13. 2. 2023

Severní se dočká nového chodníku i osvětlení. Kopřivničtí radní schválili zveřejnění veřejné zakázky, jejímž předmětem je vybudování chodníku a osvětlení na ulici Severní. Ulice se tak brzy dočká zhruba 400metrového nového chodníku a 14 pouličních lamp, které zde aktuálně zcela chybí. Projekt bude mít veliký vliv na zvýšení bezpečnosti chodců, jichž v této lokalitě není málo. „Chodník na ulici Severní vznikl zhruba v době výstavby nedalekého sídliště. Dnes je v havarijním stavu a vzhledem k absenci osvětlení zde není pohyb chodců poblíž komunikace bezpečný. K nápravě tohoto stavu mělo dojít již vloni, ale vlivem rostoucích cen materiálu se předpokládané náklady dostaly mimo finanční možnosti města a bylo potřeba navýšit položku v rozpočtu. Předpokládaná cena zakázky dosahuje téměř 7 milionů korun. Pokud půjde všechno podle plánu, mohli bychom podepsat smlouvu se stavební firmou začátkem dubna,“ uvedl vedoucí odboru majetku města Adam Ondrašík. Zakázka zahrnuje instalaci 14 sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukci stávajícího cca 300metrového chodníku a vybudování nového téměř 100metrového úseku až po ulici Francouzskou. Součástí je rovněž rekonstrukce stávajících sjezdů a realizace vegetačních úprav. Stavba je plánována na tři měsíce, hotová by měla být koncem letních prázdnin.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice