28. 11. 2012

 

V listopadu 2012 se kopřivnické radnici podařilo získat dvě významná ocenění. Tím prvním je uznání týdeníku Ekonom za spokojenost místních podnikatelů, druhým je opětovné zařazení Kopřivnice mezi nejúspěšnější Zdravá města ČR. 

Uznání za spokojenost podnikatelů s rozvojem služeb a dodavatelů ve městě bylo Kopřivnici uděleno v rámci srovnávacího průzkumu Město pro byznys. Cílem této iniciativy týdeníku Ekonom je nalézt mezi více než dvěma sty českých obcí s rozšířenou působností takové, které nabízejí nejlepší podmínky pro podnikání. V rámci Moravskoslezského kraje skončila Kopřivnice desátá, čímž si oproti loňskému ročníku o pět příček polepšila. Srovnávána je jednak kvalita podnikatelského prostředí, jednak přístup veřejné správy. Na většinu kritérií v první kategorii nemá radnice téměř žádný vliv, avšak na druhé skupině ukazatelů zapracovat může – a právě v nich se Kopřivnici celkem daří. Kladně je hodnocen například rozsah úředních hodin radnice, přehlednost městských webových stránek nebo činnost informačního centra, které získalo dokonce první příčku v kraji.

 Dalším úspěchem je opětovné zařazení Kopřivnice do prestižní kategorie B místních Agend 21. Místní agenda 21 je metodou hodnocení kvality veřejné správy, která posuzuje především to, jakým způsobem obec realizuje svůj rozvoj – zda je plánován za aktivní účasti veřejnosti, respektuje principy udržitelnosti a strategického řízení a směřuje ke zvyšování kvality života občanů. Kategorie B je zatím stále nejvyšší kategorií, kterou lze v České republice získat, a v letošním roce ji spolu s Kopřivnicí obhájilo jen dalších pět obcí a jeden mikroregion. „Ačkoliv Kopřivnice obhajovala již pošesté, není zařazení do kategorie B žádnou samozřejmostí. Každý rok musíme předkládat nové a aktuální důkazy o naplňování všech stanovených kritérií, a proto se nikdy nejedená o pouhé rutinní opakování. Pouze některým městům se daří obhájit tuto kategorii opakovaně a je nám velkou ctí, že právě Kopřivnice je jedním z nich,“ zhodnotila výsledek kopřivnická koordinátorka Projektu Zdravé město a místní agenda 21 Ivana Rašková.

 

 

Ve středu 28. listopadu 2012 v 17 hodin v malém sále Domu kultury Frenštát p. R. přednáška s besedou: ARNOŠT VAŠÍČEK – ZÁHADY VYSVĚTLENÉ A NEVYSVĚTLENÉ, zve Městská knihovna ve Frenštátě p. R.

 

 

Koncert: Ve středu 28. 11 se představí sdružení kopřivnických učitelek STK s hudebním projektem: A jedeme dál, koncert začíná v Katolickém domě v 19,00 hodin.

 

 

Město Štramberk zve na páté Předadventní koledování aneb Vánoce buďtež vítány, které se koná na náměstí ve Štramberku 28. listopadu 2012 v 17.00 hod. Součástí programu bude slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a vánočního osvětlení štramberského náměstí, vánoční jarmark ZŠ a MŠ Štramberk na náměstí a v kulturním domě (začátek 14.00 hod.) V programu vystoupí děti Základní školy ve Štramberku, druháci budou hrát na zvonky vánoční písničky a hudební skupina Ogaři.

 

 

V rámci 6. ročníku akce Den pro dětskou knihu městská knihovna v Kopřivnici chystá pro děti 29. 11. 2012 Hrátky s Pipi Punčochatou.

 

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že dne 29. listopadu v době od 8:00 – 14:00 hodin dojde k přerušení dodávky pitné vody v Lubině a 30. listopadu od 8:00 – 14:00 hodin na ulici Záhumení. V místech odstávky budou vylepeny letáčky s oznámením. Společnost doporučuje všem odběratelům, aby se na toto období předzásobili pitnou vodou zároveň se omlouvají za případné komplikace.

 

 

Kopřivnický rok aktivního stárnutí bude zakončen „Seniorským odpolednem“ dne 29. 11. 2012 ve velkém sále  KDK Kopřivnice v 17,00 hod., v jehož rámci proběhne vyhodnocení seniorů, kteří se po celý rok 2012 účastnili jednotlivých akcí v rámci tohoto projektu.

 

 

Klub Kamarád zve všechny příznivce na oslavu 15. výročí svého vzniku, která se uskuteční v pátek 30. listopadu od 15 hodin přímo v prostorách klubu na ulici Francouzské. Klub je nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, které svým mladým klientům nabízí nejen prostor a náplň pro trávení volného času, ale v případě potřeby také radu či odbornou pomoc. Za patnáct let existence Klubu Kamarád jím prošla řada dětí, zaměstnanců i dobrovolníků, kteří na páteční oslavě nebudou chybět. Na programu bude promítání fotografií a videí, klubová vystoupení či vystoupení souboru Cikne Čhave a pěveckého sboru Ivana Kandráče z Valašského Meziříčí.

 

 

Město Kopřivnice Vás zve na slavnostní otevření zrekonstruovaného úseku ulice Štefánikovy a přilehlých veřejných prostranství. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 30. listopadu od 15:30 hodin v sadu E. Beneše. Příchozí se mohou těšit na koncert známé kopřivnické kapely Stanley´s Dixie Street Band a pro děti v maskách čertů či andělů budou připraveny upomínkové dárky.

 

 

Roubenka ve Štramberku probíhat prodejní výstava adventních a vánočních ozdob paní Barbory Novákové denně do soboty 1. 12. 2012.

 

 

Město Kopřivnice pořádá v centru města na pěší zóně Mikulášský  jarmark  –  ve středu a čtvrtek5. 12. – 6. 12. 2012 a Vánoční  jarmark  –  ve středu a čtvrtek 19. 12. – 20. 12. 2012. Jsou zváni rukodělní výrobci a prodejci vánočního zboží.

 

 

Nová výstava v K galerii: Zvěstuju dějinu z tvorby Ludmily Vaškové – začala 27. listopadu. Malířka má za sebou spoustu výstav, ilustrovala knihy, pracuje i pro Skanzen v Rožnově. Kromě akvarelů, ilustrací a keramiky, je autorkou papírového Betlému k vystřihování a vánočních pohlednic.

 

 

Vernisáž výstavy Vánoční ozdoby – baňky historické a moderní se koná dne 6. 12. 2012 v 17 hodin v Lašském muzeu v Kopřivnici. Na malé i velké návštěvníky bude čekat Mikuláš, čert a anděl, praktické ukázky výroby baněk a slaměných ozdob, dětský pěvecký sbor, občerstvení a teplé i studené nápoje pro děti i dospělé. Návštěvníci si budou moci zdobení baněk také sami vyzkoušet.

 

 

Kulturní dům Kopřivnice uvádí ve velkém sále 7. prosince 2012 v 19 hodin  divadelní představení: Jan Drda -„Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert“, hraje Slovácké divadlo Uherské Hradiště.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice