12. 3. 2024

Dálniční policisté kontrolovali řidiče nákladních vozidel a jejich vozy

Řidič nákladní soupravy převážející dřevní hmotu se nechtěl podrobit kontrolnímu vážení, byla mu uložena sankce ve výši 100 tisíc korun, předtím zaplatil nedoplatek v CEPAN ve výši 100 tisíc.

Policisté dálničního oddělení Ostrava, kteří jsou zařazeni v kamion týmu, v pátek 8. března 2024 v ranních hodinách kontrolovali nákladní vozidla a jejich řidiče. Konkrétně zda mají všechny potřebné doklady k převozu nákladů, dodržují povinné přestávky, nemají záznam v centrální evidenci přeplatků a nedoplatků, ale také zda jejich vozidla nepřekročila povolenou hmotnost. Při lustraci jednoho z kontrolovaných řidičů (30letého cizince) dálniční policisté zjistili, že má nedoplatek v systému CEPAN, a to konkrétně ve výši 100 tisíc korun. Jednalo se o sankci za přestupek v souvislosti s nenajetím na kontrolní váhy. Řidič tuto částku na místě uhradil. Nyní převážel dřevní hmotu a policisté jej i  v tomto případě vyzvali k podrobení se kontrolnímu vážení automobilu a jeho nákladu. Odmítl a byla mu uložena další pokuta ve výši 100 tisíc korun. Tuto sankci již na místě nezaplatil a byl mu vystaven blok na pokutu na místě nezaplacenou. Při kontrole další nákladní soupravy, kterou řídil 50letý cizinec, dálniční policisté zjistili, že náklad přesahuje povolenou délku celé soupravy o jeden metr (naměřená délka byla 17,01 metrů). Řidiči byla uložena pokuta ve výši 5 tisíc korun a dopravci kauce ve výši 50 tisíc korun, kterou řidič na místě uhradil. Dálniční policisté budou v obdobných kontrolách pokračovat i v následujícím období.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice