4. 10. 2023

Případ krádeže grilu ze zahrady šenovského bytového domu mají na svědomí dva recidivisté

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení objasnili protiprávní jednání a chování majetkového charakteru, kterého se v brzkých ranních hodinách 26. září letošního roku dopustil na ulici U náhonu v obci Šenov u Nového Jičína tehdy neznámý pachatel.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak chvíli po druhé hodině ranní výše uvedeného dne dva muži ve věku 28 a 32 let z Nového Jičína vstoupili na volně přístupnou zahradu u jednoho ze zdejších bytových domů a odcizili zde stojící gril, čímž poškozenému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 4 tisíce korun.

U obou shora jmenovaných mužů se jedná o recidivu, poněvadž byli v posledních třech letech pravomocně odsouzeni a potrestáni rozsudky Okresního soudu v Novém Jičíně, přičemž staršímu z mužů byl uložen pro přečin krádeže souhrnný podmíněný trest odnětí svobody o výměře čtyř měsíců a mladšímu z mužů byl uložen rovněž pro přečin krádeže nepodmíněný trest odnětí svobody ve výměře dvou let, který částečně vykonal v červenci letošního roku a byla mu následně dána podmínka se zkušební dobou až do července roku 2027. Celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů a ve zkráceném přípravném řízení bude 28letému muži a 32letému muži sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže.

 

Objasnění případu vloupání do příručního skladu u prodejny v obci Hať na Opavsku

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvěma osobám (muž ve věku 24 let a žena ve věku 27 let) z Havířova, okres Karviná, neboť na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností je zcela zřejmé, že společným jednáním se okolo dvaadvacáté hodiny večerní 1. října letošního roku po násilném odstranění visacího zámku vloupaly do příručního skladu – kovové klece u prodejny se smíšeným zbožím na ulici Lipové v obci Hať a odcizily dvanáct kusů prázdných plynových propan-butanových láhví, čímž poškozeným právnickým osobám a organizacím způsobily celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 24 tisíc korun.

Chvíli po tomto protiprávním jednání a chování majetkového charakteru byl výše uvedený muž i výše uvedená žena zadrženi službu konající policejní autohlídkou z hlučínského Obvodního oddělení, a to nedaleko místa činu. Případná další obdobná trestná činnost výše uvedených osob je nadále v intenzivním prověřování ze strany hlučínských policistů, a to v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty a s dalšími policisty a s kriminalisty z Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje v Ostravě.

 

Případy krádeží zboží v různých prodejnách a supermarketech na Opavsku

V těchto dnech policisté z Územního odboru Policie České republiky v Opavě ve zkrácených přípravných řízeních sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže třem osobám, které nezávisle na sobě v různých prodejnách a v provozovnách na Opavsku zcizovaly volně vystavené zboží, přičemž se u nich jedná o recidivu, poněvadž byly v posledních třech letech pravomocně odsouzeny a potrestány rozsudky jednotlivých soudů pro obdobné protiprávní jednání a chování majetkového charakteru.

Tak například chvíli po jedenácté hodině dopolední 29. září tohoto roku 21letý muž z Ostravy odcizil v jednom ze supermarketů na ulici Cihelní v Hlučíně jedno mléko a devětadvacet různých druhů sýrů, vše v celkové hodnotě bezmála 2 a půl tisíce korun. Toto zboží vzal z volně přístupných regálů provozovny, vše vložil do přineseného batohu a bez úhrady prošel pokladnami. Za nimi byl zadržen všímavými pracovníky marketu až do příjezdu přivolané službu konající hlučínské policejní autohlídky. Důslednými lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že výše uvedený muž byl rozsudkem Okresního soudu v Ostravě odsouzen pro přečin krádeže k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání šesti měsíců se zkušební dobou do srpna 2024.

Pár minut po jednadvacáté hodině večerní 2. října letošního roku odcizil 26letý muž z Opavy v jednom ze supermarketů na ulici Olomoucké v Opavě dvě láhve alkoholických nápojů v celkové hodnotě 260 korun, které si vložil pod svou oblečenou bundu a bez úhrady tohoto zboží prošel přes pokladní zónu. Za ní byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby až do příjezdu přivolané službu konající policejní autohlídky z opavského Oddělení hlídkové služby a následnými lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno, že byl Okresním soudem v Opavě odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání deseti měsíců, který vykonal v polovině měsíce července tohoto roku.

I když byla 53letá žena z Opavy pravomocně odsouzena rozsudky Městského a Obvodního soudu v Praze k souhrnnému podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře deseti měsíců, se zkušební dobou do konce roku 2024, tak přesto několik desítek minut po osmnácté hodině podvečerní 3. října 2023 odcizila v jedné z prodejen s oblečením v Obchodním centru na ulici U Fortny v Opavě volně vystavenou dámskou mikinu v hodnotě 529 korun. Bez zaplacení tohoto zboží vyšla z prodejny za pokladny, kde byla zadržena ostrahou nákupního domu a byla předána přivolaným policistům z Obvodního oddělení v Opavě k dalším nutným procesním úkonům.

Výše uvedené případy, jakož i další možné obdobné protiprávní jednání a chování shora jmenovaných osob jsou nadále ve stádiu prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice