7. 9. 2022

V Kopřivnici startuje pilotní projekt sběru gastroodpadu. V úterý 6. 9. 2022 bylo na sídlišti Sever rozmístěno dvacet speciálních sběrných nádob, do nichž bude možné vhazovat biologicky rozložitelný odpad z kuchyní. Cílem je snížit podíl směsného komunálního odpadu končícího na skládkách, a tím také nárůst poplatků za jeho likvidaci. Popelnice na gastroodpad o objemu 120 litrů mají hnědou barvu a na rozdíl od jiných druhů sběrných nádob jsou vybaveny těsněním proti zápachu a klapkou zabraňující vniku hlodavců. Odkládat do nich je možné zbytky jídel rostlinného i živočišného původu, spadané ovoce, maso, rybí a drůbeží kosti, kávové či čajové sedliny apod. „Prošlé potraviny lze do nádob ukládat v původních obalech, například jogurt v kelímku nebo sýr v krabičce. Výjimkou jsou však potraviny ve skleněných obalech, které je nutné vyprázdnit a odpad roztřídit. Do popelnic na gastroodpad nepatří ani jednorázové nádobí, dřevo, tráva, psí exkrementy, uhynulá zvířata či jedlé tuky. Podrobné instrukce k třídění obsahuje leták, který jsme v dotčené oblasti distribuovali do schránek rodinných domů a na dveře panelových domů,“ uvedla Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí s tím, že obsah popelnic bude ekologicky recyklován v bioplynové stanici v Rapotíně a zpracován na elektrickou energii, teplo a biometan.

Pilotní projekt na sídlišti Sever je plánován na půl roku, přičemž nádoby budou vyváženy jednou týdně. Pokud se sběr komodity osvědčí, mohly by se hnědé popelnice objevit i v dalších lokalitách. „Věříme, že nový typ popelnic najde v Kopřivnici uplatnění, neboť počet obyvatel, kteří se snaží zlepšovat stav životního prostředí nejen našeho města, neustále roste. Snižováním množství odpadů končícího na skládkách navíc zamezíme růstu finančních nákladů na jeho likvidaci a dalšímu zatížení městské pokladny. Úspěšné zavedení projektu by tedy mělo být v zájmu nás všech,“ doplnil místostarosta René Lakomý. Pilotní projekt svozu gastroodpadu vyjde městský rozpočet zhruba na 115 tisíc korun.

 

Školáci se utkají v soutěži o Zátopkovi. V pátek 9. září se v Kopřivnici uskuteční další akce, která má připomenout blížící se 100. výročí narození Emila Zátopka. Půjde o zábavně-vědomostní soutěž pro žáky místních základních škol ve stylu televizního Bludiště. Stejně jako známý pořad, také kopřivnické soutěžní klání bude moderovat Roman Pastorek. V soutěži se utkají osmičlenné týmy tvořené žáky druhého stupně: „Tým bude tvořit dvojice šesťáků, sedmáků, osmáků a deváťáků, z každého ročníku jedna dívka a jeden hoch. Své reprezentanty do soutěže vyšlou všechny kopřivnické školy, tedy ZŠ Alšova, ZŠ dr. Milady Horákové, ZŠ Emila Zátopka, ZŠ 17. listopadu, ZŠ sv. Zdislavy a ZŠ Floriána Bayera. Připraveny budou vědomostní otázky zaměřené na život a sportovní úspěchy Emila Zátopka, ale také odkrývání puzzle, hádání předmětů i několik dovednostních disciplín připravených kopřivnickým Junákem, které prověří rychlost a obratnost členů týmů. Body budou moci soutěžící získat rovněž za originalitu a kvalitu zpracování transparentů, které s sebou přinesou,“ přiblížila Lenka Heráková z odboru školství, kultury a sportu.

Vědomostně-dovednostní klání šesti soutěžních týmů se uskuteční ve sportovní hale ZŠ Emila Zátopka od 10 hodin před zraky 800 fandících spolužáků. Všechna družstva budou oceněna věcnými cenami se Zátopkovskou tematikou. Vítězný tým pak odveze tatrovácký speciál na projížďku městem a po zkušebním polygonu společnosti Tatra Trucks. Tam na něj bude čekat také dakarský jezdec Tomáš Tomeček se svou asistenční Tatrou.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice