6. 11. 2019

Kopřivnická radnice vyhlásila v květnu pro žáky základních škol soutěž k připomínce 30. výročí sametové revoluce. Bylo odevzdáno 45 výtvarných, 34 literárních a 9 multimediálních prací, které do konce října hodnotila vybraná porota. Nejlepší práce budou vyhlášeny a odměněny na vernisáži výtvarných prací, která se koná 4. listopadu od 16 hodin ve vestibulu radnice. Samotná výstavy pak bude k vidění do 28. Listopadu.

 

Hřbitovy v Kopřivnici, Mniší, Vlčovicích i ve Štramberku jsou v dušičkovém období pod zvýšeným dohledem strážníků městské policie. Zvýšený pohyb na hřbitovech využívají někteří nepoctiví lidé k drobným krádežím, a to nejen věcí z neuzamčených vozidel, ale i z hrobů. Proto v tomto období budou nejen hřbitovy, ale i parkoviště v jejich bezprostřední blízkosti kontrolovány. Policie čr v období dušiček bude ve větší míře kontrolovat i dopravní situaci, vzhledem k tomu, že na cesty vyráží i sváteční řidiči. Pěším účastníkům silničního provozu připomíná povinnost chodců v souvislosti s reflexními prvky.

 

ZŠ Lichnov hostila 24. října vědomostní soutěž s názvem Lichnovský chytrolín. V ní musí tří členná družstva nejlépe zodpovědět otázky z přírody, hudby, matematiky literatury, filmu sportu a jiných oblastí. Ze zástupců šesti škol získali 1. místo a putovní pohár Vítek, Ema a Michal ze štramberské školy. Zástupci Lubinské malotřídky obsadili druhé místo.

 

Do 7. 11. bude na webu probíhat veřejné hlasování o 4 projektech, které se ucházejí o půlmilionovou podporu z participativního rozpočtu. Každý, kdo se do hlasování zapojí, může udělit dva kladné a jeden záporný hlas. O hlas se uchází nové hřiště na petang v parku, projekt navýšení bezpečnosti Pod Morávií, hrazda v areálu zdraví a dětské hřiště pod ulicí Javorovou. Pomoc lze najít v místním Informačním centru, na Senior Pointu nebo na pobočkách kopřivnické knihovny.

 

Zážitkový workshop pro žáky 9. tříd proběhl 23. října dopoledne v 10. patře kopřivnické radnice. Účastnilo se jej po pěti deváťácích z každé kopřivnické školy a zástupci organizace Post Bellum přítomné seznamovali s historickými událostmi a reáliemi minulého století na základě vzpomínek pamětníků zaznamenanými na portálu Paměť národa. To je právě jeden ze stěžejních projektů této neziskové organizace a dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti. Kopřivničtí školáci se díky různým úkolům mohli cítit do životních situací a dilemat lidí, kteří zlomovými okamžiky 20. století procházeli na vlastní kůži a to jak od první světové války, tak po nedávnou současnost. Po splnění úkolu či seznámení s fakty byli žáci vedeni k hlubšímu zamyšlení nad uvedenou situací spolu a rozborem jejich příčin a následků. V současné době nabízí organizace 12 různých workshopů v 9 pobočkách po celém česku nebo v prostorách, kde je o ně zájem.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice