10. 1. 2024

Podnikatelé v centru mohou žádat o dotace na úpravy provozoven

Revitalizace centra města je prakticky dokončena, úpravy však budou pokračovat i letos. Jednou z nejviditelnějších změn bude vybudování zcela nového schodiště do kulturního domu. Kromě toho chce radnice podpořit také estetizaci soukromých objektů. Za tímto účelem nabízí jejich majitelům bezplatné poradenství, vypracovala podrobný manuál a vyhlásila nový dotační program. Cílem revitalizace centra bylo celkové zatraktivnění města a vytvoření příjemného prostředí pro setkávání, nakupování i odpočinek. „K naplnění tohoto cíle nestačí pouze zrekonstruované povrchy a další stavební úpravy, které jsme realizovali. Aby se centrum stalo příjemným a vyhledávaným místem, je potřeba kultivovat také okolní budovy, fasády, výlohy a zahrádky restaurací. Proto jsme vytvořili manuál Estetika centra Kopřivnice 2023, který nabízí řešení pro konkrétní objekty. Jsme v kontaktu s jejich majiteli a provozovateli, jež chceme motivovat k úpravám v souladu s tímto manuálem. Po nikom samozřejmě nechceme velké stavební zásahy – výrazné změny k lepšímu lze mnohdy dosáhnou pouhým očistěním fasády, odstraněním nevhodných reklam a sjednocením barevnosti. Kromě bezplatného poradenství městského architekta nabízíme podnikatelům také možnost požádat o finanční podporu. Věříme, že nabízená pomoc přinese výsledky a centrum bude brzy žít. Ostatně jde o náš společný cíl,“ uvedl starosta Adam Hanus. Na Dotační program na podporu estetizace soukromých objektů v centru města vyčlenilo zastupitelstvo 700 tisíc korun, přičemž provozovatelé mohou získat maximálně 15 tisíc korun na jednu provozovnu a majitelé budov až 40 tisíc korun na jednu nemovitost. Příspěvek lze využít na stavební úpravy, údržbářské a úklidové práce, výmalby, čištění fasád a výkladů, výrobu a instalaci informačních tabulí či polepů, vybavení pro aranžování zboží do výloh včetně osvětlení. Dotace může pokrýt 100 procent uznatelných nákladů, které byly na daný účel vynaloženy v roce 2023 nebo 2024. Žádosti je možné podávat až do konce května, před podáním je však potřeba konzultovat navržené úpravy s městským architektem. Bližší informace najdete zde: https://www.koprivnice.cz/assets/File.ashx?id_org=6939&id_dokumenty=77047

 

WORKSHOP: VÝROBA SÝROVÝCH NITÍ S LEKTOREM PETREM VACULÍKEM, STŘEDA 10. 1.2024, ŠTRAMBERK, KOMUNITNÍ CENTRUM STARÁ ŠKOLA, 17:00 HODIN

 

GASTRO AKCE: CUPPING V BARU 603, STŘEDA 10. 1. 2024, KOPŘIVNICE, KDK, BAR 603, 18:00 HODIN

 

MUZIKÁLY NARUBY-PÁTEK 12. 1. 2024, KOPŘIVNICE, KDK, 19:00 HODIN. JOSEF VÁGNER, JAN KOPEČNÝ A PETR RYŠAVÝ-NEJPOPULÁRNĚJŠÍ KONCERTNÍ TRIO SOUČASNOSTI.

 

Chrápání a spánkovou apnoi v novojičínské nemocnici řeší lékaři nově pomocí nejmodernějšího robota. Jako první pracoviště na Moravě. Událost se konala za přítomnosti předních odborníků z ČR i zahraničí. Robotický chirurgický systém DaVinci XI, který je považován za zlomový technologický pokrok v medicíně. Umožňuje totiž chirurgům provádět složité operace s větší přesností, flexibilitou a kontrolou, než je možné při tradičních chirurgických technikách. Operace spánkové apnoe, kterou provedl ORL tým, je první svého druhu v tomto zařízení. Dosud zde ORL lékaři prováděli zejména onkologické operace hlavy a krku, kde použití robotického systému znamená menší pooperační bolestivost a možnost obejít se po výkonu bez tracheostomie (tzv.„slavík“). Chirurgický zákrok byl proveden pod vedením primáře MUDr. Jakuba Syrovátky a jeho týmu. Jednalo se konkrétně o závěs měkkého patra a plastiku hltanu. Také první novojičínská robotická ORL operace tak proběhla za přítomnosti vícero předních odborníků v oboru ORL a chirurgie hlavy a krku z celé republiky. Robotický chirurgický systém DaVinci XI, který je na trhu již několik let, se stal dalším vývojovým krokem v chirurgii.

 

Nový chodník v Mniší zvyšuje bezpečnost poblíž školy. V závěru loňského roku byla dokončena výstavba chodníku v Mniší. Zhruba 440 metrů dlouhý úsek, vedoucí kolem hlavního silničního průtahu obcí od základní školy až po konec zástavby ve směru na Hukvaldy, navazuje na dříve vybudovanou infrastrukturu. Součástí projektu Chodník Mniší – III. etapa bylo rovněž vybudování účelového odvodnění komunikace, úprava sjezdů k rodinným domům, vybudování opěrných zídek, zábradlí a opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Náklady projektu činily 9,2 milionu korun, přičemž na jeho realizaci byla poskytnuta více než 4milionová finanční podpora Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021-2027.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice