27. 7. 2012

 

Za čest a slávu – Dobývání hradu Hukvaldy – 28. 7. 2012 – VI. ročník dobývání hradu. Husitské války aneb udrží kališníci hrad? Třikrát za den bitva. Dobová ležení, hrad plný rytířů a krásných dam.

 

Velkoobjemové vany na biologický odpad jsou přistavovány vždy v pátek dopoledne a odváženy v pondělí dopoledne. Dne 27. – 30 . července budou vany přistaveny na ulici na ulici České u MŠ a na odstavné ploše na konci ulice, Na Pasekách, na ulici Příborské, Na Luhách, v Lubině Sýkorci, v Lubině za benzinkou, v Lubině na rozcestí, v Lubině u č.p. 282 a 437, u hřiště a u kontejnerů na separovaný odpad.

 

Letní odstávka provozu teplárny KOMTERM, a.s. proběhne ve dnech 2. – 5. srpna. V těchto dnech bude provedena nezbytná údržba zařízení teplárny. Dodávka tepla a teplé vody bude obnovena v průběhu dne 5. srpna.

 

Tajemník MÚ Kopřivnice vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Lhůta pro odevzdání přihlášky: do 9. 8. 2012. Více informací najdete na webových stránkách města https://www.koprivnice.cz.

 

Na úřad se bude možné objednat přes internet. Kopřivnická radnice již za pár dní spustí nový objednávací systém. Od srpna si tak lidé budou moci zarezervovat přesný termín návštěvy úřadu prostřednictvím internetu, vyhnout se frontám a výrazně tak ušetřit čas nutný k vyřízení pasu, občanského průkazu či dalších nezbytností. Cílem je, aby bylo jednání pro klienty co nejméně časově náročné. Prostřednictvím internetových stránek města se lidé budou moci objednat až několik týdnů dopředu a v rezervovaný den a hodinu pak budou přednostně obslouženi. Systém by měl být spuštěn 1. srpna 2012. Objednat si jednání s úředníky předem bude možné na úsecích, kde nyní funguje klasický vyvolávací systém: na pracovištích matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, registru řidičů, evidence vozidel a techniků. V letošním roce byl v rámci rekonstrukce vestibulu radnice rozšířen také na služby pracoviště Czech Point. Náklady na rozšíření vyvolávacího systému a doplnění o možnost internetových objednávek činí zhruba 140 tisíc korun. Celá tato částka bude hrazena z dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko jako součást projektu Rekonstrukce vestibulu radnice v Kopřivnici.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice