6. 12. 2013

Podvody s minerálními oleji na severu Moravy

Přes 30 000 litrů nezdaněné motorové nafty našli celníci v ostravském průmyslovém areálu. Další daňový podvod v oblasti minerálních olejů odhalili pracovníci Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Nejen, že se do naší republiky vozí nafta, která je deklarována jako specifický minerální olej (ten nepodléhá spotřební dani, ale používá se nelegálně pro pohon motorů), ale začínají se rozrůstat podvody v oblasti přepravy nafty. V uplynulých dnech ostravští celníci odhalili daňový podvod s minerálními oleji. Cisterna s naftou měla putovat z Německa do Maďarska a Česká republika měla být jen tranzitním místem. V tomto případě (přeprava zboží v rámci zemí EU) by doprava nebyla vázána na povinnost celního dohledu ani na žádné prokazování zdanění zboží. A zrovna toho využila skupina podvodníků, která sice deklarovala přepravu motorové nafty z Německa do Maďarska, ale svou cestu nelegálně ukončila v naší republice. Pracovníci ostravského oddělení taktických činností prováděli kontrolu se zaměřením na dopravu vybraných výrobků, minerálních olejů. V hledáčku jim uvízl dopravní prostředek – nákladní automobil polské imatrikulace, který zajel do průmyslového areálu ve Slezské Ostravě. Celníci vozidlo následovali až do areálu, kde spatřili dvě plastové kostky volně ležící na zemi, každá o objemu 1 000 litrů. Dále se tam nacházelo sledované vozidlo, tahač s návěsem, na jehož ložné ploše stály další kostky. Hlídka po těchto zjištěních provedla kontrolu celého objektu. Součástí kontroly byla i garáž a budova, kde se ukrývaly další tisícilitrové nádoby. V okamžiku zásahu celníků byl přistižen muž, který zrovna obsluhoval stáčecí zařízení a přečerpával kapalinu přímo z kostek umístěných na nákladním vozidle do připravených prázdných nádob ležících na zemi. Celníci provedli důkladné ohledání vozidla a na tahači a návěsu napočítali 25 kostek naplněných látkou s typickým zápachem po naftě, v celkovém množství 25 000 litrů. Dále na prostranství prohledali další vozidlo, dodávku, kde v nákladovém prostoru našli naplněnou kostku o objemu 1 000 litrů, také s typickým zápachem po ropných látkách. Celníci odebrali vzorky a zaslali je na expertízu do Celně technické laboratoře v Ostravě. „Stáčeč“ celníkům tvrdil, že tuto činnost provádí poprvé a majitele ani účel přečerpávání nezná. Údajně měl slíbeno sto korun na hodinu. Propletenec s daňovými úniky v oblasti minerálních olejů se začal rozmotávat. Vyslechnuta byla i posádka tahače s návěsem, která na ložné ploše přepravovala k přečerpání 25 000 litrů minerálního oleje. Řidič celníkům sdělil, že majitelem dopravního prostředku je cizinec z Polska, který ho na základě písemné smlouvy zaměstnává. Tvrdil, že přepravuje olej základový, který se používá k obrábění kovů. Celníkům ukázal přepravní doklad, kde bylo uvedeno, že odesílací firma má sídlo v Německu, zboží putuje do Maďarska a jedná se o minerální olej SEPAR-X (není zatížen spotřební daní, ale dá se nelegálně použít pro pohon motoru). Řidič si nepamatoval na místo dodání v Maďarsku, ani neznal účel použití. Dále sdělil, že tuto přepravní činnost v minulosti prováděl tak čtyřikrát a vždy svou cestu ukončil v průmyslovém areálu v Ostravě. Hranici České republiky nepřekročil, tudíž nedodržel podmínky uváděné na přepravním dokladu. Řidič sdělil, že se společně se svým závozníkem zastavili v obci Chalupki (Bohumín na české straně), kde si dali kávu. V tom přijelo osobní vozidlo Škoda Octavia, ve kterém byl nějaký muž.  Zeptal se, zda vezou zboží do firmy v Maďarsku. Poté přikázal, aby ho následovali a vždy je nasměroval do průmyslového areálu v Ostravě. Potvrzení dodání zboží na dokladu nikdo neprováděl a majitel přepravní firmy tvrdil, že vše si dohodne a vyjasní s dodavatelem. Vzhledem k tomu, že ani v jednom případě nebyly předloženy doklady prokazující řádné zdanění, bylo zboží zajištěno a umístěno ve střeženém skladu celního úřadu. Výše úniku spotřební daně z minerálních olejů byla vyčíslena na 350 000 korun.
Případ je nadále v šetření.

P1300784 P1310019 P1310077 P1310130

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice