roku 2012 do dubna roku 2016 dávky státní sociální podpory, a to i přesto, že žila s rodinou v jiném členském státu Evropské unie a nárok na tyto dávky je vázán bydlištěm osob na území České republiky. Svým jednáním způsobila České republice, zastoupené Úřadem práce škodu převyšující 200 tisíc korun. V případě prokázání viny jí tak hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

 

Zpronevěra

Ostravský policejní komisař zahájil trestní stíhání 22letého muže pro trestný čin zpronevěry. Muži tak hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Muž je podezřelý, že měl přebírat otcův důchod a ačkoliv měly tyto prostředky užít k úhradě nákladů souvisejících se zaopatřením otce, peníze měl užít sám. K protiprávnímu jednání mělo docházet v době od května roku 2016 a zařízení, které zajišťovalo zaopatření otce, vznikla dlužná částka přesahující 88 000 korun. Škoda, kterou měl takto muž způsobit, pak byla vyčíslena v částce přesahující 187 000 korun. Dále měl muž, jako stanovený opatrovník, uzavřít kupní smlouvu o převodu podílu nemovitosti, jejímž byl otec spoluvlastníkem a sjednanou kupní cenu ve výši 200 000 korun měl muž opět užít k úhradě nákladů, souvisejících s bydlením, zdravotní péčí a sociálními službami, poskytovaných otci. I předmětné finance si měl však opatrovník ponechat. Celková škoda na majetku tak přesáhla 387 000 korun. Vzhledem k faktu, že muž jako opatrovník, měl zvlášť uloženu povinnost hájit zájmy poškozeného, aktuálně mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

 

Mezinárodní vyšetřování

Poměrně netypické geografické okolnosti přináleží vedenému vyšetřování trestného činu krádeže. Okolnosti případu, spáchaného na Slovensku, vyšetřuje nyní český kriminalista a obvinění v současnosti dlí v rakouských věznicích. Ostravský policejní komisař zahájil trestní stíhání dvou osob pro trestné činy krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. K předmětnému skutku došlo 30. 10. 2015 v Čadci. 26letý a 23letá žena se měli zmocnit zavazadla 58letého muže. Ke krádeži došlo v prodejně, poškozený měl tašku uloženu v nákupním vozíku. Podezřelí se měli zmocnit zavazadla, ve kterém se mimo financí a dokladů nacházely také platební karty i s přiloženými identifikátory (PIN). Několik minut po krádeži měli podezřelí pomocí odcizených karet provést výběry financí. Způsobená škoda na majetku byla specifikována v částce přesahující 155 000 korun. Podezřelí se měli dále pokusit o výběr částky v celkové výši přesahující 177 000 korun, nicméně tyto transakce byly zamítnuty a tak se těchto financí tedy zmocnit neměli. Slovenští policisté realizovali prověřování okolností krádeže, přičemž zjistili informace vedoucí k oběma obviněným z České republiky. Vyšetřování zahájil ostravský komisař, přičemž oba obvinění jsou aktuálně umístěni v rakouských věznicích. Další úkony tak ve spolupráci zřejmě realizují rakouští policisté. Obě osoby již byly opakovaně odsouzeny, muž dokonce v několika evropských zemích. Aktuálně jim tedy hrozí další trest za výše popsaný skutek a to trest odnětí svobody až na pět let.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice