17. 4. 2020

Ve čtvrtek 16. 4. došlo k finální instalaci radarových stanovišť umožňující v obou směrech měření okamžité rychlosti. Nachází se u silnice I/58 v Lubině nedaleko ZŠ a poblíž benzínky na ulici Obránců Míru.  Ve zprávách z radnice (s datem premiéry 23. 11. 2018) starosta Kopečný informoval o objednávce dalších dvou stojanů pro umístění měřícího zařízení. Instalaci radarových stanovišť zpozdilo budování přípojných míst pro elektřinu. Původní termín dodávky byl z 31. 5. 2019 posunut do letošního roku. Kupní smlouvu rada města schválila v listopadu roku 2018, za tyto dvě stanoviště mělo dle smlouvy město zaplatit cca 408 tisíc korun. V současné době má probíhat zkušební provoz a pravděpodobně od měsíce června  bude zahájen „oficiální“ provoz měření.

 

Přehled nákazy v Moravskoslezském kraji k 16. 4. 2020

Ke dni 16. 4. 2020 je v ORP Kopřivnice 20 potvrzených případů pozitivně testovaných na COVID-19. Potvrzených případů v našem kraji je 729, uzdravené případy 93.

Přehled, trend, věkové rozložení atd.(pdf 6.3 MB)

 

Zápisy do většiny kopřivnických základních škol se uskuteční v termínu od 16. do 30. dubna 2020. Pouze na ZŠ sv. Zdislavy probíhá zápis do 19. dubna. Novinkou letošních zápisů bude skutečnost, že se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihlášku můžou rodiče doručit čtyřmi způsoby: do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze tedy poslat pouze klasický e-mail), poštou nebo osobním podáním na příslušné škole. Vždy je dobré se telefonicky předem s vybranou školou domluvit.

 

Radnice rozdává přebytečné roušky seniorům. Tisícovku textilních roušek distribuovala radnice mezi kopřivnické seniory. Po vybavení zmíněnou ochrannou pomůckou všech zaměstnanců radnice, příspěvkových organizací a sociálních služeb, dobrovolníci vyrazili mezi nejohroženější skupinu – důchodce. Dobrovolníci textilní roušky rozdávají v čase mezi 8. a 10. hodinou před kopřivnickými supermarkety. Našlo se opravdu velké množství lidí, kteří v prvních týdnech šili a stále šijí. Právě díky ochotě těchto dobrovolníků může radnice roušky předávat dál.

 

Nosíte v hlavě zajímavý nápad? Požádejte o dotaci na jeho realizaci! Radnice vyhlásila nový dotační program související s programem Zdravé město Kopřivnice. Program chce podpořit zajímavé nápady či akce související s globální odpovědností. Radnice v rámci zmíněné dotace Zdravého města v současné době hledá nekomerční projekty přispívající ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit pro obyvatele Kopřivnice a místních částí. Mělo by se jednat o aktivity se zaměřením na globální zodpovědnost, semináře či akce věnované zdravému životnímu stylu, stravování a podobně. Žádosti o dotace jsou již nyní přijímány a jejich příjem skončí 31. října letošního roku nebo v případě vyčerpání vyčleněných finančních prostředků. Více informací naleznou zájemci na webových stránkách města Kopřivnice, konkrétně po zadání adresy: www.koprivnice.cz-radnice/dotace.

 

Kladení nástrah v jarní etapě deratizace probíhá v termínu od 14.04.2020 do 13.05.2020. Následně vždy bude probíhat kontrola pokládek a jejich případné doplnění přibližně po 14 dnech od první pokládky. Třetí kontrola se provádí po dalších 14 až 20 dnech s provedením vyhodnocení úbytku nástrah, se sběrem nespotřebovaných nástrah včetně uhynulých hlodavců. Celá akce také závisí na vhodných klimatických podmínkách. Město Kopřivnice zároveň tímto vyzývá všechny vlastníky nemovitostí, správce a nájemce všech objektů na území města k provedením deratizace ve svých objektech, pokud možno ve stejných termínech tak, aby celoplošná deratizace byla co nejúčinnější. 

 

Radnice odloží výběr nájemného od podnikatelů ve svých objektech. Podnikatelé, živnostníci a firmy působící v prostorách pronajatých městem mohou očekávat odklad termínu zaplacení nájemného. Radní v tomto týdnu rozhodují o tom, že u nájemného za březen, duben a květen nebude radnice trvat na dohodnutých termínech plateb. „Nájemcům prostorů k podnikání odložíme splátky nájemného tak, aby se alespoň částečně zmírnily problémy, kterým musí čelit,“ říká místostarosta Adam Hanus. Podle jeho slov by se mělo opatření týkat všech subjektů podnikajících v prostorách města. „Nestanovujeme žádné podmínky, které by určovaly, koho se odklad nájemného týká a koho ne. Nebudeme zjišťovat, kdo může i ve stávající situaci dál fungovat, kdo byl ve svém podnikání omezen a kdo musel v souvislosti s opatřeními vlády svou provozovnu úplně uzavřít. Možnost opožděné platby nájemného budou mít všichni,“ doplnil Adam Hanus. Rozhodnutí odkladu splatnosti nájemného přitom nemusí být jediným opatřením, kterým se bude snažit místním podnikatelům ulevit. „Máme zde zatím asi sedm různých žádostí, ať už o prominutí nájemného, úlevy na nájmu, nebo právě o odložení splatnosti. Budeme dále jednat o tom, jak v současné situaci podnikatelům pomoci. Odklad nájmu nám dává čas o těchto mimořádných krocích diskutovat,“ nechal se slyšet místostarosta, odpovědný mimo jiné za oblast majetku města. KN.

 

Ve středu 1. dubna začali pracovníci firmy Staspo, spol. s r. o., s výkopovými pracemi a projekt Odkanalizování místních částí Vlčovic a Mniší se rozjel naplno. Stavební práce začala firma Staspo, spol. s r. o., na stoce A, a to od cyklostezky na Lubinu směrem k mostu na Mniší. Firma bude výkopové práce provádět v pracovní dny od 7 do 15 hodin, o sobotách jen dle potřeby. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, ale příjezd k jednotlivým rodinným domům bude vždy z jedné strany zajištěn.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice