25. 9. 2013

 

Město Kopřivnice hledá Osobnost roku v sociální oblasti. O tom, kdo získá veřejné poděkování za kvalitní a obětavou práci v sociálních službách, profesionální přístup či empatický vztah ke klientům, můžete rozhodnout právě Vy! Pokud víte o někom, kdo si toto ocenění zaslouží, zašlete nám do 16. října nominaci, a poté danou osobnost podpořte v anketě!

Na ocenění mohou být navrženi lidé, kteří v Kopřivnici mimořádně přispívají ke zlepšení situace seniorů, handicapovaných nebo osob jinak ohrožených sociálním vyloučením,  osob ohrožených sociálním vyloučením, a to buď dlouhodobou prací nebo mimořádným činem. Může se jednat o zaměstnance sociálních zařízení či neziskových organizací, dobrovolníky, pracovníky vykonávající sociální práci na úřadech, ve zdravotnických, školských a podobných institucích, nebo například o pečující osoby, které působí nad rámec péče o svého rodinného příslušníka. Nominace lze podávat prostřednictví formuláře, který je k dispozici na webu města, nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to do středy 16. října 2013, 16:00. Došlé návrhy poté posoudí řídící skupina plánování sociálních služeb, která ověří jejich pravdivost, zajistí souhlas nominované osobnosti a případně doplnění údajů. Od 21. října do 4. listopadu pak bude probíhat veřejné hlasování o vítězné osobnosti, která získá titul „Osobnost roku 2013 v sociální oblasti v Kopřivnici“. Hlasovat bude možné na webu města, nebo prostřednictvím anketních lístků. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci Společenského večera pracovníků a dobrovolníků v sociální oblasti Kopřivnice, který se uskuteční v pátek 29. listopadu v Kulturním domě Kopřivnice.

 

 

V týdnu od 23. do 29. září 2013 proběhnou v 56 městech České republiky dny otevřených dveří, V77 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Cílem této akce je upozornit na práci a význam těchto zařízení, kam mohou děti po škole přijít trávit volný čas nebo řešit problémy bez jakýchkoli registrací, či poplatků.

KONTAKT: Klub Kamarád, Město Kopřivnice, Kontaktní osoba: Marie Jalůvková (marie.jaluvkova@koprivnice.cz, 556811737, 739587110, www.klubkamarad.estranky.cz)

čtvrtek 26.9. – Hry pro děti na horní na hřišti u Matesa (od 15:30)
čtvrtek 26.9. – Beseda s klienty na vybrané téma
pátek 27.9. – Kapela Gipsy Triton a výstava fotek v klubu na Francouzské, pro děti soutěže na hřišti (od 15:00)
sobota 28.9. – Potáborové setkání – Jednodenní výlet převážně pro účastníky letního tábora klubu – děti i dobrovolníky (od 10:00)

 

Společné jednání všech pracovních skupin v rámci plánování sociálních služeb v Kopřivnici se uskuteční dne 7. 10. 2013 v 16:00 hodin v konferenční místnosti v  10. patře, MÚ v Kopřivnici, Štefánikova 1163. Po dobu konání akce bude zajištěno hlídání dětí. Na programu budou informace o plnění II. střednědobého plánu a nominace na Osobnost roku 2013 v sociální oblasti v Kopřivnici.

 

 

Radnice podala žádost o dotaci na zateplení ZŠ E. Zátopka, předběžné náklady činí téměř 30 milionů korun.

Tatra jako majitel Větřkovické přehrady bude hledat partnera, který zajistí její rekreační provoz.

 

 

Dne 28. 9. vycházka do podzimní hukvaldské obory se společným pozorováním ptáků a oborní zvěře, sraz zájemců do 9.00 hod. u brány do obory na Hukvaldech.

 

 

V pátek 11. 10. v 16 hodin se uskuteční slavnostní otevření nového úseku cyklostezky „Z Poodří do Beskyd“ mezi Lubinou a Vlčovicemi.

 

 

V pondělí 14. 10. v 17 hodin bude ve velkém sále KDK zahájena výstava diplomových prací studentů fakulty architektury VUT Brno – VIZE: KULTURNÍ CENTRUM KOPŘIVNICE.

 

 

Kopřivnice oslaví výročí koncertem Xindla X.  Ve středu 25. září se v centru města před kulturním domem uskuteční každoroční akce Město je naše společné hřiště. V letošním roce se zaměří nejen na představení aktuálních projektů, ale zároveň připomene desetileté výročí Zdravého města Kopřivnice. Připraven bude celodenní program plný zábavy a informací, který vyvrcholí koncertem zpěváka Xindla X. Před deseti lety schválilo kopřivnické zastupitelstvo přistoupení města k Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, v rámci kterého se realizují různé kampaně, diskuze či veřejná projednávání. Abychom si toto kulaté výročí připomněli, proběhne letošní setkání Město je naše společné hřiště v mnohem větším rozsahu. Dopolední program akce Město je naše společné hřiště bude zaměřen především na děti, pro které budou od 9 hodin připravena vystoupení několika místních školek, nejrůznější soutěže, tvorba přání pro Kopřivnici a skládání obrazců z vršků od PET lahví.

Kopřivničané budou mít rovněž možnost zhlédnout výstavu probíhajících i připravovaných projektů, o kterých budou moci po 14. hodině debatovat s odbornými pracovníky radnice a zástupci organizací, jež některé projekty realizují. Od 16:20 bude na pódiu probíhat diskuse s vedením města, v rámci níž se lidé budou moci ptát starosty a místostarostů na vše, co je zajímá. Stejně jako v předchozích ročnících nebude chybět doprovodný kulturní program – letos se mohou příchozí těšit na vystoupení místních školek, ukázky parkouru, jógy, skákacích bot, tanečně-akrobatické vystoupení break dance a electric boogie nebo biketrialovou show. Od 17 hodin budou probíhat oblíbené cyklohtrátky pro děti.

V 19 hodin začne před kulturním domem koncert známého zpěváka Xindla X, který celou akci uzavře.

V případě nepříznivého počasí se program přesune do Kulturního domu Kopřivnice.

 

 

Ve čtvrtek 26. září se sejdou na svém 18. zasedání zastupitelé města a projednávat by měli například prodej kavárny a loutkového divadla. Zasedání můžete sledovat od 16. hodin v zasedací místnosti v 10. patře radnice nebo v přímém přenosu na našem kanálu. Mezi dalšími body budou zastupitelé například řešit prodej pozemků pod někdejší železniční tratí propojující Příbor a Kopřivnici, které městy nabídly české dráhy a další směny a převody pozemků. Na programu je také schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města Kopřivnice, vyúčtování dotace na rok 2012 Regionálního muzeu či průběžná zpráva o financování příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice. Nebude chybět aktuální informace o podaných a připravovaných projektech a mezi nimi například „Rekonstrukce zimního stadionu – I. etapa. Jedním z posledních bodů je projednání Pravidel prodeje bytových domů. Reprízu můžete sledovat v neděli 29. září od 14:00 hodin nebo v pondělí 30. září od 19:00 hodin na programu KTK.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice