15. 7. 2019

Kopřivnický hřbitov se letos dočkal zasloužené rekonstrukce. Převážně stará část již výrazně změnila podobu.

Už v březnu byly odstraněny přestárlé dřeviny, túje a lípy, které svým kořenovým systémem narušovaly chodníky, a lámající se větve ohrožovaly návštěvníky. Nyní podle schváleného projektu probíhá rekonstrukce páteřních chodníků. hřbitova. Městský hřbitov je veřejně přístupný, z bezpečnostních důvodů dochází k částečným uzavírkám, tam, kde právě probíhají stavební práce. Rekonstrukce je limitována úzkými přístupovými cestami, těžkou stavební techniku lze užívat jen ve velmi omezené míře, jediným řešením je lehčí mechanizace a vyšší podíl ruční práce.

Chodníky jsou dlážděny kamennou kostkou. Pokácenou zeleň nahradí šest malokorunních lip v areálu starého hřbitova, devatenáct stromů pak doplní prostor celého kopřivnického hřbitova. Rekonstrukce hřbitova, na kterou je v městském rozpočtu vyčleněno cca 6 milionů korun, by měla být hotová v listopadu letošního roku, aby na dušičky mohli lidé za svými blízkými přijít na důstojné místo.

 

Lidé Charty 77. Stejnojmenný projekt je zaměřený na mluvčí Charty a vytvořil jej Ústav pro studium totalitních režimů. Výstava putuje po různých místech v České republice od roku 2017 a je postavená na fotografiích a dokumentech ze sledovacích akcí StB a ukazuje příběhy lidí, kteří Chartu podepsali. Jedním z nich je o Tomáš Hradílek, pocházející z nedalekých Hranic.

Charta 77, pojmenovaná podle dokumentu Prohlášení Charty 77 z 1. ledna roku 1977, představovala občanskou iniciativu kritizující komunistický režim za nedodržování lidských a občanských práv. Zamyšlení nad bojem za svobodu přiblížila místostarostka Dagmar Rysová a doplnila, jak radnice plánuje důležité události letos připomínat. Jak demokracii vnímají například dva mladí lidé, představili ve svém příspěvku bývalí členové místního dětského zastupitelstva Kája Špačková a Jan Filák. Součástí vernisáže byla více než půl hodinová beseda s Tomášem Hradílkem, ve které odpovídal na dotazy všech přítomných zájemců. Výstava, která je součástí akcí věnovaných k 30. výročí sametové revoluce, bude ve vestibulu kopřivnické radnice k vidění do konce srpna.

 

 

V Moravskoslezském kraji je už 26 zón bez doplatku, podle radnic mají smysl. Zónu, kde nově příchozím obyvatelům úřad práce nevyplatí doplatek na bydlení, Bohumín vyhlásil na konci roku 2017 jako první v Moravskoslezském kraji. Záhy se přidaly další radnice a s odstupem času hlásí, že se to vyplatilo. Řada měst o vyhlášení oblasti bez doplatků stále usiluje. Byla to jediná legislativou daná možnost, jak s problémy, které přinášejí soukromé ubytovny, bojovat a jak zabránit přísunu nových a nových sociálně slabých. Bezdoplatkovou zónu má Bohumín ve třech lokalitách. Část přespolních sociálně slabších zcela opustila město. Jejich příliv sice neustal, ale jejich pobyt v Bohumíně je kvůli vyhlášeným zónám krátkodobý, protože nemají dostatek svých prostředků na bydlení. V problémových ubytovnách proto ubylo nájemníků. Lidé na dávkách se také méně stěhují, protože vědí, že když se přesunou jinam, o doplatek přijdou. Ubylo i konfliktních situací. Úřad doplatky přiznává a vyplácí. „Za první pololetí letošního roku se v Moravskoslezském kraji vyplatilo celkově 221 351 116 korun. Celkově vyplacená částka doplatku na bydlení v kraji za rok 2018 činí 507 586 239 korun,“ sdělil Prokop. Částka klesá, v roce 2017 činila 637 milionů, o rok dřív 739 milionů. Zdroj: idnes.cz

 

Lesní stezku pod názvem Vyhlídka připravuje Frýdlant nad Ostravicí. Povede na lesním pozemku nad budovou horské služby na Pstružovské ulici. Procházku po ní zpestří houpací sítě ke sledování oblohy i netradiční vyhlídky v podobě ptačích hnízd, z nichž bude možné pozorovat na kmenech okolních stromů dřevěné modely ptáků.

Na jedné z mýtin v severní části okruhu bude například informační tabule s typy mraků, které také budou moci návštěvníci sledovat z exteriérových houpacích sítí. Zastavení ponesou názvy například Co tu leze, Co tu létá, Houby a houbičky. Jejich grafické zpracování plánuje město vytvořit společně s dětmi ze škol a školek a s místními akčními skupinami.

Pro aktivní návštěvníky město postaví poblíž stezky venkovní posilovnu s řadou posilovacích a protahovacích komponentů a přibude i workoutová sestava z akátového dřeva. Investice přijde zhruba na čtyři miliony korun. Lesní stezka by měla být hotová v roce 2020. Zdroj: idnes.cz

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice