8. 4. 2013

 

S cílem přilákat nové dárce krve odstartovala v Moravskoslezském a Olomouckém kraji za akce s názvem „S námi to dáš“. Akce v novojičínské nemocnici probíhá od 8. 4. – 12. 4. V úterý 9. 4. můžete získat i dárek.

 

 

Svoz a sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu prostřednictvím velkoobjemových van, který měl být zahájen v pátek 5. dubna, bude z důvodu klimatických podmínek odložen na 26. dubna. Podrobný harmonogram a lokality přistavení van na sběr biologického odpadu jsou zveřejněny na webových stránkách města Kopřivnice a úřední desce.

 

 

Zápis ve všech mateřských školách ve městě a v místních částech patřících pod příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kopřivnice a v MŠ Polárka při  ZŠ 17. listopadu proběhne v úterý 30. dubna od 8:00 do 15:00 hodin.

 

 

Během dubna jsou ve vestibulu kopřivnické radnice vystaveny práce žáků výtvarného oboru První soukromé základní umělecké školy MIS music. Slavnostní zahájení výstavy, pořádané u příležitosti 20. výročí založení školy, se uskuteční ve středu 3. dubna 2013 v 15:30 hodin.

 

 

Po 8. dubna v 18 hodin Madagaskar náš osudový – povídání Moniky a Jirky Vackových o dvou nezapomenutelných cestách na čtvrtý největší ostrov světa.

 

 

9. dubna – Koncert Václava Neckáře a kapely Bacily. Koncert legendy české hudební scény. V poslední době na sebe upozornil zejména písní „Půlnoční“, která pro něj zaznamenala úspěch – udělení 3 cen Anděl. Jeho koncert nabídne spektrum hitů a taktéž i několik novinek z jeho zbrusu nového alba Dobrý časy.

 

 

Likvidace autovraků proběhne 20. dubna. Tuto tradiční akci připravil odbor životního prostředí ve spolupráci s autovrakovištěm v Ženklavě na 20. dubna a zapojit se do ní mohou všichni majitelé motorových vozidel ze správního obvodu Kopřivnice. Zdarma bude likvidováno pouze kompletní vozidlo. Nepojízdná vozidla budou odtažena.

 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA – Ekofór – téma: Zajíc – soutěž kresleného ekologického humoru pořádaná Hnutím Brontosaurus (výstava potrvá do 30. dubna).

 

 

Veřejná setkání v místních částech. V polovině dubna se ve Vlčovicích, Lubině a Mniší uskuteční veřejná setkání občanů s vedením města. Cílem těchto každoročně konaných akcí je seznámit obyvatele jmenovaných místních částí s plánovanými akcemi a rozpočtem na příslušný rok. Důraz přitom bývá kladen především na výstupy vztahující se k daným lokalitám. První letošní setkání obyvatel místních částí s vedením města a odbornými pracovníky radnice se bude konat v pondělí 15. dubna 2013 v Kulturním domě ve Vlčovicích, druhé o den později, tedy v úterý 16. dubna 2013, v Kulturním domě v Mniší a poslední proběhne ve středu 17. dubna 2013 v Katolickém domě v Lubině. Začátek setkání je naplánován na 17 hodin. Kromě představení Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2013-2014 bude společným bodem na programu všech tří setkání informace o realizaci cyklostezky „Z Poodří do Beskyd“ v úseku mezi Lubinou a Vlčovicemi a přípravě projektu cyklostezky „Ke Křížku“. V Mniší se bude debatovat také o výstavbě chodníku a občané Lubiny budou mimo jiné seznámeni s aktuálním stavem projektu odkanalizování této místní části. Důležitou součástí setkání bude také diskuze, během níž se mohou příchozí zeptat na vše, co se života v Kopřivnici a jejích místních částech týká.

 

 

Ve čtvrtek 18. dubna vystoupí v 19:30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina Smíchovská komorní filharmonie na velkém benefičním koncertu, jehož výtěžek půjde na konto pomoci obětem frenštátského neštěstí. I když od 17. února, kdy došlo k výbuchu panelového domu ve Frenštátě, uplynulo už několik týdnů, vlna solidarity neustává. V mnoha městech po celé republice probíhaly benefiční akce. Benefičním koncertem Smíchovské filharmonie se k těmto akcím připojí také hlavní město Praha.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice