31. 3. 2023

Ujíždějící řidič osobního automobilu na Novojičínsku

 

V těchto dnech policisté z příborského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení směřující k řádnému prověření a k objasnění všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že 32letý muž z Opavy chvíli po dvacáté hodině večerní 30. března 2023 spáchal v okrese Nový Jičín přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

Pár minut po dvacáté hodině večerní 30. března 2023 službu konající příborská policejní autohlídka dohlížela na bezpečnost a plynulost silničního provozu na ulici Štramberské v Příboře, přičemž se rozhodla zastavit zde projíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky Lancia Lybra. Po projetí kolem průmyslového areálu řidič výše uvedeného vozu nereagoval na výzvu policistů ze služebního automobilu v barvách Policie České republiky k zastavení (zapnuté výstražné světelné a zvukové zařízení, nápisy STOP), odbočil na silnici I/58 a neustálým zvyšováním své rychlosti pokračoval ve směru na Kopřivnici. Na kruhovém objezdu odbočil na obec Lubina, poté projel místními uličkami k benzínové čerpací stanici, následně zpět na kruhový objezd a pokračoval ve své jízdě rychlostí až 140 km/h ve směru na Příbor. Při tomto byl neustále pronásledován policejní autohlídkou až do obce Závišice, kde při jízdě z prudkého kopce a v serpentinách přejížděl i do levé části vozovky a zde bezprostředně ohrozil protijedoucí automobil značky Škoda Octavia. Následně vjel na nádvoří zdejší bytové zástavby a zde se střetl s instalovaným zahradním grilem, přejel přes dětské pískoviště, posunul trampolínu a narazil do oplocení domu. Po celou dobu přibližně patnácti kilometrové jízdy bylo podezřelé vozidlo pod neustálým dohledem policejní hlídky, přičemž ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik tisíc korun. I když se řidič snažil přesednout na místo spolujezdce a zakročujícím policistům tvrdil, že vůz neřídil, přesto bylo a je zcela zřejmé, že řidičem ujíždějícího automobilu byl a je 32letý muž z Opavy. Následnými procesními úkony a lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno a prokázáno, že tento muž má čtyřmi různými rozsudky a rozhodnutími příslušných orgánů (Magistrát města Opavy – 2x, Městský úřad Vítkov) a soudu (Okresní soud v Novém Jičíně) vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do poloviny srpna roku 2024. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, na výzvu ze strany zakročujících policistů se však bezdůvodně odmítl podrobit testu na možnou přítomnou návykových látek v jeho těle. Bezdůvodně odmítl i výzvu k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Při prohlídce vnitřních prostor automobilu byla v několika malých sáčcích nalezena bílá krystalická látka, která byla zajištěna a zaslána k chemické a toxikologické expertíze. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

Silně podnapilý muž se vloupal do restaurace v objektu Orlovny v obci Mořkov

Chvíli před jednou hodinou ranní 30. března letošního roku službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Novém Jičíně zadržela poblíž objektu Orlovny na ulici Dolní v obci Mořkov 30letého muže z Novojičínska, který se chvíli předtím po předchozím rozbití skleněné výplně okna vloupal do zdejší restaurace, kterou prohledal a způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši bezmála 5 tisíc korun. Orientační dechová zkouška u něj prokázala pozitivní výsledek s naměřenou hodnotou přes 2,5 promile alkoholu v dechu a vzhledem k tomu, že se při své trestné činnosti majetkového charakteru a při rozbití výplně okna poranil na ruce, byl zakročujícími policisty převezen k lékařskému vyšetření a k ošetření do novojičínského nemocničního zařízení. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že výše uvedený 30letý muž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán okresními soudy v Novém Jičíně a ve Vsetíně pro přečin krádeže k souhrnnému trestu obecně prospěšných prací o výměře 300 hodin, které doposud nevykonal. Celá záležitost je nyní intenzivně prověřována ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu krádeže.

 

Objasnění majetkové trestné činnosti na katastru Kopřivnice

V těchto dnech policisté z kopřivnického Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 44letému muži z Ostravy, neboť tento měl na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností několik minut po čtrnácté hodině odpolední 29. března tohoto roku od objektu soukromé společnosti v Průmyslovém parku v Kopřivnici, v části Vlčovice odcizit zde odstavené a neuzamčené horské jízdní kolo, čímž tak poškozené 40leté ženě z Novojičínska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 7 tisíc korun.

Výše uvedeného protiprávního jednání a chování majetkového charakteru se shora uvedený 44letý muž dopustil i přesto, že již v minulosti byl pravomocně odsouzen rozsudkem Obvodního soudu v Praze k trestu obecně prospěšných prací o výměře 300 hodin, které bylo přeměněno na nepodmíněný trest odnětí svobody, který vykonal koncem ledna loňského roku. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů

 

Krádež čtyř mysliveckých posedů na Vítkovsku

Od jedenácté hodiny dopolední 26. března do třinácté hodiny odpolední 28. března letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v lesním porostu na katastrálním území obcí Nové Lublice a Moravice, a to v honitbě Mysliveckého spolku Lišák přečin krádeže tím, že doposud zcela neupřesněným způsobem odcizil z místa zvané „Třináctka“ plně zateplený dřevěný posed se dvěma okny, s postelí a s plynovým topným zařízením v hodnotě 20 tisíc korun. Dále z místa zvaného „Dědeček“ odcizil rovněž plně zateplený dřevěný posed se dvěma okny, s postelí a s plynovým topným zařízením v hodnotě 20 tisíc korun a dále z míst zvaných „Grancerák“ a „Studánka“ odcizil dva dřevěné posedy o rozměrech podlah 1,5 x 1,5 metrů se třemi okny včetně vybavení, každý v hodnotě 15 tisíc korun. Poškozené právnické společnosti z Bohuslavic tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku odcizením ve výši nejméně 70 tisíc korun a další 4 tisíce korun byly vyčísleny na poškozeném zařízení objektů. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených posedů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711.

 

Případ krádeže pohonných hmot z nákladního automobilu v obci Rohov objasněn

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě ve zkráceném přípravném řízení sdělil podezření z přečinu krádeže spáchaného ve formě spolupachatelství dvěma mužům ve věku 20 let z Polska, neboť na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností je zcela zřejmé, že oba muži společným jednáním a chováním po odstranění uzamčeného víčka palivové nádrže odčerpali a odcizili 120 litrů motorové nafty, a to z odstaveného nákladního motorového vozidla tovární značky Man, čímž poškozené právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 6 tisíc korun. Tento skutek se stal z 21. na 22. března letošního roku v obci Rohov a v brzkých ranních hodinách 24. března 2023 se spolu pokusili odcizit pohonné hmoty i ze zaparkovaného nákladního automobilu v obci Strahovice, což se jim již nepodařilo. Na místa činů si vždy přinesli a přichystali prázdné kanystry, hadici s nástavcem a násavkou, páčidlo a francouzský klíč. Také prohledávali neuzamčené prostory boxů na nářadí těchto aut a jejich návěsů. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

 

Ujíždějící řidič osobního automobilu skončil v kateřinském poli

Okolo páté hodiny ranní 29. března 2023 službu konající policejní autohlídka z opavského Obvodního oddělení prováděla dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu v Opavě, v městské části Kateřinky, přičemž uviděla, jak po ulici Fügnerové jede osobní motorové vozidlo tovární značky BMW 320 D. Řidič tohoto automobilu na znamení dávaná ze služebního policejního vozu ve formě světelného a zvukového výstražného zařízení majáku a nápisů STOP nereagoval a nerespektoval je, kdy nečekaně bez zapnutí ukazatele směru odbočil na ulici Na Bahně a pokračoval touto ulicí rovně, kdy na konci vozovky vjel do pole. Zde ujel ještě přibližně patnáct metrů a poté zastavil. Po celou dobu jednoho kilometru a přibližně dvou minut jeho trvající jízdy byl bezprostředně pronásledován policisty, kdy při následné silniční kontrole byl v té chvíli v neznámém řidiči zjištěn 20letý muž z Opavy. Provedený test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle vyzněl pozitivně na návykové látky amfetamin a metamfetamin, na další výzvu ze strany zakročujících policistů se však bezdůvodně odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Dále během služebních úkonů shora jmenovaný 20letý muž při silniční kontrole nepředložil povinné pojištění daného motorového vozidla a důslednou lustrací v dostupných evidencích bylo zjištěno a prokázáno, že není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním. Zákonně provedenou osobní prohlídkou byl u řidiče nalezen i sáček se zelenou sušinou, který byl zajištěn a zaslán k chemické a toxikologické expertíze. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů, přičemž se zjišťuje, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty některého z trestných činu nebo zda se v dané věci jedná o protiprávní jednání a chování přestupkového charakteru. Obdobnými případy ujíždění řidičů osobních automobilů se nyní zabývajírovněž bruntálští i novojičínští policisté a kriminalisté!!!

 

Pronásledování ujíždějícího řidiče osobního automobilu na Bruntálsku

Třicet minut po patnácté hodině odpolední 30. března 2023 policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Rýmařově vykonávala výkon služby na ulici Bruntálské v obci Břidličná, přičemž za použití světelného a zvukového výstražného zařízení majáku a rozsvíceného nápisu STOP ze služebního automobilu v barvách Policie České republiky stavěla zde projíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky BMW. Řidič tohoto automobilu však na výzvy k zastavení nereagoval a začal ujíždět směrem k místní čerpací stanici a dále pokračoval po ulici K Lomu, kde vjel na pole. Následně se vrátil po ulici Nerudové do Břidličné, poté projel touto obytnou oblastí až do obce Velká Štáhle, zde se otočil, vrátil se zpět do Břidličné a pokračoval ve směru na Bruntál. U zdejšího plaveckého bazénu se otočil a opět jel přes Břidličnou do obce Velká Štáhle. Po opětovném otočení u budovy Obecního úřadu mu jízdu zatarasily čtyři policejní automobily z obvodních oddělení v Rýmařově a v Bruntále, které ujíždějícího řidiče v délce bezmála patnácti kilometrů neustále pronásledovaly. Na sedadle řidiče osobního automobilu značky BMW seděl 30letý muž z Bruntálska, kdy důslednými lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno a prokázáno, že se jedná o neřidiče, poněvadž v této chvíli nevlastní řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním pro danou skupinu motorových vozidel. Orientační dechová zkouška i test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle vyzněly negativně. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku a celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice