13. 9. 2021

Z důvodu pokračujících stavebních prací v centru města dojde v týdnu od 13. září k rozšíření plochy záboru veřejného prostranství. Průchod pro pěší však zůstane zachován.

 

 

 

 

 

Ke kulturnímu dědictví venkova patří i kostely, kapličky, boží muka či sloupky s obrázky svatých. Jednou takovou drobou sakrální památkou ve Větřkovicích v Lubině je „Cyrilek“. Jedná se o sloupek se schránkou, ve které je umístěn obrázek sv. Cyrila a Metoděje. Cyrilek je od nepaměti „strážcem“ – původně obyčejné polní cesty.“ z Větřkovic na Hájov a je neodmyslitelně svázán s vědomím občanů a pamětníků bývalé obce Větřkovice. Od Cyrilka je výhled na hrad, Větřkovskou hůrku, Kazničov, Radhošť, Červený kámen. Kdysi kolem něj chodila procesí na Hukvaldy. Po léta se o něj starali místní starousedlíci, rodina Poláškových, pak Švrčkových. Přesto pomníček zchátral. Aby nezanikl, našla se parta nadšenců, kteří mají rádi svou obec, váží se její historie a tak se rozhodli tuto památku komplexně restaurovat a zachovat ji pro příští generace. Foto, kde lze spatřit postavy sv. Cyrila a Metoděje, bylo pořízeno někdy kolem roku 1960, pak už obrázek Cyrila a Metoděje slunce vypálilo do ztracena. O jeho obnovu se postarala Petra sobková z Lubiny. Restaurovaná památka byla znovu umístěna na původní místo ke dni státního svátku „Den slovanských věrozvěstů 5. července 2021“. Slavnostní vysvěcení a požehnání Cyrilkovi provedl dne 7. 7. 2021 páter Jurečka.

 

Po zahájení školního roku je již dostupná statistika počtu všech prvňáčků ve školách v Kopřivnici a místních částech. Celkově je obsazeno 13 tříd a to 217 prvňáčky, dalších 9 žáků eviduje Základní a mateřská škola Motýlek, při ZŠ dr. Milady Horákové je navíc otevřena jedna přípravná třída, kterou navštěvuje 12 dětí. Nejvíce nových školáků a to 51 má základní a mateřská škola 17. listopadu, o osm méně jich chodí do ZŠ E. Zátopka. Šest dětí nastoupilo do ZŠ F. Bayera a 11 do malotřídky v Lubině.

 

Majitelé rodinných domů v Kopřivnici a místních částech mohou žádat o nádobu na sběr plastových a kovových obalů. Zájemci obdrží sběrnou nádobu o objemu 240 litrů do bezplatné výpůjčky od města na základě podepsané smlouvy. ELKOPLAST CZ, s. r. o. dodal Kopřivnici 1000 nádob v hodnotě 907 500 korun. Tyto nádoby nahradí od nového roku žluté plastové pytle, které odbor životního prostředí již nebude zájemcům rozdávat. Žádosti o sběrné nádoby je možno podat buď elektronicky nebo telefonicky. Po desetiletém období přejde nádoba do vlastnictví žadatele. Podmínkou pro přidělení nádoby je trvalý pobyt na území Kopřivnice včetně místních částí a druhou je nulový nedoplatek za odpady.

 

Po roční pauze kopřivnická radnice opět prostřednictvím průzkumu ověřuje, jak jsou klienti spokojeni se službami a přístupem místních úředníků. V průběhu týdne proto byli vybraní návštěvníci našeho městského úřadu osloveni ve vestibulu středoškolskými praktikanty a požádáni o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Hlavním cílem šetření je získat podněty pro další zlepšování služeb úřadu, s náměty radnice pracuje a v minulých letech díky tomu například přibyly na chodbách automaty na kávu a vodu. Hodnotí se známkami jako ve škole a dlouhodobě lidé místním úředníkům udělují výborné vysvědčení.

 

Celorepubliková akce ukliďme Česko na podzim pokračuje v sobotu 18. 9. Dobrovolníci se mohou zaregistrovat přes webové stránky uklidmesvet.cz. Kopřivnická radnice podporuje úklid již čtvrtým rokem. Všem zájemcům – spolkům i jednotlivcům poskytne pytle na odpad a po domluvě zajistí jejich odvoz. Koordinátorem akce je Lucie Kubalcová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí a řadu informací ohledně uklízených lokalit najdete na webu uklidmesvet.cz

 

Před Ringhofferovou vilou je dočasně instalováno pletivo a probíhá zde oprava schodiště v rámci reklamace. Objekt byl slavnostně otevřen před třemi lety a především v zimě se na schodech držela voda. Vyspádování schodiště se tak již dříve řešilo aplikací betonové stěrky, ta bohužel popraskala, a nyní tak dochází k broušení samotného monolitu schodiště. Záruční oprava Opravy mají být dokončeny nejpozději do 16. září.

 

Pokud nevíte, co s koši, plnými jablek, můžete využít moštárnu v Kopřivnici, kterou již více než 30 let provozují místní zahrádkáři. Moštárna sídlí v suterénu Domu zahrádkářů na příborské ulici za Myší dírou. Od 6. září se moštuje pro veřejnost, s jablky, může přijít kdokoli. Moštuje se kvalitní, čisté ovoce (přezrálé a nekvalitní může obsluha odmítnout zpracovat. Je otevřeno každé pondělí od 13 do 17 hod, v případě velkého zájmu i déle. Moštování je možné pouze po telefonickém objednání. Množství vylisované šťávy záleží na kvalitě a šťavnatosti ovoce. Litr vylisovaného moštu stojí 5 korun. Otevřeno bude do 25. října.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice