22. 3. 2021

Slumeko zveřejnilo harmonogram jarního úklidu města. S plošným čištěním místních komunikací, chodníků, parkovišť začne 23.3.2021. V porovnání s předcházejícími roky je harmonogram seřazen jinak. Vzhledem k vládním opatřením začíná čištěním komunikací v okrajových částech a ulicích, kde nejsou parkovací plochy a na ulicích je minimální počet vozidel. Po Velikonocích se začne uklízet v centru a postupně se bude postupovat dále městem. Čištěné plochy budou v předstihu označeny a je potřeba plochy uvolnit. Odtahy překážejících vozidel bude zajišťovat městská policie.

 

Kopřivnice jde příkladem v zapojování mladých

Kopřivnice se zúčastnila mezinárodního projektu Europe Goes Local 2020, jehož hlavním cílem je podpořit mladé obyvatele v aktivním zapojování do veřejného života, a tím pro ně postupně vytvářet lepší životní podmínky. Kopřivnický tým byl jedním z pěti tuzemských zástupců, kteří byli k participaci v projektu vybráni.

Dvouletý vzdělávací projekt Europe Goes Local 2020 probíhá ve spolupráci 24 Národních agentur Erasmus+. Lokální práci s mládeží se snaží zlepšovat jednak podporováním spolupráce mezi různými aktéry na úrovni samospráv, jednak posilováním mezinárodního rozměru a sdílením zkušeností. „Cílem projektu je, aby se samosprávy naučily lépe komunikovat s mladými a ti se více zapojovali do rozhodovacích procesů. Proto se kopřivnický tým skládal nejen ze zástupců radnice, ale také z pracovníků Domu dětí a mládeže Kopřivnice a členů dětského zastupitelstva. Věnovali jsme se problematice klubu mladých, který v tuto chvíli v Kopřivnici nefunguje. Dětské zastupitelstvo provedlo průzkum mezi svými vrstevníky a výsledky pak prezentovalo představitelům města. Jelikož se ukázalo, že mladí by si znovuotevření volnočasového klubu přáli, bylo jeho zřízení zařazeno do plánu činnosti Kulturního domu Kopřivnice,“ popsala zaměření kopřivnické části projektu Lenka Heráková z odboru školství, kultury a sportu. Tento postup posloužil jako příklad dobré praxe pro řadu ostatních účastníků projektu, a stejně tak Kopřivnice našla inspiraci v praxi jiných měst.

Přestože pro Kopřivnici již projekt skončil, další města se ještě zapojí. Sdílené principy práce s mladými budou zakomponovány do lokálních strategií práce s mládeží, které navážou na celoevropské koncepční dokumenty v této oblasti.

 

Dne 24. 3. v době od 7:25 do 19:25 dojde k výluce na železniční trati Příbor – Studénka. Vlaky tratě 271 ze Studénky do Mošnova k letišti budou rovněž nahrazeny autobusy.

 

Web Mobilního Rozhlasu. Možnost na denní bázi sledovat vývoj pandemie ne v celostátním či krajském měřítku, ale na přísně lokální úrovni nabízí služba Covid Report, kterou před týdnem spustil Mobilní Rozhlas ve spolupráci s technologickým startupem MAMA AI a Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Kopřivnice je jedním z 1 200 měst v ČR, kde je tato nová služba k dispozici v první fázi, během několika týdnů by tuto možnost měli mít obyvatelé všech více než 6 tisíc obcí v republice. Covid Report, který lidé najdou na stránkách Mobilního Rozhlasu, nabízí denně aktualizované údaje o denních přírůstcích včetně ohrožené skupiny osob starších 65.

Lidé se jednoduše dozvědí změny míry pozitivity – tedy podílu nemocných na celkovém počtu obyvatel obce. Navíc mají k dispozici v tabulkách a grafech i srovnání s okolními městy nebo se srovnatelně velkými obcemi v kraji. Výhodou tohoto nástroje je, že velká data zveřejňovaná zdravotnickými statistiky prezentuje srozumitelně formou přehledné infografiky a podrobnými vysvětlivkami. Spolupracující technologický startup do reportování o vývoji epidemie navíc zapojil prvky umělé inteligence, které generují pro každou zapojenou obec srozumitelný shrnující text, který data interpretuje. Nový informační kanál je k nalezení na stránce https://koprivnice.mobilnirozhlas.cz/covid-report

 

Sobota 27. 3. 2021 – Ukliďme Kopřivnici. Ukliďme svět. Ukliďme Česko. Informace o připravovaných úklidech v Kopřivnici, Lubině, Mniším a Vlčovicích najdeš zde (stejně tak pod tímto odkazem můžeš vytvoř svůj vlastní úklid): https://www.uklidmecesko.cz/map/

Již od roku 2016 se různé kopřivnické skupiny a týmy lidí zapojují do této dobrovolnické úklidové akce, která probíhá (nejen) na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

 

Vloni byla modelářská Beskyd Model Kit Show bez náhrady zrušena a po roce je zřejmé, že ani letos se oblíbená soutěž a výstava s řadou doprovodných akcí neuskuteční v tradičním květnovém termínu. „Vládní (dez)organizace covidové krize vypadá ještě hůř než loni, takže opět musíme provést nějaké změny,“ informovali organizátoři na svém Facebooku. Akci ale zatím neruší, jen přesouvají na první sobotu v září.

 

S ohledem na pokračující omezení pohybu osob a s tím související pokles poptávky po veřejné dopravě, došlo ke změně víkendových jízdních spojů regionálních autobusů i vlaků. Nadále platí i omezení provozu v pracovních dnech, a to v rozsahu prázdninového režimu. Aktuální informace o odjezdech si mohou cestující ověřit na webových stránkách www.kodis.cz nebo ve vyhledávačích spojení, případně na telefonu Dopravního infocentrum ODIS.

 

Kopřivnická Střední škola zveřejnila termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 pro obor Strojírenství a to 3. a 4. května 2021. Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou Mechanik seřizovač a Provozní technika se přijímací zkoušky nekonají. Výsledky přijímacího řízení pro tříleté učební obory budou vyhlášeny nejdříve 22. dubna 2021 a pro maturitní obory nejdříve 28. dubna 2021 na www stránkách školy a na vývěsní desce školy.

 

Jarní kolo křížovkářské ligy pro seniory bude zahájeno následující měsíc. První křížovky se budou vydávat od čtvrtku 1. dubna na informacích ve vestibulu radnice. Akci pro celý kraj opět připravuje Ivan Sekanina, předseda Spolku Počteníčko a pro Kopřivnici je vyčleněno 30 registrací. Jarní kolo potrvá do začátku června a po dobu deseti týdnů nabídne zájemcům k luštění deset křížovek. Poté dojde na tradiční vyhodnocení a oceňování. Registrace je zdarma.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice