12. 12. 2018

Ve čtvrtek 13. prosince se v 10 patře radnice od 16 hodin koná druhé zasedání zastupitelstva města Kopřivnice, které můžete sledovat přímo na místě nebo prostřednictvím obrazovek v přímém přenosu na našem kanálu. Od pátku 14. prosince zařadíme do vysílání zpráv z města krátký sestřih a v neděle a o den později v pondělí 17. prosince nabídneme zájemcům reprízu celého zasedání. Nyní stručné seznámení s aktuálním programem. K projednání jsou například navrženy body, ve kterých si zastupitelé vymezí úkoly na jednotlivých úsecích samosprávné agendy města, proberou jednací řád města, pověří svého člena řízením městské policie, zřídí výbory zastupitelstva, zvolí obsazení rady KTK a stanoví odměny neuvolněným členům zastupitelstva města a členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města z řad občanů. Důležitým bodem je návrh rozpočtu města na rok 2019. Představen bude Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice a obecně závazná vyhláška týkající se odpadů. V programu jsou dále zařazeny záležitosti Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. a žádosti  třech základních škol do zapojení projektů na vybudování odborných učeben do výzvy integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace. Měl by být vyhlášen dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti na rok 2019 a schvalovány dotace v oblasti sportu. Individuální dotací mají být podpořeny – Kopřivnické dny techniky 2019. Zastupitelé se seznámí s opětovným prodejem prodejem dvou domů na ulici Sokolové a Tyršově a dalšími majetkoprávními úkony.

 

Letos město rozjelo zkušební projekt na likvidaci bioodpadů. Na sídlišti Korej se v říjnu objevily netradičně malé kontejnery na bioodpad z domácností. Hnědé sběrné nádoby jsou o něco menší, než klasické kontejnery na tříděný odpad, mají objem 770 litrů a jsou rozmístěny na 8 stanovištích u bytových domů na ulicích K. čapka, Pionýrská, Ke Koryčce a Sadová. Nyní zkušebně v zimním období od prosince do března se budou tyto kontejnery vyprazdňovat v měsíčním intervalu, od dubna se pak plánuje svoz co 14 dní. Do kontejnerů mohou obyvatelé sypat biologický odpad z kuchyní rostlinného původu, který vzniká v průběhu celého roku. Ten se pak odváží přímo na kompostárnu do Příbora. První zkušenosti ukazují, že o bionádoby je zájem a v příštím roce bude město pokračovat v rozmísťování biokontejnerů na další sídliště. Občané, kteří mají biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, jej mohou stále vozit na sběrný dvůr na ulici Panskou nebo na kompostárnu do Příbora. Sběrný dvůr je otevřen v pracovní dny od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Na kompostárně v Příboře bude v závislosti na klimatických podmínkách v průběhu prosince omezen, od 20. 12. bude otevřeno jen v pátek.

 

Severomoravské vodovod a kanalizace informují své odběratele, že s účinností od 1. ledna 2019 vstupují pro zákazníky v platnost nové ceny za odběr pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních. Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 45,06 korun za metr krychlový včetně DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod bude nově 40,02 korun včetně DPH.

Vodné a stočné se pro rok 2018 navýšilo o 2,97 % (o 2,34 koruny) a činilo 81,07 korun.

Vodné – 42,64 korun za metr krychlový včetně dph

Stočné – 38,43 korun za metr krychlový včetně dph.

 

Vodné a stočné se pro rok 2019 navýší o 4,94 % (o 4,01 koruny) a bude činit 85,08 korun.

Vodné – 45,04 korun za metr krychlový včetně dph

Stočné – 40,02 korun za metr krychlový včetně dph.

 

Základní škola Milady Horákové se pro Koprkon o minulém víkendu proměnila v zázemí třídenního festivalu pro lidi, kteří se zajímají o filmovou, literární a herní fantastiku. Většinou k nám přijíždí ti, kteří již prošli minulými ročníky, ale opět dorazili noví adepti , kteří s nadšením obsadili třídy, které byly proměněny v posluchárny. Celkem se jich sešlo téměř 4 stovky, ze všech koutů České republiky, Slovenska i Polska. Připraveno bylo víc než osm tematických linií a v souhrnu víc než sto šedesát hodin programů zahrnujících vše od hudebních a divadelních vystoupení, přes odborné i humorně laděné přednášky, hry a soutěže, diskuze, workshopy až po výtvarný happening.. Tradičně hlavní slovo má fenomén Star Wars, vlastní linii budou mít i milovníci Star Treku nebo počítačových konzolových her. Módní výtvarnice a průkopnice hi-tech materiálů v odívání Lada Vyvialová promluvila o konceptu takzvaného chytrého oblečení a nanomódě. Mezi hosty nechyběl záhadolog, publicista a spisovatel Arnošt Vašíček. Nově byl prostor vytýčen moderním technologiím. Tradičně nejsledovanější částí pro hosty i účastníky byla sobotní přehlídka kostýmů, kde se poprvé představili i cizinci Vojáci v kostýmech 1. legie Star wors mluvili polsky. David Macháček, který akci ve spolupráci s Czech Star Wars Universe a SFK Radegast Kopřivnice organizuje, potvrdil, že avízovaný program proběhl přesně dle harmonogramu, a 16. ročník proběhl ke spokojemnosti všech účastníků.

 

Ondřej Šalek s Ladislavem Cvíček přivítali v muzeu Fojtství ve čtvrtek 29. listopadu na své přednášce všechny návštěvníky, které zajímá T.G. Masaryka a Kopřivnice. Ostatně tak se jmenuje nová publikace, která vyšla u příležitosti stého výročí založení samostatné Československé republiky a byla pokřtěna před několika týdny na akci klubu Masarykova demokratického hnutí s názvem kopřivnickém Pressování. Prostřednictvím dobových dokumentů a fotografií přiblížil kurátor muzea Šalek působení pozdějšího prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v Kopřivnici v době, kdy byl ve dvou volebních obdobích zvolen poslancem Říšské rady, právě za náš obvod. Povídání doplnil emeritní učitel Cvíček četbou dobových zápisů nejen z tisků a letáků, ale zápisků pamětníků. O přestávce dostali všichni přítomni jako dárek od města prostřednictví místostarostky Dagmar Rysové novou publikaci, kterou si mohli nechat u autora podepsat. V další části přednášející připomněli zajímavou historii Masarykova pomníku v Kopřivnici a upozornil na důležitou činnost místních občanů, kteří Masarykovy názory prosazovali do běžného života a šířili tak jeho odkaz.

 

Od čtvrtku 29. 11. 2018 je vestibul muzea automobilů opět plný výstavních panelů. Na nich se odehrává 40 sezón záchranného systému v československém motorsportu. Výstava: O H L É D N U T Í   1 9 7 8–2 0 1 8 je součástí projektu, mapující činnost a historii vzniku záchranného systému v tuzemsku u příležitosti právě končící 40 sezony nepřetržité činnosti záchranného týmu, který byl koncem osmdesátých let považován za jeden ze tří nejlepších na světě. Dnes seprezentuje pod názvem Autoklub Sport Rescue. Návštěvníky zaujmou ale především záchranná vozidla. Prohlédnout si můžete například jeden ze dvou vyrobených vozů T623R dosahující maximální rychlosti 250 km/h, které byly určené právě pro rychlou asistenci při F1 a na dálnicích. Ve fázi započaté renovace je vystaven také unikátní prototyp sanitního vozu T624, který pro potřeby záchranného týmu navrhnul designer Václav Král. Výstavu, kterou společně pořádají Autoklub České republiky, Technické muzeum Tatra a Policejní historická společnost, můžete v Technickém muzeu Tatra navštívit až do 30.3.2019.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice