15. 1. 2024

Kulturní dům Kopřivnice s lítostí oznamuje, že divadelní představení Slovácko sa nesúdí, které se má konat v úterý 16. ledna 2024 v 19:00 hod. v Kulturním domě Kopřivnice, je kvůli nemoci zrušeno. Představení se přesouvá na náhradní termín 24. února 2024.

 

Od ledna 2024 bude skibus jezdit v soboty, neděle a o svátcích. V Kopřivnici bude stavět na zastávce Čs. armády. Spoj na Bílou vyjede z Kopřivnice v 7:25 a zpáteční bude mít odjezd v 16:10. Na Pustevny budou moci zájemci vyrazit v 10:25 a zpátky do Kopřivnice ve 13:20. Skibus bude jezdit až do konce dubna, poté jej nahradí cyklobus s přídavným vozíkem na přepravu jízdních kol. Službu veřejné linkové dopravy se podařilo zajistit díky spolupráci měst Kopřivnice, Příbor a Nový Jičín. Všechna tři města dohromady zaplatí za provoz skibusu zhruba 400tisícovou kompenzaci dopravci. Podíl Kopřivnice činí 166 769 korun.

 

Svoz vánočních stromků probíhá letos každé úterý a každou středu do 31. ledna 2024. Odstrojené vánoční stromy odkládejte ke kontejnerům na směsný komunální odpad, odtud budou odvezeny k využití na kompostárnu. Stromky je možné odvézt také přímo na kompostárnu, která má od ledna do března otevřeno vždy v pátek od 8 do 12 hodin. Stromky je nutno uložit ke kontejnerům tak, aby nebránily svozu odpadu.

 

Město dá sportovním klubům přes 15 milionů. Na svém posledním zasedání loňského roku rozhodli kopřivničtí zastupitelé o přidělení dotací z Programu na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit. Více než 12 milionů korun z tohoto programu si rozdělí třicet místních sportovních klubů. Další čtyři kluby získají individuální dotace v celkové výši 2,8 milionu korun. Dotační program vyhlašuje Kopřivnice každoročně jako doplňkový zdroj financování sportu na území města. Celková alokace programu pro rok 2024 činí přes 12 milionů korun, o 665 tisíc korun více než vloni. Sportovní kluby z něj mohou hradit například spolkovou činnost dětí a mládeže, trenéry, nájmy, energie nebo pořádání akcí. Mimo to dostávají individuální dotace na účast ve vyšších soutěžích Klub házené Kopřivnice (1,4 milionu korun) a Hockey Club Kopřivnice (992 tisíc korun). Další finanční prostředky čerpají na základě podmínek dotačních smluv na rekonstrukce dotčených sportovišť Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice (296 tisíc korun) a FC Vlčovice-Mniší (76 tisíc korun).

Kluby mohou o prostředky z Programu na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit žádat každoročně na podzim a v případě schválení rozpočtu pro nadcházející rok se žádostmi zabývá zastupitelstvo na prosincovém zasedání. Schválené dotace pak bývají sportovním subjektům vyplaceny začátkem nového roku. O individuální dotace mohou kluby žádat v průběhu celého roku.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice