20. 4. 2020

Přehled nákazy v Moravskoslezském kraji k 19. 4. 2020

Ke dni 19. 4. 2020 je v ORP Kopřivnice 20 potvrzených případů pozitivně testovaných na COVID-19. Potvrzených případů v našem kraji je 812, uzdravené případy 124.

Přehled, trend, věkové rozložení atd.(pdf 9.2 MB)

 

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a krizová opatření vlády z 17.-19. 4. 2020

Mimořádné opatření – zákaz volného pohybu osob s výjimkami, s účinností od 27. 4. 2020 (pdf 241 kB)
Mimořádné opatření – zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami, s účinností od 20. 4. 2020 (pdf 240 kB)
Mimořádné opatření – Chytrá karanténa (pdf 234 kB)
Mimořádné opatření – elektronické žádanky v prostředí NZIS, s účinností od 18. 4. 2020 (pdf 230 kB)
Zrušení mimořádného opatření ze dne 4. 3. 2020 k hromadným akcím nad 5000 osob (pdf 199 kB)
Zrušení mimořádného opatření ze dne 7. 3. 2020 k návratu z pobytu na území Italské republiky (pdf 202 kB)
Zrušení mimořádného opatření ze dne 10. 3. 2020 ke kulturním a jiným akcím nad 100 osob (pdf 200 kB)
Krizová opatření vlády SZ 65 (pdf 98 kB)
Krizová opatření vlády SZ 66 (pdf 92 kB)

 

Ve čtvrtek 16. 4. došlo k finální instalaci radarových stanovišť umožňující v obou směrech měření okamžité rychlosti. Nachází se u silnice I/58 v Lubině nedaleko ZŠ a poblíž benzínky na ulici Obránců Míru.  Ve zprávách z radnice (s datem premiéry 23. 11. 2018) starosta Kopečný informoval o objednávce dalších dvou stojanů pro umístění měřícího zařízení. Instalaci radarových stanovišť zpozdilo budování přípojných míst pro elektřinu. Původní termín dodávky byl z 31. 5. 2019 posunut do letošního roku. Kupní smlouvu rada města schválila v listopadu roku 2018, za tyto dvě stanoviště mělo dle smlouvy město zaplatit cca 408 tisíc korun. V současné době má probíhat zkušební provoz a pravděpodobně od měsíce června  bude zahájen „oficiální“ provoz měření.

 

 Dne 20. 4. od  8 do 14 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v Mniší a ve Vlčovicích.

  

Od 20. 4. 2020 platí pro Městský úřad v Kopřivnici klasické úřední hodiny. Klienti budou do budovy vpouštěni jednotlivě přes vrátnici. Radnice se schválenou změnu snaží vyjít vstříc klientům a současně dodržet všechna bezpečnostní opatření. Nouzový stav platí prozatím do konce měsíce dubna.

Návštěva úřadu bude kvůli bezpečnosti stále vyžadovat používání ochranných pomůcek, které kryjí nos a ústa. Zaměstnanci radnice jsou vybaveni ochrannými pomůckami, v některých kancelářích byly nainstalovány přepážky, při vstupu do budovy radnice je umístěna dezinfekce na ruce. Radnice, i přes změnu úředních hodin, klientům stále doporučuje využít před osobní návštěvou písemný, elektronický či telefonní kontakt, a to zejména kvůli ochraně zdraví. Všechny kontakty jsou dostupné na webových stránkách města či na informačních panelech umístěných před budovou úřadu.

 

V souvislosti se zahájením prací na veřejných prostranstvích kolem nového muzea automobilů Tatra, které pro město Kopřivnici realizuje společnost Strabag, a.s., bude od pondělí 20. dubna uzavřen průjezd vozidel a průchod pěších kolem budoucího muzea od Tatry směrem k bývalé vrátnici č. 5 na ulici Husova. Přístupné dočasně nebudou ani odstavné plochy, které v současné době využívají zaměstnanci firem Tatra Defence Vehicle a Orlante, ani vstup do jejich areálu přes stávající turnikety. Těm bude umožněno parkování na parkovištích společnosti Tatra Trucks s příjezdem a přístupem z ulice Štefánikova a také průchod areálem Tatry. Parkování pro zaměstnance Tatra Defence Vehicle a Orlante bude během podzimu znovu umožněno, průjezd vozidel přes areál nového muzea Tatry zůstane uzavřen. Důvodem je zavedení pěší zóny a smíšeného režimu dopravy na přístupových plochách kolem nového muzea (vozidla + pěší) a s tím spojené nezbytné zklidnění dopravy.  

 

Každoroční akce na odtah a likvidaci autovraků, kterou v dubnu u příležitosti Dne Země pořádá kopřivnická radnice ve spolupráci s autovrakovištěm Ženklava, se odkládá. „Z důvodu nouzového stavu jsme se s majitelem autovrakoviště dohodli prozatím na květnovém termínu. O přesném datu budeme včas občany Kopřivnice informovat,“ uvedla Lucie Kubalcová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí.

 

Rada města schválila dar Nízkoprahovému dennímu centru Racek ve výši 20 tisíc korun na potravinové balíčky pro lidi bez domova. Tyto balíčky spolu s rouškami a dezinfekcí rozdávají pracovníci nízkoprahového denního centra v terénu lidem bez domova. Radnice rovněž připravuje krizové bydlení pro tuto skupinu lidí, kdyby se z nich někdo virem nakazil, nebo musel do karantény. Povinnost mít připravené ubytování pro lidi bez domova nebo vykázané z obydlí z důvodu domácího násilí, je dána pro obce s rozšířenou působností nařízením vlády a hejtmanů. Denní centrum Racek je v provozu denně od 8 do 12 hodin, ale ne všichni lidé bez domova jeho služeb využívají. Nyní v době koronavirové infekce chodí pracovníci denního centra do terénu denně, aby se setkali s co nejvyšším počtem lidí, kteří žijí jiným životem.

Proto Armáda spásy po projednání s městem připravila tzv. krizový byt pro případ, že by se mezi klienty sociálních služeb pracujícími s osobami bez domova vyskytl někdo, kdo by měl příznaky nemoci způsobené koronavirem.

Přípravou krizového ubytování v bývalé ZŠ náměstí pro lidi bez domova nebo vykázané z obydlí se zabýval krizový štáb radnice minulý týden. Jedná se o byt školníka a prostory, v nichž v minulosti působil Racek. Jsou připraveny dva prostory vždy cirka pro 10 osob. Na splnění nařízení hejtmana měla radnice pouze dva dny. Bylo potřeba prostory vyklidit, konzultovat jejich vhodnost s krajskou hygienickou stanicí, ale vše se nakonec podařilo a jsme připraveni, pokud tato situace nastane, lidi bez přístřeší s diagnózou covid-19 nebo v karanténě nouzově ubytovat.

 

Zastupitelstvo starosta svolá až po skončení nouzového stavu. Původně se zastupitelstvo mělo konat 23. dubna a o tom, že dojde k odložení, už starosta mluvil rovněž se zástupci opozice, kteří s tím podle jeho slov souhlasí. Všichni zastupitelé by se museli jednání účastnit v rouškách, museli bychom zajistit, aby mezi sebou měli minimálně dvoumetrové rozestupy, a zároveň na jednání musí být umožněn přístup veřejnosti. Jednou z možností by bylo konat zastupitelstvo ve velkém sále kulturního domu, kde bychom byli schopni podmínky splnit, byť třeba bez možnosti využít hlasovací zařízení. Zatím ale není na stole žádný materiál, který by bylo nutné zastupitelstvem bez odkladu projednat. Proto se přikláníme spíše k tomu počkat a zastupitelstvo uskutečnit po skončení nouzového stavu v květnu,“ řekl Kopečný. Naopak v původním termínu 21. dubna se uskuteční jednání finančního výboru zastupitelstva města. „Na tomto jednání bude představen návrh rozpočtového opatření, které připravujeme v souvislosti s očekávaným propadem daňových příjmů. Jeho projednání zastupitelstvem by pak proběhlo v květnu,“ doplnil Miroslav Kopečný.

 

Od začátku dubna je opět v plném provozu kompostárna Točna v Příboře, kam mohou zdarma vozit bioodpad i občané Kopřivnice. Na kompostárnu mohou lidé vozit veškerý rostlinný materiál – trávu, listí, piliny, zbytky ovoce a zeleniny apod., ale také větve z ořezu stromů, které se do kompostejnerů dávat nesmí. Kompostárna je v provozu v pondělí a čtvrtek od 8 do 18 hodin, v úterý, středu a pátek od 7 do 15 a v sobotu od 7 do 12 hodin.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice