Vysílání reklamy, soukromé inzerce a textových informací v KTKstudio

 

Soukromá neplacená inzerce na webu podaná přes www.ktkinzert.cz se zveřejňuje po dobu, než ji klient vymaže (jinak je odstraněna po třech měsících automaticky) a registrovaným uživatelům po dobu 1 týdne ve Videotextovém vysílání. U placené inzerce je doba zveřejnění ve VTX dle platby (viz níže). Zveřejňujeme v premiéře vždy od soboty.

Soukromá neplacená inzerce (VTX)*   

  • vysílání zdarma (podaná registrovanými uživateli přes www.ktkinzert.cz, osobně nebo do schránky KTK)

Soukromá inzerce hrazená (VTX)**      

  • zařazení do vysílání 42 Kč a vysílání 70 Kč na jeden týden (vč. DPH)

Soukromá inzerce reality (VTX)***      

  • zařazení a vysílání od 100 Kč na jeden týden (vč. DPH)

Zařazení textových informací (VTX)****

  • zařazení do vysílání 42 Kč (po dobu 1 týdne) vč. DPH

Reklama *****

  • individuální kalkulace od 150 Kč (dle požadavků a zadání ze strany klienta)

Sponzorské oznámení

  • je umístěno v průběhu nebo po skončení Magazínu – prezentace firmy prostřednictvím oznámení (např. – sponzor časomíry, pořadu, aj.) – cena je kalkulována individuálně na základě požadavků klienta

 

Služba

Vysílací čas / počet

1. až 3. týden

4. až 5. týden

6 a více týdnů

 

 

cena za 1 týden (s DPH)

Videotext KTK +
Reklamní blok
v Kopřivnickém
magazínu

do 15 vteřin

630 Kč

560 Kč

490 Kč

do 30 vteřin

1050 Kč

980 Kč

910 Kč

dalších 15 vteřin

70 Kč

63 Kč

56 Kč

 

       

Banner na webech KTK

1 týden

70 Kč

63 Kč

56 Kč

 

 

 

 

 

Informační email

1 odeslání

700 Kč

630 Kč

560 Kč

 

 

 

 

 

Konečnou částku zaokrouhlujeme na celé koruny směrem dolů!

 

*             do VTX dodáme jen inzeráty podané osobně, do schránky KTK nebo přes www.ktkinzert.cz – registrovaní uživatelé

**          inzerce jako nabídka práce, služeb, letních táborů a nábory do volnočasových kroužků, apod. (příspěvkové organizace města, sportovní kluby, kulturní spolky, občanská sdružení a NNO). Dále prodej vlastních výpěstků, výrobků a prodej zvířat

***        prodej a pronájem bytů, nemovitostí, garáží, zahrad, pozemků…

****     jedná se o textové informace bez fotografie, jako jsou otevírací a provozní doby, časy kroužků, informace o činnostech či jiných aktivitách, akce pro veřejnost, apod. (příspěvkové organizace města, sportovní kluby, kulturní spolky, občanská sdružení a NNO)

***** hranou reklamu na žádost objednavatele dodáme jako video i jako zvukový soubor pokud bude mluvená, soubor tak může být použit např. i v rozhlase apod. Spot se stává Vaším majetkem a budou na něm vypořádána všechna autorská práva (hudba, televizní grafika apod.) – dodáváme v několika typech rozlišení použití pro HD vysílání i webovou prezentaci

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice