3. 11. 2021

Moravskoslezský kraj zřídil ENERGOLINKU, kde odborníci LIDEM PORADÍ, JAK ŘEŠIT PŘECHOD K NOVÉMU DODAVATELI ENERGIÍ, aby nenaletěli energošmejdovi a nenechali se zruinovat. ENERGOLINKA 800 720 210 je bezplatná, v provozu bude od čtvrtka 4. 11., a to ve všední dny od 8 do 16 hodin. Operátoři na lince volajícím pomohou se v této situaci zorientovat, poradí jim, jak postupovat, také upozorní na možná úskalí nových smluv.

Například bývalí klienti společnosti Bohemia Energy buď stihli podepsat smlouvu s jinou společností, nebo jim energie začal dodávat dodavatel poslední instance. Díky tomu se naštěstí nemůže stát, že by lidem najednou nešel proud nebo plyn. Ale pozor, dodavatel poslední instance musí energie ze zákona dodávat půl roku. Pak už by měli mít lidé podepsanou smlouvu s novou společností, která jím bude energie dodávat dlouhodobě. Jak na to, poradí právě ENERGOLINKA. Ta je primárně určená pro ty, kteří třeba nemají přístup k internetu, nebo nejsou v jeho používání tolik zběhlí. Týká se to hlavně seniorů nebo sociálně slabších rodin. Na webu Moravskoslezského kraje budou postupně zveřejňovány odpovědi na nejčastější dotazy, které se na ENERGOLINCE řeší, lidé zde také najdou další důležité informace a tipy.

 

Učitelé z Alšovky sdíleli zkušenosti v zahraničí. V závěru října zamířili tři učitelé z kopřivnické Základní školy Alšovy do Slovinska, aby tam sdíleli pedagogické zkušenosti se svými zahraničními kolegy. Třídenní studijní pobyt byl spolufinancování z Evropské unie v rámci programu Erasmus+. „Jednalo se o takzvané stínování kolegů, což je metoda umožňující sledovat pracovní metody i jejich dopady na žáky. Osvědčené postupy lze následně využít ve vlastní praxi a změnit tak léta zaběhnuté způsoby práce. Velkou inspirací pro nás byla například výuka informačních a komunikačních technologií. Slovinské děti se už od 4. třídy seznamují s tím, jak funguje počítač, internet apod., následně v propojení s matematikou trénují jednoduchou výrokovou logiku či základy práce s binární soustavou, poté začínají s programováním. V České republice se podobná reforma rámcového vzdělávacího programu právě připravuje, takže vidět, jak to funguje vidět v praxi, pro nás bylo velmi přínosné,“ uvedl ředitel školy Robin Pospěch, jehož škola má s programem Erasmus+ mnoho zkušeností. „Jako škola s rozšířenou výukou jazyků se do programu Erasmus+ zapojujeme aktivně již od roku 2015. Cílem našich projektů je zlepšování jazykové vybavenosti našich kantorů, ale také poznávání nových výukových metod, čerpání inspirace a výměna zkušeností s kolegy ze zahraničí. Kromě Slovinska jsme navázali kontakty se školami ve Finsku a Švédsku. Naši vyučující se zúčastnili metodických a jazykových kurzů například v Rakousku, Itálii, Velké Británii, Irsku, Kypru, Krétě nebo na Maltě,“ řekl Robin Pospěch s tím, že většina z těchto aktivit probíhá během prázdnin, když mají učitelé volno. Cílem školy je, aby zahraniční zkušenosti mohli v budoucnu získávat nejen pedagogové. „Navázanou spolupráci teď bohužel zbrzdila pandemie, ale věříme, že již brzy budeme moci na zkušenou poslat i některé naše žáky,“ uzavřel ředitel.

 

Bezplatné opravy nefunkčních elektrospotřebičů. To je hlavní náplň unikátní akce, která se bude v Opavě konat vždy první sobotu v měsíci. Lidé si mohou nechat zdarma opravit televizi, pračku nebo třeba sušičku. Tento projekt sníží produkci elektroodpadů, ale hlavně upozorní na důležitost správného nakládání s vysloužilými spotřebiči. Na akci spolupracuje Moravskoslezský kraj s kolektivním systémem ASEKOL, projektem OPRAVÁRNA a Charitou Opava. Celkem devět sobotních akcí od listopadu  až do července příštího roku vyjde na 200 tisíc korun, polovinu nákladů uhradí Moravskoslezský kraj. Chceme lidem vzkázat, že nefunkční spotřebič se nemusí vždycky vyhodit, někdy je možné jej nechat opravit. Šetří se tím peníze i životní prostředí. Opravovat budeme menší elektrospotřebiče, jako jsou varné konvice, žehličky, fény, ale také televize nebo mikrovlnky. Na místě opravíme i pračky, lednice nebo třeba myčky. Lidé je k nám ale musí přivézt, výjezdy nejsou v rámci tohoto projektu možné. Opravit umíme také třeba fitness zařízení obsahující elektroniku. Řešit ale nebudeme opravy mobilních telefonů ani tabletů,“ sdělil servisní technik OPRAVÁRNY Vojmír Wallin a vysvětlil, že drobné opravy budou zdarma provedeny na místě, u těch náročnějších vyžadujících delší čas nebo výměnu součástky, se technik s klientem domluví na dalším postupu. Lidé budou své nefunkční elektrospotřebiče nosit vždy první sobotu v měsíci do Chráněných dílen Charity Opava na adrese Přemyslovců 37, a to od 9 do 17 hodin. Výjimkou bude leden, kdy akce proběhne 8. 1. Oprava elektrozařízení bude probíhat po telefonické dohodě se servisním technikem OPRAVNY: Vojmír Wallin: +420 799 510 480

 

Od ledna začne v Kopřivnici fungovat Portál občana. Díky tomuto modernímu komunikačnímu nástroji budou moci občané vyřídit spoustu záležitostí pohodně ze svých domovů bez ohledu na úřední hodiny. K online vyřizování nebude potřeba elektronický podpis, což byla dosud největší bariéra. Zřízení Portálu občana je jednou ze stěžejních aktivit projektu Kvalitní úřad Kopřivnice zaměřeného na zvýšení efektivity veřejné správy a kvality komunikace úřadu s občany města. „Kopřivnický portál naváže na národní Portál občana, na kterém mohou lidé vyřizovat například občanské průkazy, řidičská oprávnění a další agendy státní správy. My tyto možnosti dálkového vyřizování rozšíříme o záležitosti spadající do naší samosprávné působnosti. Prostřednictvím Portálu budou moci občané řešit různé životní situace, vyplňovat a odesílat řadu formulářů, provádět platby místních poplatků za psy nebo za odpady, a to velice snadno, podobně jako při nákupu v e-shopu. Kopřivničané i obyvatelé okolních obcí spadajících do naší působnosti tak budou moci vyřídit spoustu záležitostí bez nutnosti osobní návštěvy, což je velkým přínosem nejen v době covidové,“ uvedla tajemnice Městského úřadu Kopřivnice Jana Klímová.

 

„K přihlášení do Portálu se lidé nebudou muset registrovat na úřadě, ale budou moci využít ověřené údaje, které používají například při přihlašování do internetového bankovnictví nebo již zmíněného národního Portálu občana. Mezi ověřené identifikace patří také občanské průkazy s aktivovaným čipem. Všechny možnosti přihlášení budou na Portálu uvedeny. Pak už se stačí přihlásit a začít vyřizovat, žádné chození na úřad, žádné úřední hodiny, žádné elektronické podpisy,“ objasnil vedoucí oddělení informatiky Radek Harabiš. Minulý týden schválili radní výběr firmy, která bude zakázku za zhruba 2 miliony korun realizovat, tedy dodá potřebný software, zajistí jeho instalaci a proškolí pracovníky radnice. Spuštění se plánuje od nového roku.

 

Celkové náklady na projekt Kvalitní úřad Kopřivnice, který zahrnuje rovněž tvorbu nového vizuálního stylu a webu města, realizaci průzkumu spokojenosti obyvatel a řadu školení zaměstnanců úřadu, činí více než 3,5 milionu korun. Většinu této částky pokryje dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, z vlastního rozpočtu zaplatí Kopřivnice 183 tisíc.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice