Vaši reklamu a inzerci může vidět až 30 000 diváků

Inzerce se zadává na serveru www.ktkinzert.cz – inzerát se zobrazí na webových stránkách ihned po zadání. V případě placené inzerce až po provedení úhrady. Do Videotextového vysílání je inzerát registrovaných uživatelů zařazen od následující soboty, přičemž týdenní uzávěrka je vždy ve čtvtek do 24:00 hodin. V případě osobního podání je uzávěrka ve čtvrtek ve 12:00 hodin.

V květnu 2014 byl proveden výzkum veřejného mínění – studio KTK je jako zdroj informací mezi médii hodnoceno nejvýše:

Výzkum veřejného mínění – květen 2014

Výzkum veřejného mínění – květen 2012

 

 

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice