30. 1. 2019

Přihlášky do dalšího ročníku ligy malé kopané se definitivně uzavřou 31. ledna. Nyní je přihlášeno všech 14 mužstev minulé sezóny plus Delta Frýdlant n. O., jedno místo je tak ještě volné. Bude se hrát každou sobotu od 6. dubna do 26. října s Velikonoční přestávkou a dvouměsíčními prázdninami. Sezóna bude trvat od 6. 4. do 26. 10. 2019. 31. 8. 2019 se hraje Memoriál Jiřího Krejčí.

 

Maškarní rej pro děti chystá DDM Kopřivnice v 1. 2. 2019 v rámci Pololetního příměstského tábora.

 

PŘEDNÁŠKA Svátek světel, Obřad věnovaný svátku Hromnic, který je českou verzí původního keltského svátku Imbolc, chystá Divotvůrna v pátek 1. 2. 2019 od 17.00.

 

První z tématických večerů zaměřených na výuku různých tanečních forem pro veřejnost se koná v pátek 1. 2. od 18 hod. zrcadlový sál v přízemí kdk.

 

Radnice může počítat s takřka osmdesátimilionovou dotací na odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší. Přestože město už mělo dotaci předběžně přislíbenou, formální registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace vydalo ministerstvo životního prostředí v polovině prosince. „Pro nás je to signálem, abychom dále zintenzívnili práce na přípravě realizace této rozsáhlé investiční akce, na doložení požadovaných podkladů, včetně například smlouvy s budoucím dodavatelem stavby, máme deset měsíců,“ vysvětlil starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný. Radnice podle jeho slov již vybrala administrátora této konkrétní veřejné zakázky a po dokončení všech potřebných podkladů začne s hledáním stavební firmy. „Zahájení soutěže na dodavatele předpokládáme v březnu či dubnu, smlouva o dílo by mohla být uzavřena zhruba v září. Zahájení fyzické realizace je pak pravděpodobné až se začátkem další stavební sezony,“ říká Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování kopřivnické radnice. Samotná stavba pak bude trvat zhruba tři roky a zahájení provozu nové kanalizace se předpokládá v září 2022. Nová kanalizační síť v Mniší a Vlčovicích bude dlouhá 12,62 kilometru. Projekt předpokládá napojení třinácti set dvaceti ekvivalentních obyvatel a tím, že splaškové vody z obou místních částí budou končit na čističce, má dojít ke znatelnému snížení znečištění vody v Lubině a dalších tocích.

 

Chcete vědět jaké máte IQ? Vyzkoušejte testování pro veřejnost, společnosti Mensa české republiky. Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace, má přes 130.000 členů ve sto zemích světa. Podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice. Testování IQ probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu. Ten není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. V případě testování dětí dostanou výsledky do rukou rodiče, kteří je pak mohou využít pro další rozvoj dítěte. V případě zájmu o testování, sledujte stránky Mensa.cz, každé testování pro veřejnost se zde objeví. Zde je potřeba sledovat, jestli je testování určeno dospělým nebo dětem. Na vyhlášený termín se mohou hlásit zájemci přímo elektronickou cestou.

 

Ke konci roku 2018 naše radnice eviduje 21 896 Kopřivničanů včetně místních částí. Oproti roku 2017 je to o 175 obyvatelů méně, zato dětí se narodilo loni o 22 více. Bylo to 133 chlapců a 129 dívek. Zemřelo 119 mužů a 101 žen. Dochází také k poklesu počtu osob s úřední adresou na radnici, ke konci roku 2018 bylo evidováno 1363 osob. Stále platí, že víc lidí z města odchází, než se do něj stěhuje. Minulý rok se do Kopřivnice přistěhovalo 222 osob a z města se odstěhovalo 489 osob. Pokud se podíváme na delší časový úsek, tak za posledních 10 let došlo k poklesu počtu obyvatel Kopřivnice o 1276 osob.

 

Policisté v Moravskoslezském kraji za uplynulý rok evidují téměř 10000 dopravních nehod, z toho 1 229 se stalo na území okresu Nový Jičín. číslo roste v průměru o 20 nehod ročně, i tak je Novojičínsko na tom dobře, v kraji je to druhé místo s nejmenší nehodovostí. Hlavní příčinou nehod na Novojičínsku byl v loňském roce nesprávný způsob jízdy (a to zhruba v 55%). nepřiměřená rychlost a nedání přednosti. V 54 případech byl u viníka dopravní nehody prokázán alkohol.

K největšímu počtu evidovaných dopravních nehod došlo během měsíce srpna (126) a měsíce září (127), a časově -mezi 15:00 až 18:00 hodinou. Došlo k usmrcení osmi osob. Celkem došlo ke 40 dopravním nehodám s účastí motocyklů nad 50 ccm.

 

Situace na pracovním trhu odpovídala vloni v prosinci běžnému vývoji ke konci roku, kdy postupně končí sezonní práce, což se projevilo nárůstem o 3 desetiny procenta na 3,1%. 31. prosinci bylo bez práce přes 231 500 lidí, což je nejnižší číslo za posledních 22 let. V nabídce je rekordních 324 tisíc volných míst. Největší poptávka je po montážních dělnících, řidičích nákladních aut a vysokozdvižných vozíků, skladnících a pomocných manipulačních pracovnících.

Náš kraj stále regionem s nejvyšším podílem nezaměstnaných což je 4,7 procenta. Práci na konci měsíce nemělo 39 789 lidí. Poměr počtu žadatelů k počtu pracovních pozic je 2,3.

Na konci roku bylo na Novojičínsku bez práce 3245 lidí, míra nezaměstnanosti vzrostla na 3 procenta. V nabídce bylo 2939 pracovních pozic. V Kopřivnici je k dispozici je celkem 898míst a 923 uchazečů o práci.  Míra nezaměstnanosti činí 3,21. Nově se na prac. úřadu zaregistrovalo 180 uchazečů o zaměstnání.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice