24. 6. 2024

VE SKOTNICI VZNIKNE SOCIÁLNÍ SLUŽBA PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ. Moravskoslezský kraj začíná ve Skotnici budovat nový domov se zvláštním režimem. Ve třech domcích budou mít zázemí a péči lidé s duševním onemocněním v kombinaci s mentálním nebo zdravotním postižením. Tato nová služba bude spadat pod krajskou organizaci Domov NaNovo. „V oblasti sociálních služeb dlouhodobě vnímáme potřebu zintenzivnit péči o lidi s duševním onemocněním a zdravotním postižením. Kromě podpory v rámci našich stávajících kapacit zahajujeme výstavbu nového zařízení ve Skotnici. Získali jsme zde pozemek s vesnickým stavením. To zrekonstruujeme a v jeho blízkosti postavíme další dva nové objekty. V těchto třech domcích bude místo pro 12 klientů, u kterých je předpoklad sociálního začleňování,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a doplnil, že v každém domku bude byt vždy pro čtyři klienty s veškerým potřebným vybavením a jednolůžkovými pokoji. Podporu v nepřetržitém provozu bude lidem zajišťovat tým proškolených pracovníků služby a odborná externí podpora. „Rekonstrukce vesnického stavení, které jsme i s pozemkem odkoupili od soukromého majitele, spolu s výstavbou nových objektů, vyjde na asi 49 milionů korun. Na tuto akci má Moravskoslezský kraj přislíbenou dotaci z Národního plánu obnovy. Nové domky budou osazeny moderním fotovoltaickým systémem, který zajistí samovýrobu elektřiny pro celý areál,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania s tím, že stavbu bude provádět firma VAMOZ CONSTRUCTION. Práce budou podle smlouvy trvat 16 měsíců, zahájení provozu služby je naplánováno na jaro 2026.

 

Domovy, stacionáře nebo terénní služby dostaly od kraje finance na zvýšení kvality sociálních služeb.  Více než 60 žadatelů, kteří poskytují v Moravskoslezském kraji přes sto sociálních služeb, získalo souhrnně téměř 30 milionů korun. Krajské peníze poslouží na nákup vozidel, jejich úpravy na bezbariérové, rekonstrukce sociálních zařízení nákup potřebného vybavení, ale i na vzdělávání pracovníků. „Pomoc lidem, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci, mnohdy vyžaduje i nemalé finanční prostředky a investice. Například v pobytových sociálních službách se pracovníci mnohdy neobejdou bez zařízení usnadňujících manipulaci s nemohoucími, terapeutických místností, lůžkových výtahů nebo třeba mobilního sprchovacího zařízení. A právě na to jim Moravskoslezský kraj opět přispěl. Sociální služby pak také mohou nakoupit vozidla, či ta stávající upravit na bezbariérová, zrekonstruovat kuchyně chráněných bydlení nebo instalovat klimatizační jednotky do domovů. Jsem rád, že krajští zastupitelé na tuto výpomoc sociálním službám schválili příspěvky v souhrnné výši skoro třiceti milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a vysvětlil, že například dostatek automobilů v sociálních terénních službách umožňuje více lidem déle žít v jejich domácím přirozeném prostředí. Kromě nákupu vozidel a vybavení nebo rekonstrukcí či úprav sociálních zařízení zvyšuje Moravskoslezský kraj kvalitu poskytovaných služeb také podporou odborného vzdělávání. „Uvědomujeme si, že je nutné neustále zvyšovat kompetence, znalosti a dovednosti pracovníků v sociálních službách. V rámci schválených prostředků tak budou pracovníci absolvovat nejrůznější kurzy či semináře. Budou zaměřené například na problematiku paliativní péče, terapie snoezelen, poraden pro pozůstalé nebo dokonce sebevražedných tendencí klientů. Jsou to všechno citlivé záležitosti, ve kterých je nutný správný a poučený přístup. Jsem přesvědčený, že všechny finanční prostředky kraj vynaložil smysluplně,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice