6. 1. 2022

Krádež zboží v příborské prodejně má na svědomí místní recidivista

V těchto dnech policisté z příborského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 30letému místnímu muži, neboť tento byl okolo půl osmé ranní 5. ledna tohoto roku viděn všímavými pracovníky prodejny na ulici Jičínské v Příboru při krádeži zboží v hodnotě 52 korun. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž si volně vystavený prací prášek uschoval pod svůj oděv a při průchodu přes pokladní zónu bez úhrady byl zadržen zaměstnanci a následně předán přivolané službu konající policejní autohlídce. Následnou lustrací v dostupných evidencích policisté prokázali, že se u 30letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce dvou let, který vykonal v květnu roku 2020. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany příborských policistů a novojičínských kriminalistů, kdy se zjišťuje, zda se výše uvedený recidivista nedopustil i jiné obdobné trestné činnosti majetkového charakteru.

 

Dopravní nehoda řidiče osobního automobilu s chodkyní na ulici Palackého v Novém Jičíně

Pět minut před šestnáctou hodinou odpolední 5. ledna 2022 řídil po ulici Palackého v Novém Jičíně místní 63letý muž osobní motorové vozidlo tovární značky Subaru, přičemž ve zdejší tříramenné křižovatce odbočoval vpravo k ulici Bohuslava Martinů a při tomto přehlédl zde přecházející místní 55letou ženu. Za hranicí křižovatky tak došlo ke střetu mezi přední části automobilu s tělem chodkyně, k jejímu pádu na vozovku a k přejetí dolních končetin levým předním kolem vozu. Při tomto utrpěla žena zranění těžšího charakteru s nutností jejího transportu do novojičínské nemocnice k lékařskému vyšetření a ošetření a následně byla přepravena do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši několika set korun. Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou účastníků kolizní situace v dopravě negativně a celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně a ze strany novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

 

Případ krádeže sluchátek z opavského supermarketu zná svého pachatele

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 29letému muži z Bruntálska, neboť tento měl pár minut po desáté hodině dopolední 5. ledna letošního roku odcizit v prodejních prostorách supermarketu na ulici Těšínské v Opavě zboží v hodnotě 260 korun. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž si volně vystavené bezdrátové sluchátka uschoval pod svůj oděv a bez úhrady prošel přes samoobslužnou pokladní zónu, za kterou byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby nákupního centra, a to až do příjezdu přivolané službu konající policejní autohlídky. Následnou lustrací v dostupných evidencích bylo rovněž prokázáno, že se u 29letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Bruntále k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce jednoho roku, který vykonal na jaře roku 2020. Celá záležitost je nadále v gesci opavských policistů a kriminalistů a zjišťuje se jeho případné další obdobné protiprávní jednání a chování majetkového charakteru.

 

Ve dvou případech řídil automobil s vysloveným zákazem řízení a způsobil i dopravní nehodu

Pár minut po dvanácté hodině polední 5. ledna 2022 vykonávala policejní autohlídka z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě dohled nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu v centru statutárního města Opavy, přičemž na ulici Mezi trhy stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Hyundai, a to 30letého místního muže. Orientační dechová zkouška i test na možnou přítomnost jiných omamných, návykových a psychotropních látek či jedů v jeho těle vyzněly negativně, lustracemi v dostupných evidencích však bylo prokázáno, že se v současné chvíli jedná o neřidiče, že tedy nevlastní řidičský průkaz s příslušnou podskupinou řidičského oprávnění. Okresním soudem v Opavě mu totiž byl v únoru roku 2021 vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do května roku 2023. Celá tato záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Mimochodem shora jmenovaný 30letý muž se stejného přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a také přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky dopustil i pětadvacet minut po půlnoci prvního lednového dne letošního roku, kdy po ulici Purkyňové v Opavě řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Scala. Při této soudem zakázané činnosti a ještě také navíc pod silným vlivem alkoholických nápojů (odborné měření dechovými zkouškami u něj prokázalo pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,5 promile alkoholu v dechu) nezvládl řízení a přední části automobilu narazil do zde instalovaného sloupu trolejového vedení. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši přes 200 tisíc korun. Touto záležitostí se nadále intenzivně zabývá policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Robin Podolinský a ten žádá širokou veřejnost o jakékoli informace k výše popsané dopravní nehodě a hlavně k průběhu jízdy výše uvedeného řidiče. Tyto skutečnosti lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 576 případně kdykoli na mobilní telefonní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950, za což strážci zákona děkují.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice