5. 8. 2013

 

Údržba teplárny si vyžádá čtyřdenní odstávku. Kopřivničany, kteří jsou napojeni na teplárnu společnosti Komterm, čeká příští týden pravidelná letní odstávka teplé vody. Během ní dojde k nezbytné údržbě zařízení, kterou za běžného provozu provádět nelze. Jednotlivé větve rozvodů teplé vody budou odstavovány ve čtvrtek 8. srpna 2013 a k obnovení dodávek tepla dojde v průběhu neděle 11. srpna 2013.

 

 

Nový Jičín: 2 policejní „nováčci“ složili slib. 1. 8. 2013 byli do služebního poměru přijati dva noví policisté, kteří složili slib do rukou zástupce vedoucího územního odboru Nový Jičín plk. Mgr. Vlastimila Bordovského. Slibu byl přítomen i zástupce vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Kopřivnice npor. Ing. Jiří Vašek. Jeden policista bude po absolvování základní odborné přípravy sloužit na obvodním oddělení v Kopřivnici, druhý v Novém Jičíně.

 

 

Smlouvy na dodávky energií lze podepsat i v srpnu. Lidé, kteří se v červnu účastnili společného nákupu energií formou elektronické aukce, mají na podpis nové smlouvy ještě několik dní. Původní červencový termín pro uzavírání nových smluv byl vzhledem k čerpání letních dovolených prodloužen až do 15. srpna.

Aukce na dodávky energií pro domácnosti v Kopřivnici a jejím správním území se konala 7. června 2013. Levnější elektřinu poptávalo 775 domácností a necelých 500 odběrných míst mělo zájem o optimalizaci cen zemního plynu. Ve finančním vyjádření se soutěžilo o objem energií v hodnotě 33,5 milionů korun. Díky společnému nákupu se podařilo snížit ceny silové elektřiny o 16 % a ceny zemního plynu dokonce o neuvěřitelných 35 %. Podpisem nových smluv mohou domácnosti ušetřit dohromady zhruba 9 milionů. O konkrétní úspoře svých domácností se mohou občané informovat na kontaktním místě ve vestibulu městského úřadu (v místnosti č. 165), kde lze v případě zájmu také podepsat nové smlouvy s vítězným dodavatelem Yello Energy. „Kontaktní místo mělo být původně otevřeno pouze v červenci, ale jelikož mnoho lidí by se z důvodu čerpání dovolených nestihlo dostavit, vyšli jsme vstříc jejich žádostem a termín pro uzavírání smluv jsme prodloužili. V tuto chvíli podepsalo nové smlouvy zhruba 70 procent účastníků,“ uvedl Martin Anders ze společnosti Marandis, která aukci organizovala.

Kdo má zájem nové smlouvy podepsat, bude tak moci učinit ještě v níže uvedených termínech:

05.08.2013 od 13 do 17 hodin

07.08.2013 od 13 do 17 hodin

13.08.2013 od 10 do 14 hodin

15.08.2013 od 10 do 14 hodin

Možnost podpisu smluv s vítězným dodavatelem mají také lidé, kteří se do aukce nepřihlásili, ale přesto by smlouvu na dodávky energií za vysoutěženou cenu rádi uzavřeli. V těchto případech by však měli předem kontaktovat zástupce společnosti Marandis na e-mailu anders(zavináč)marandis.cz nebo na telefonním čísle 739 733 941

 

 

Aktuální nabídka na nájem městských bytů za podmínky přistoupení k závazku: dva byty jsou určeny pro stávající nájemce městských bytů a ostatních jsou určeny pro širokou veřejnost a nabídka platí do 07. 08. 2013.

 

 

V pátek 9. 8. 2013 na programu KTK z archivu: Rytmus léta 1998 – festival tance a zpěvu, který se konal u příležitosti kopřivnické pouti v roce 1998, kdy Kopřivnice slavila 50. výročí povýšení na město.

 

 

Provozní omezení Městské knihovny Kopřivnice v době letních prázdnin: pobočka Sever (ul. Francouzská) bude UZAVŘENA v období 15. července – 9. srpna. Znovu otevřeme 12. srpna. Otevírací doba je nezměněna, tedy otevřeno bude každé pondělí a čtvrtek v době 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (vyjma uzavření).

 

 

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v níže  uvedených termínech proběhne výluka.

Všechny vlaky jsou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

STUDÉNKA – SEDLNICE

nepřetržitě: od 3. srpna 2013, 7.23 hod. do 8. srpna 2013, 23.30 hod.

STUDÉNKA – ŠTRAMBERK

nepřetržitě: od 9. srpna 2013, 4.00 hod. do 12. srpna 2013, 18.30 hod

Upozornění: spoje 23140, 23141, 23142, 23143, 23144, 23147 a 23148 v úseku Kopřivnice- Štramberk a 23145 a 23146 v úseku Příbor –Štramberk nebudou nahrazeny autobusovou dopravou – pojede vlak!!! ¨

Dne 12. 8. 2013 u spoje 23121 odjezd ze Štramberku 18.21 hod. už pojede vlak.

Umístění zastávek  NAD:

Studénka                           před nádražní budovou vlevo

Sedlnice                              před nádražní budovou

Skotnice                             zastávka autobusů  „SKOTNICE pož. zbrojnice“   (u odbočky k vlakové zastávce)

Příbor                                  před prodejnou tabáku – vedle nádražní budovy

Kopřivnice zast.             autobusové nádraží na označeném  stanovišti       

Kopřivnice                        před nádražní budovou      

Štramberk                        před nádražní budovou

 

 

Místní části propojí nová cyklostezka. Byly zahájeny stavební práce na dalším úseku cyklostezky

„Z Poodří do Beskyd“, který propojí kopřivnické místní části Lubinu a Vlčovice. Nové stezky s asfaltovým povrchem by se měli chodci a cyklisté dočkat již v září letošního roku. Smyslem projektu je odvést cyklisty z frekventované silnice I/58, a tím zvýšit bezpečnost pěšího i cyklistického provozu v místních částech. Jde o komunikaci, kterou denně projede až 600 cyklistů, přičemž denní intenzita automobilové dopravy přesahuje 6 600 vozidel. Nová cyklostezka tak bude využívána nejen pro sportovní aktivity, ale poslouží také jako bezpečná alternativa pro dojíždění lidí pracujících například v místním průmyslovém parku. Půjde o více než 4km úsek, přičemž 1,7 km bude vybudováno jako novostavba a zbytek povede po stávajících komunikacích. Nová cyklostezka v Lubině naváže na loni postavený úsek propojující Kopřivnici s Příborem. Trasa bude vedena po místních komunikacích až po zahrádkářskou osadu u úpravny vody, kde naváže nejdelší (1,5km) nově budovaný úsek vedoucí podél protihlukové dráhy a rekultivované skládky až po začátek zástavby ve Vlčovicích. Dále bude stezka pokračovat po místní asfaltové komunikaci a pod kostelem vyústí na silnici I/58, po níž bude procházet zbytkem Vlčovic. U silničního mostu na výjezdu z místní části se napojí na cyklostezku mikroregionu Frenštátsko, po níž se mohou cyklisté pohodlně a bezpečně dostat až na Pustevny.

Náklady na vybudování cyklostezky mezi místními částmi Lubina a Vlčovice převyšují 5 milionu korun. 85 procent uznatelných nákladů pokryje dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zbytek zaplatí Kopřivnice ze svého rozpočtu.

 

 

Lašské muzeum Vás srdečně zve na výstavu „Svatováclavská legenda“, otevřena do 1. 9. 2013. Výstava formou obřího komiksu na 14-ti plátnech přiblíží dětem i dospělým svatováclavskou legendu a život sv. Václava, patrona České země.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice