4. 11. 2021

Objasnění krádeže volně odloženého kovového materiálu v obci Libhošť

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvěma mužům ve věku 33 a 53 let z Ostravy, neboť tito měli v průběhu měsíce července letošního roku odcizit z volně přístupné travnaté plochy u bývalé benzínové čerpací stanice v obci Libhošť celkem 1,5 tuny volně odloženého železného šrotu v celkové hodnotě okolo 9 tisíc korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u staršího z uvedených mužů jedná o recidivu, poněvadž byl tento v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresního soudu v Přerově a Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře šesti měsíců, se zkušební dobou do prosince roku 2021. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro možné obdobné protiprávní jednání a chování majetkového charakteru obou výše uvedených podezřelých osob.

 

Sprejerství, úmyslné poškození fasády budovy opavské Kulturní organizace

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení prověřují případ úmyslného poškození fasády budovy Obecního domu na ulici Ostrožné v Opavě. Tento přečin poškození cizí věci se s největší pravděpodobností stal v ranních hodinách 29. října letošního roku, kdy doposud neznámá osoba nakreslila na kamenný sokl dva blíže nespecifikované nápisy růžové a zelené barvy. Opavské kulturní organizaci a Statutárnímu městu Opava tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku v předběžné výši 10 tisíc korun. Policie žádá širokou veřejnost o kladné poznatky k tomuto protiprávnímu jednání majetkového charakteru, které by vedly ke zjištění osoby pachatele a k důvodům jejího jednání a chování. Tyto informace lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice