9. 10. 2019

Akce „JABLKO“

Dnes se uskutečnila tisková konference k případu hospodářské trestné činnosti, které se zúčastnil pan náměstek ředitele krajského ředitelství pro služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radim Wita, ředitel finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Bronislav Kadlubiec a vedoucí odboru hospodářské kriminality plukovník Martin Válek.

Úvodem pan náměstek plukovník Radim Wita přítomným sdělil, že jedná v naší republice o první případ dopadení pachatelů, kteří měli proniknout velmi sofistikovaným postupem do systému elektronické evidence tržeb. Tím měli zatajit tržby v hodnotě přesahující 45 milionů korun. Obvinění měli podvést stát minimálně o částku 14 milionů korun. Případ byl řešen v systému daňové KOBRY. Tedy za přispění velmi úzké spolupráce Policie ČR a Finanční správy. Dále dodal, že protiprávním jednáním obviněných nedošlo k vlastnímu narušení systému elektronické evidence tržeb.

K samotnému případu:

Policisté z odboru hospodářské kriminality Ostrava si připsali další úspěch. V průběhu měsíce září byla završena roční práce kriminalistů, kteří zadrželi skupinu osob, která byla podezřelá z rozsáhlé hospodářské trestné činnosti. Pět fyzických osob a tři právnické (z toho jedna osoba a jedna společnost zajišťující počítačové služby), byly obviněny ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Obviněným je kladeno za vinu, že jako jednatelé a současně i společníci obchodních korporací se sídlem v Moravskoslezském kraji, ale s několika desítkami provozoven po celé České republice, neoprávněným zásahem do elektronické evidence tržeb měli zatajovat realizované prodeje zboží těchto společností a neměli vykazovat všechny tržby. Tímto způsobem měli obvinění u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období od dubna 2018 do července 2019 a u daně z příjmu právnických osob za rok 2018 zatajit tržby v celkové výši přesahující 45 milionů korun. Nepřiznáním tržeb u obou obchodních korporací byla způsobena škoda českému státu na výše uvedených daních v celkové výši necelých 14 milionů korun.

Na samotné realizaci se podílelo několik desítek policistů, kteří zadrželi sedm osob, z toho pět jich bylo následně obviněno. Policisté provedli v druhé polovině září šest domovních prohlídek a čtrnáct prohlídek nebytových prostor, při kterých zajistili například finanční hotovost přesahující 1 900 000 korun, luxusní hodinky, šperky, výpočetní techniku a listinné materiály dokumentující trestnou činnost zadržených a následně obviněných. Na účtech prověřovaných společností byla zajištěna hotovost přesahující 9 miliónů korun. Státnímu zástupci byl podán návrh na zajištění výkonu trestu propadnutí majetku u nemovitostí v celkové hodnotě 20 milionů korun.

Obvinění se k trestné činnosti doznali v plném rozsahu. Za výše uvedený trestný čin trestní zákoník stanoví trestní sazbu odnětí svobody v délce pěti až deseti let.

Vyšetřování tohoto případu nadále pokračuje, spis je náročný na vyhodnocování velkého množství zajištěných důkazů. Kriminalisté úzce spolupracují s Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj.                                                                                                                                                      

Vyjádření ředitele finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj – Ing. Bronislav Kadlubiec

Finanční správa, resp. jeden z finančních úřadů zaznamenal v polovině roku 2017 při prověřování plnění povinnosti daných zákonem o evidenci tržeb porušení těchto povinností s podezřením na systematické krácení tržeb. Finanční správa s využitím dostupných kontrolních mechanismů shromáždila potřebné informace, které analyzovala se závěrem na podezření z rozsáhlé protiprávní činnosti. V polovině roku 2018 podala trestní oznámení a v rámci daňové Kobry byl stanoven společný, takticky koordinovaný postup Finanční správy a Policie ČR.

Daný případ je jasným důkazem toho, že elektronická evidence tržeb je velice účinným kontrolním nástrojem pro stanovení daně, díky kterému finanční správa odhaluje závažná porušení daňových předpisů. Praxe ukazuje, že díky evidenci tržeb je finanční správa schopna efektivně bojovat proti daňovým únikům a v každém případě má i do budoucna své opodstatnění a nezastupitelnou úlohu. 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice