27. 2. 2013

 

Frenštát pod Radhoštěm se ve středu 27. 2.  rozloučil s prvními oběťmi neštěstí ze 17. února, kdy ve městě po výbuchu plynu vyhořel panelový dům. Pohřbeny byly dvě děti ve věku tři a šest let. Další pohřeb, tentokrát tříčlenné rodiny, bude v pátek 1. 3.  Kdy bude pohřeb šesté oběti a možného strůjce tragédie, Antonína Blažka, ještě není jasné. Do smuteční síně na místním hřbitově se přišlo s oběťmi rozloučit na 300 lidí. Obřadní síň byla plná už více než půl hodiny před zahájením pohřbu a další lidé stále přicházeli. Lidé se s dětmi loučili i za zvuku jejich oblíbených písní z pohádek. Zatímco se pozůstalí i většina obyvatel města na úpatí Beskyd vzpamatovávají z šoku, který událost vyvolala, v Česku pokračuje vlna solidarity. Celkem se už pro přeživší vybralo více než 14 milionů korun. Na speciální účet lidé poukázali 13,5 milionu. Okolo 600.000 korun vhodili do pokladničky v recepci městského úřadu. (Zroj: Nj deník).

 

 

Informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice: starosta města svolává na čtvrtek 7. března 2013 15. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, které se uskuteční na městském úřadě v konferenční místnosti (10. patro, č. dv. 1084), Štefánikova 1163/12, Kopřivnice.

Zahájení zasedání je stanoveno na 16.00 hodin.

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:

II.1         Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice

III.1        Návrh smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města v r. 2013 v sociální oblasti

III.2        Vyhodnocení sociální služby Nízkoprahové denní centrum RACEK

III.3        II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2013 -2016

IV.1        Darování pozemků pod komunikací ulicí Záhumenní v k. ú. Kopřivnice MSK – Správě silnic Moravskoslezského kraje, p. o.; Darovací smlouva

IV.2        Zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 1998/1 v k. ú. Kopřivnice manželům Michenkovým (lokalita za ZUŠ Zdeňka Buriana)

IV.3        Zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 284 v k. ú. Kopřivnice panu Kováříkovi (lokalita zahrádek „Za Benzínkou“)

IV.4        Prodej části p. č. 252/1 v k. ú. Drnholec nad Lubinou – zveřejnění

IV.5        Akční plán rozvoje města

IV.6        Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2013

IV.7        Projekt Energetická opatření ZŠ dr. M. Horákové

V.1         Prodej nemovitosti č. p. 225 – záměr prodeje

V.2         Prominutí pohledávky na poplatcích z prodlení – Petr Cochlar

V.3         Dohody o přistoupení k závazku

V.4         Žádost nájemce o proplacení nákladů na rekonstrukci bezbariérového bytového jádra

V.5         Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BS-295-12-58 Ch

VI.1        Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2013

VI.2        Změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry pomocí technických zařízení

VII.1      Dodatek č. 17 ke zřizovací listině Správy sportovišť

VII.2      Dotace oddělení školství, kultury a cestovního ruchu

VII.3      Dotace Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s., z rozpočtu města na rok 2013

VII.4      Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022

VIII.1     Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice za rok 2012

 

 

Český statistický úřad provádí v roce 2013 výběrové šetření o životních podmínkách domácností, jehož cílem je získání dlouhodobě srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci ve 30 evropských zemích. Šetření probíhá od 23. února do 12. května 2013 v 10 127 domácnostech na celém území ČR. Tazatelé, kteří Vás v tomto období mohou kontaktovat, se budou prokazovat průkazem tazatele, pověřením ČSÚ a občanským průkazem, případně průkazem zaměstnance ČSÚ. Bližší informace získáte u Ing. Evy Kramolišové z Krajské správy ČSÚ na tel. čísle 595 131 212 nebo na e-mailu eva.kramolisova(zavináč)czso.cz.

 

 

 

V pátek 8. 3. 2013 vystoupí na Chatě Dr. Hrstky v areálu Štramberské Trúby známý písničkář Slávek Janoušek s Lubošem Vondrákem, s hostujícím Lubošem Novotným, vynikajícím hráčem na dobro z Druhé Trávy. Začátek koncertu je v 19:30.

 

 

Středa 27. 2. 2013 Maškaráda, maškarní rej s tancováním a zábavným programem pro nejmenší děti v doprovodu rodičů. Zábavné atrakce, soutěže, tombola… 16:00 – 18:00, Mateřské centrum Klokan.

 

 

Benefiční koncert Charity Frýdek-Místek a Města Frýdlantu nad Ostravicí: koncert Bratří Ebenů. KULTURNÍ DŮM Frýdlant n. o., středa 27. 2. 2013 v 19 hod. Výtěžek akce bude použit  na  Poradenské centrum ve  Frýdlantu nad Ostravicí  a na  Charitní  ošetřovatelskou  a  pečovatelskou službu  působící  ve Frýdlantu nad Ostravicí.

 

 

Město Štramberk zve na uvedení do života knihy Morava: Její zamlčená vznešenost a krása, naší spoluobčanky Jaroslavy Grobcové. Součástí akce bude autorské čtení. Doprovodí štramberská skupina Ogaři. Kulturní dům – zasedací místnost ve Štramberku, ve středu 27. února 2013 v 17. 00 hod.

 

 

Do 28. února může veřejnost hlasovat o tom, kde vzniknou nová Rákosníčkova hřiště. Tato hřiště dětem nabízí velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, kolotoč i různé druhy houpaček. Pokud chcete, aby bylo nové dětské hřiště vystavěno v Kopřivnici, zapojte se do hlasování prostřednictvím SMS nebo internetu. Hlasování pro kopřivnickou prodejnu prostřednictvím SMS: na číslo 900 11 06 pošlete SMS ve tvaru: LIDLmezera0183. Hlasující může udělit max. 1 hlas. Po odeslání dostanete zpětnou SMS s potvrzením hlasování. Rákosníčkova hřiště vzniknou pouze ve městech, která dostanou největší počet hlasů! Bližší informace naleznete na internetových stránkách města Kopřivnice a na www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.

 

 

Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace Městská knihovna upozorňuje, že plánované promítání dokumentárního filmu Šitkredit z cyklu Promítej i ty!, které se mělo uskutečnit v termínu 21. března je z distribučních problémů zrušeno a uskuteční se v naší knihovně v náhradním termínu, pravděpodobně v květnu nebo červnu.

 

 

Kopřivnice má talent v rozhlasové soutěži. Do 1. března 2013 je možné hlasovat v regionálních kolech rozhlasové soutěže Česko zpívá. Kopřivnici na vlnách Českého rozhlasu reprezentuje mladá zpěvačka Adéla Demlová. Vystoupení kopřivnické soutěžící si můžete poslechnout ve vysílání Českého rozhlasu nebo na internetové adrese https://m.rozhlas.cz/start/start2013/_zprava/adela-demlova–1172832. Pokud chcete Adélu Demlovou podpořit, zašlete SMS ve tvaru CESKOZPIVA 5502 na číslo 907 77 04.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice