Intoxikace – aktualizace

Intoxikace – aktualizace

Sdělení podezření si vyslechl další 34letý muž pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Celkový počet obviněných (podezřelých) se tak zvýšil na devět. Muž je podezřelý, že dne 8. 9. 2018 poskytl dalším osobám předmětnou psychotropní látku s vědomím, že jde o látku nepříznivě ovlivňující psychiku člověka a jeho ovládací, případně rozpoznávací schopnosti. K protiprávnímu jednání došlo v Ostravě.

Počet možných intoxikovaných osob zůstává stejné, tedy 23. Navýšilo se množství zajištěných balení syntetických cannabinoidů, aktuálně se jedná o 150 kusů. Dvě desítky balení byly policisty zajištěny v Ostravě. Strážníky kontaktoval muž, který si venku všiml několika balení látky. Oznamovatel se měl z televizní reportáže dozvědět, že může jít o syntetické cannabinoidy a proto s nálezem zamířil na služebnu, načež byli informováni policisté.

Opět byly zajištěny další druhy syntetických cannabinoidů, TYTO LÁTKY NEUŽÍVEJTE!!!

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice