3. 1. 2022

Nemocnici Nový Jičín proběhl první letošní porod 1. ledna 2022 ve 2 hodiny 27 minut. Dívenka Laura je první miminko maminky z Nového Jičína s krásnými mírami 3410 gramů a 49 centimetrů. Shodou okolností i poslední miminko roku 2021 z novojičínské porodnice má trvalé bydliště ve stejné ulici v Novém Jičíně, jako první letošní

 

Změny v autobusové a železniční dopravě od poloviny prosince jsou relativně významné.

Jednoznačně nejvýznamnější změna proběhla na železniční trati S8, kde se po tříletém jednání konečně podařilo prosadit hodinové takty směrem na Veřovice. Několik let se opakovala situace, kdy o víkendu nebylo možné po 7. hodině za celé dopoledne dojet vlakem do Veřovic, aniž byste museli ve Štramberku přestupovat nebo alespoň 20 minut jen tak stát. Od 12. 12. už každou hodinu o víkendu jedou přímé vlaky až do Veřovic. Skoro všechny mají navíc ve Veřovicích přípoj na Frenštát (ovšem některé jen v pracovní dny).

Další změny proběhnou na nové lince 927 do Hranic. Na této lince budou upraveny spoje tak, aby to odpovídalo změněným odjezdům rychlíků z Hranic do Prahy. Počty cestujících na této lince nejsou dostatečné, pro zabezpečení řádného pravidelného provozu je nutné dostat se k vyšší vytíženosti. Jedná se v tomto směru o „otevření“ linky, tj. umožnění jízdy mezi městy, nejen do a z Hranic. Můžete-li, využijte tuto možnost, která bez nutnosti použití automobilu umožní cestovat do Prahy i z Prahy za cca 4 hodiny! Linku 927 lze využít i pro cestování do východních či středních Čech nebo do Vídně a rovněž z ní.

 

Dakar 2022: Loprais po první etapě navzdory problémům třetí. V první etapě Rally Dakar 2022 dokázala Praga V4S DKR v barvách Instaforex Loprais Praga Teamu jako jediná rozdělit čtyřblok továrních Kamazů. Aleš Loprais dovezl svůj vůz do cíle na třetím místě, přestože ve druhé polovině speciálky musel neustále počítat s nepříjemností v podobě částečného výpadku brzd.

Nedělní okružní etapa kolem Háilu měřila 514 kilometrů, z nichž se 333 jelo v rámci rychlostní zkoušky. Úvodní dlouhá speciálka Dakaru 2022 byla velmi rozmanitá. Soutěžní posádky okusily techničtější i rychlejší pasáže na písčitém povrchu, šotolinu a horské cesty se spoustou kamení, které proměnilo některé úseky doslova v trialové pasáže. Především navigátorům ztěžovalo jejich práci množství chytáků, špatně viditelných stop nebo naopak velké množství cest vedoucích různými směry. Značnou opatrnost vyžadovaly na několika místech prudké sjezdy. Posádku Aleše Lopraise však žádná z nástrah nezaskočila. V první polovině testu se Praga V4S DKR se startovním číslem 508 držela na mezičasech na čtvrté pozici. V závěru speciálky navíc těžila ze zaváhání dosud vedoucího Kamazu, když se do jedné z navigačních pastí tentokrát chytil i velmi zkušený ruský navigátora Andrej Mokjejev, což stálo posádku Andreje Karginova přibližně dvacet minut a pokles na pátou příčku v hodnocení etapy. Navzdory těmto potížím dorazili Aleš Loprais, Jaroslav Valtr ml. a Petr Pokora do cíle jako třetí za Karginovovými týmovými kolegy Dmitrijem Sotnikovem a Eduardem Nikolajevem. Třetí místo s odstupem necelých deseti minut od vedoucího Sotnikova patří Lopraisově posádce také v průběžném hodnocení kategorie kamionů.

V pondělí 3. ledna měl Dakar 2022 pokračovat první částí maratonské dvojetapy. Kvůli nedělní průtrži mračen, která vytopila místo plánovaného bivaku v Artavíje, však pořadatelé maraton zrušili, obě následující etapy se pojedou jako klasické a pondělní etapa bude přesměrována do Kajsumy. Posádky tak budou moci i zítra využít pomoci a zázemí svých týmů. Rychlostní zkouška druhé etapy se však nijak nemění. Test měří 338 kilometrů, jeho trať je téměř ze dvou třetin vytyčena v písčitém terénu, z toho zhruba 90 kilometrů v dunách. Právě v tomto terénu mohou ostřílení matadoři hodně získat a odskočit méně zkušeným soupeřům.

 

Od ledna se mění vyhláška o poplatku za odpady. Stejně jako řadu dalších měst, ani Kopřivnici nemine zvyšování poplatku za odpady. Na rok 2022 bude činit 660 korun za poplatníka. Důvodem je růst zákonného poplatku za skládkování. Dobrou zprávou pro rodiče malých dětí je, že miminka do jednoho roku budou i nadále od poplatkové povinnosti osvobozena. Výši poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválili kopřivničtí zastupitelé v závěru minulého týdne. Ze současných 540 korun stoupne na 660, a to pro všechny poplatníky bez ohledu na to, zda využívají vlastní popelnici či nikoliv. „Ke zvýšení letos přistoupila řada měst z důvodu růstu zákonného poplatku za ukládání odpadu na skládkách. Zatímco doposud se za tunu odpadu platilo 500 korun, nyní to bude 800 a v roce 2030 dokonce 1850 korun. Snahou samozřejmě je, aby se zvyšovalo množství tříděného využitelného odpadu a na skládkách ho končilo čím dál míň. Před rokem schválila poslanecká sněmovna balíček odpadové legislativy, který mimo jiné zvýšil maximální možnou výši poplatku za odpady na 1200 korun. Kopřivničané budou platit 660 korun, tedy zhruba polovinu. Zbytek výloh za systém nakládání s odpady bude dotovat město,“ uvedl místostarosta René Lakomý, který má na starost oblast životního prostředí. Nová vyhláška o místním poplatku, která vstoupí v platnost od ledna, rovněž ruší úlevu ve výši 30 korun pro majitele vlastních popelnic. „Lidé si k rodinným domům pořizují stále více popelnic, které nejsou evidované. To jednak způsobuje nepřesnosti v počtu svozů, jednak snižuje motivaci ke třídění. Z toho důvodu jsme se rozhodli sazbu sjednotit,“ zdůvodnil místostarosta. Původní návrh předložený zastupitelstvu počítal také se zrušením osvobození pro občánky do jednoho roku. S tím však většina zastupitelů nesouhlasila a tato podpora mladých rodin s dětmi zůstane zachována. Kopřivničané vyprodukují přes 8 tisíc tun odpadů ročně. Přestože v porovnání s ostatními obcemi v kraji má Kopřivnice velmi dobré výsledky ve třídění, fyzická analýza obsahu kontejnerů ukázala, že ještě stále je co zlepšovat. Za účelem snižování množství odpadu končícího na skládkách zavede Kopřivnice od nového roku door-to-door systém sběru a svozu plastů s kovy. Majitelé rodinných domů mohou žádat o poskytnutí popelnic na tyto odpady zcela zdarma. V plánu je také distribuce nádob na bioodpad pro obyvatele bytových domů nebo zřízení re-use centra.

 

Colours of Ostrava 2022 přidávají další světové hvězdy

Program mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava 2022 se vedle již potvrzených hlavních hvězd The Killers, Twenty One Pilots, Martina Garrixe či LP rozrůstá o další zvučná zahraniční jména. Vůbec poprvé do České republiky přijede jedna z nejoriginálnějších a nejpůsobivějších kapel americké post-grungeové scény Modest Mouse a svoji účast znovupotvrdil senegalský zpěvák Youssou N´Dour. Návštěvníci festivalu také uvidí, proč je mladá irská kapela Inhaler považována za jedno z nejnadějnějších jmen současné indie-rockové scény. Vedle nich do programu příštího ročníku přibyly další formace z Afriky: egyptští Mazaher, jeden z posledních souborů praktikující starobylý léčivý tranzovní rituál zar, a konžský afropunkový zpěvák a raper Lova Lova. Elektroniku se španělskou asturijskou tradicí a queer tématikou spojí Rodrigo Cuevas a jemnou meditativní hudbu přivezou na Colours of Ostrava švédsko-britští Hang Massive. 19. ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 13. do 16. července 2022 v unikátní industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic.

 

Od ledna začne v Kopřivnici fungovat Portál občana. Díky tomuto modernímu komunikačnímu nástroji budou moci občané vyřídit spoustu záležitostí pohodně ze svých domovů bez ohledu na úřední hodiny. K online vyřizování nebude potřeba elektronický podpis, což byla dosud největší bariéra. Zřízení Portálu občana je jednou ze stěžejních aktivit projektu Kvalitní úřad Kopřivnice zaměřeného na zvýšení efektivity veřejné správy a kvality komunikace úřadu s občany města. „Kopřivnický portál naváže na národní Portál občana, na kterém mohou lidé vyřizovat například občanské průkazy, řidičská oprávnění a další agendy státní správy. My tyto možnosti dálkového vyřizování rozšíříme o záležitosti spadající do naší samosprávné působnosti. Prostřednictvím Portálu budou moci občané řešit různé životní situace, vyplňovat a odesílat řadu formulářů, provádět platby místních poplatků za psy nebo za odpady, a to velice snadno, podobně jako při nákupu v e-shopu. Kopřivničané i obyvatelé okolních obcí spadajících do naší působnosti tak budou moci vyřídit spoustu záležitostí bez nutnosti osobní návštěvy, což je velkým přínosem nejen v době covidové,“ uvedla tajemnice Městského úřadu Kopřivnice Jana Klímová.

„K přihlášení do Portálu se lidé nebudou muset registrovat na úřadě, ale budou moci využít ověřené údaje, které používají například při přihlašování do internetového bankovnictví nebo již zmíněného národního Portálu občana. Mezi ověřené identifikace patří také občanské průkazy s aktivovaným čipem. Všechny možnosti přihlášení budou na Portálu uvedeny. Pak už se stačí přihlásit a začít vyřizovat, žádné chození na úřad, žádné úřední hodiny, žádné elektronické podpisy,“ objasnil vedoucí oddělení informatiky Radek Harabiš. Minulý týden schválili radní výběr firmy, která bude zakázku za zhruba 2 miliony korun realizovat, tedy dodá potřebný software, zajistí jeho instalaci a proškolí pracovníky radnice. Spuštění se plánuje od nového roku.

Celkové náklady na projekt Kvalitní úřad Kopřivnice, který zahrnuje rovněž tvorbu nového vizuálního stylu a webu města, realizaci průzkumu spokojenosti obyvatel a řadu školení zaměstnanců úřadu, činí více než 3,5 milionu korun. Většinu této částky pokryje dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, z vlastního rozpočtu zaplatí Kopřivnice 183 tisíc.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice