1. 11. 2011

Dnes ráno ve 02:37 hod. nastala smogová situace.

 

Došlo k výraznému překročení zvláštního imisního limitu pro suspendované částice PM10, tedy polétavého prachu.

 

Pro vybranné zdroje znečišťování ovzduší na Ostravsko – Karvinsku byl vyhlášen signál regulace.

 

Platnost signálu je od 1. listopadu, druhé hodiny ranní, do odvolání.

 

Žádáme občany města, aby po dobu smogové sitauce přistoupili k zodpovědnému užití domácích topenišť a zamezili tak dalšímu znečišťování ovzduší na lokální úrovni.

 

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 150 mikrogramů/m3 pro vyhlášení signálu regulace doporučuje omezit pobyt pod širým nebem.

 

Dospělým osobám se doporučeuje při pobytu pod širým nebem zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.

 

Žádáme rovněž řidiče ke zvážení užití automobilů,  neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích prachových částic a oxidu dusičitého.

 

Aktuální koncentrace polétavého prachu v ovzduší jsou k dispozici na infopanelu v budově radnice nebo na webových stránkách města.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice