19. 12. 2022

Co vás čeká, když si o vánocích naladíte program KTK? Tentokrát je připravena vánoční nadílka, složená ze dvou balíčků: v tom prvních bude záznam Koncertu Galia Brothers a Lenka Szabó Hrůzová z 13. 10. na letošním AEROVKA JAZZ FESTU. Letos byla Aerovka spojena s oslavou narozenin Marty Kubišové, která spolupracovala s kopřivnickým rodákem a hudebním skladatelem Zdeňkem Petrem. Ve druhém balíčku najdete záznam z domácí přehlídky. MOTÝLEK S ÚSMĚVEM, která se konala v sobotu 5. listopadu v kulturním domě. Jde o vyhlášenou , tradiční přehlídku dramatické, taneční a hudební tvorby zdravotně handicapovaných dětí. Letos se představilo téměř 300 dětí a přehlídka trvala pět a půl hodiny.

 

ZDRAVÉ SVAČINKY NEJEN PRO DĚTI A MAMINKY, ÚTERÝ 20. 12. 2022, KOPŘIVNICE, MATEŘSKÉ CENTRUM KLOKAN, 9:00-11:00 HODIN. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOPŘIVNICE VE SPOLUPRÁCI S CENTREM RADOSTI

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA: MUZEUM JINAK…ÚTERÝ 20. 12. 2022, KOPŘIVNICE, MUZEUM NÁKLADNÍCH AUT TATRA, 17:00 HODIN, STŘEDA 21. 12. 2022, KOPŘIVNICE, MUZEUM NÁKLADNÍCH AUT TATRA, 16:00 HODIN, ČTVRTEK 22. 12. 2022, KOPŘIVNICE, MUZEUM NÁKLADNÍCH AUT TATRA, 17:00 HODIN – VÁNOČNÍ PROHLÍDKA S PRŮVODCI PAVLEM BEKEM, RADIMEM ZÁTOPKEM A LUCIÍ KAZLEPKOVOU.

 

VÁNOČNÍ ČEKÁNÍ-ÚTERÝ 20. 12. 2022, KOPŘIVNICE, KDK, 17:00 HODIN, DDM+KDK+ZŠ. KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ A KAPEL KOPŘIVNICKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 

Transfuzní oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín zve dárce i mezi svátky. V době okolo Vánoc je každoročně nutné zajistit dostatečné zásoby krve a krevní plazmy pro krevní banky a nemocnice v Moravskoslezském kraji. Také Transfuzní oddělení Nový Jičín proto přizpůsobilo provozní dobu mezi svátky. Dárci tak mohou využít místo dovolené oblíbený benefit – den placeného pracovního volna, na které mají nárok ze zákona. V letošním roce transfuzní oddělení organizuje několik mimořádných odběrů. Cílem je vytvořit dostatečné zásoby na období svátků, kdy bude oddělení v provozu následovně: odběry plné krve do 20. 12. 2022 včetně a poté od 2. 1. 2023. Na odběry plazmy se dárci mohou přihlašovat v letošním roce ještě v termínech 21. 12. a 27. – 28. 12. Darovat krev může každý zdravý občan ve věku 18 až 65 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Bezplatné dárcovství krve zahrnuje také lékařské vyšetření, možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, získat vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení a uplatnit si nárok odpočtu ze základu daně z příjmu, a to ve výši 3000 korun za každý absolvovaný odběr.

 

Tříkrálová sbírka v Kopřivnici. Koledování (včetně stacionárních pokladniček na úřadě a v obchodech) proběhne od 1. 1. 2023 do 15. 1. 2023. Dar na Tříkrálovou sbírku je možné zaslat i bezhotovostně, na účet 66008822 / 0800, variabilní symbol Charity Kopřivnice je 777988009. On-line sbírka je celoroční, sčítá se k 30.4. daného roku. Najdete ji na portálu www.trikralovasbirka.cz   Platbu je možno zaslat  i prostřednictvím QR kódu. Pokud chcete koledovat, obraťte se na místního koordinátora. Pokud nevíte, kdo to je, volejte tel. 731625702 p. Přechovou, která Vám podá bližší informace. Ověřte si, že pokladničky koledníků jsou zapečetěné na obecním úřadě. Vedoucí skupinky musí mít rovněž průkazku podepsanou biskupem ostravsko-opavským, jejíž číslo musí souhlasit  s číslem pokladničky.

 

Od 1. prosince je v čítárně místní knihovny v kulturním domě otevřena nová expozice Má vlast cestami proměn. Jde o putovní výstavu, která přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu. V naší knihovně představíme proměny napříč celou republikou až do 27. 12.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice