Aktuality

Informace ve zkratce


10. 1. 2011


Vlastníci domů na sídlišti Jih mohou žádat o dotace na opravy, v oblasti vymezené Integrovaným plánem rozvoje města pro obytnou zónu Kopřivnice Jih (IPRM) do 28. února 2011. Podporovanými aktivitami budou například výměny oken, odstraňování statických poruch, zateplování obvodových plášťů, rekonstrukce rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace výtahů atd.


Ve Štramberku se bude diskutovat o novém územním plánu, kde jsou v konceptu navrženy dvoupatrové garáže a parkoviště v historickém centru města.  Na středu 12. ledna radnice svolala veřejné setkání k tomuto plánu.


Skautské středisko Kopřivnice zve na motivační večer k projektu Skautské století, v pátek 14. ledna v 18.00 ve Skautské centru VANAIVAN.


V pondělí 17. ledna od 7.30 hod jsou v čítárně městské knihovny k dispozici přihlášky na 9. ročník Akademie třetího věku  –  letní semestr.


Kopřivnická knihovna vyhlásila 5. ročník literární soutěže Šuplíky, tentokrát na téma: Ráj leží u matčiných nohou.


Lákavou nabídku pro milovníky dechové, swingové i operní hudby má Příbor. V neděli  9. ledna v 19.00 hodin začíná koncert Velkého symfonického orchestru, Sdružení hudebníků Příbor. Jako host vystoupí v programu dvanáctiletá zpěvačka Patricia Janečková, vítězka letošní soutěže Talentmania.  V programu zazní populární skladby českých a světových skladatelů.


Od pondělí 10. ledna je ve vestibulu kopřivnické radnice k vidění výstava fotografií Jiřího Vatrala „Na cestách“ po Evropě, Asii, Severní Americe, Africe a Austrálii.


Cvičit pro dobrou věc můžete v týdnu od 17. do 20. ledna 2011, vstupné na Zumbu s Petrou bude věnováno na konto Sdružení Záblesk (Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí).


7. 1. 2011


Programové schéma vysílání KTK pro rok 2011

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK, NEDĚLE

Kabelová televize Kopřivnice: 07:00 – 09:00, 18:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

TV Sněženka: 16:00 – 16:30, 20:00 – 20:30

TV Odra: 16:30 – 17:00,  20:30 – 21:00

LTV Příbor: 17:00 – 17:30, 21:00 – 21:30

Junior TV: 17:30 – 18:00, 21:30 – 22:00


SOBOTA

Kabelová televize Kopřivnice: 09:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

TV Sněženka: 20:00 – 20:30

TV Odra: 20:30 – 21:00

LTV Příbor: 21:00 – 21:30

Junior TV: 21:30 – 22:00


Od 1. do 16. ledna probíhá tradiční Tříkrálová sbírka. V uvedený termín u dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, kteří se prokážou platnou průkazkou, poprosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky opatřené logem Charity. Výtěžek sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, ale také dalším, jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná.


Od pondělí 10. ledna 2011 bude ve vestibulu kopřivnické radnice k vidění výstava fotografií Jiřího Vatrala „Na cestách“. Pestré snímky lidí, kteří autora zaujali na jeho dalekých i blízkých cestách po Evropě, Asii, Severní Americe, Africe a Austrálii, si budou moci všichni příchozí prohlédnout až do konce tohoto měsíce.


2. 1. 2010


Čtyři děti opilé do bezvědomí našli po půlnoci záchranáři na náměstí ve Štramberku na Novojičínsku. Tři chlapci a dívka ve věku od 15 do 16 let skončili na jednotce intenzivní péče. Tři chlapci i dívka byli v bezvědomí. U všech lékaři zjistili silnou opilost. V těle měli od 1,9 do 2,59 promile alkoholu.


2. 1. 2010 byli kopřivničtí hasiči přizváni ke spolupráci se složkami IZS, v rámci zásahu na řece Lubině. Ohlášeno bylo podezření na utonutí v řece Lubině. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o stan, který se zachytil ve vodě.30. 12. 2010

Změna vysílacího schématu KTK

Nadále hlavním pořadem programu zůstává zpravodajská relace KTK, doplněná radničním okénkem a pozvánkami na kulturní akce, ovšem od příštího týdne  se s nimi budete setkávat v jiných časech, než na které jste byli doposud zvyklí. Denně kromě soboty si kopřivnické vysílání můžete zapnout v 7 hodin  ráno, večer v 18.00 a v noci ve 22.00 hod. Sobotní celodenní vysílání od 9.00 do 20.00 bude doplněno noční reprízou od 22.00. V programu samozřejmě zůstávají pořady regionálních televizí TV Mikroregiony, LTV Příbor, TV Odra Studénka, a Juniorské televize Kopřivnice, také se mění jejich vysílací časy. Nemění se termín premiéry – všechny zpravodajské týdeníky jsou premierově zařazeny vždy v pátek, od neděle je do vysílání vložena nová videotextová smyčka. Celý rozpis najdete v regionálních týdenících, ve Videotextu a na www.ktkstudio.cz.


28. 12. 2010

Nárůst nemocných chřipkou o více než čtyřicet procent zaznamenali pracovníci Krajské hygienické stanice v Ostravě v 51. týdnu letošního roku na Novojičínsku. Relativní nemocnost 841 případů na 100 tisíc obyvatel je nejmenší v kraji a hluboko pod průměrem. Nejpostiženější skupinou akutními respiračními onemocněními jsou děti do pěti let a mládež do patnácti let.


Štědrý den byl na Novojičínsku klidný. Operační středisko Hasičského záchranného sboru v pátek 24. prosince zazbnamenalo pouze 2 události. Nejprve hasiči vyjížděli před osmou hodinnou ranní do Lhotky, místní části Bílovce, kvůli uvolnění silnice po dopravní nehodě, asi hodinu a půl poté asistovali v Novém Jičíně při transportu pacienta.22. 12. 2010


Od středy 29. prosince 2010 do středy 5. ledna 2011 včetně je uzavřeno Kontaktní místo KTK na ulici Obránců míru.


Zřízení tzv. akademického rozvojového orgánu (ARO) – nezávislé poradní skupiny odborníků, kteří městu radí ve sporných otázkách rozvoje, je jednou z aktivit projektu Živá Kopřivnice, na nějž radnice získala téměř dvoumilionovou dotaci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.


Kopřivnice vydala koncem roku 2010 dvojDVD „Město očima pamětníků“. Jde o osmidílný dokumentární cyklus zachycující ve vzpomínkách různé oblasti života ve městě a dokazující, že má Kopřivnice velice zajímavou minulost. Lidé se zájmem o nedávnou historii si jej mohou od poloviny prosince zakoupit přímo na radnici nebo v městském informačním centru.


V pátek 31. prosince 2010 bude Městský úřad v Kopřivnici uzavřen. Dále upozorňujeme, že v pondělí 3. ledna 2011 bude pokladna městského úřadu otevřena od 10:00 hod.


15. prosince 2010 byli obyvatelé kopřivnického sídliště Jih seznámeni s rozpracovaným projektem 2. etapy úprav veřejných prostranství v této residenční části města. Představené návrhy se týkají veřejných sportovišť a dětských hřišť v okolí ZŠ Alšovy, území starého hřbitova a Fojtství, využití bývalé zahrady mateřské školy, úprav chodníků a parkovacích stání, trasy budoucí cyklostezky atd. Výkresová dokumentace je zveřejněna rovněž ve vestibulu radnice a na internetových stránkách města Kopřivnice a lidé ji mohou až do konce roku připomínkovat.


Po 19 letech končí  kopřivnický klub Nora. Svou činnost ve stávajících prostorách Kulturního domu Kopřivnice uzavře den před koncem roku, příčinou jsou finanční důvody.


17. 12. 2010


Správa sportovišť města Kopřivnice oznamuje, že 17. prosince od 16:30 hodin bude v lyžařském areálu Červený kámen zahájen provoz lyžařských vleků.


16. 12. 2010

Některé televizní programy běžně mění s nástupem zimy své programové schéma a tentokrát se změnou přichází i KTK. Zatím nadále hlavním pořadem programu zůstává zpravodajská relace KTK, doplněná radničním okénkem a pozvánkami na kulturní akce, ovšem od nového roku se s nimi budete setkávat v jiných časech, než na které jste byli doposud zvyklí. Denně kromě soboty si kopřivnické vysílání můžete zapnout v 7 hodin  ráno, večer v 18.00 a v noci ve 22.00 hod. Sobotní celodenní vysílání od 9.00 do 20.00 bude doplněno noční reprízou od 22.00. V programu samozřejmě zůstávají pořady regionálních televizí TV Mikroregiony, LTV Příbor, TV Odra Studénka, a Juniorské televize Kopřivnice, také se mění jejich vysílací časy. Nemění se termín premiéry – všechny zpravodajské týdeníky jsou premierově zařazeny vždy v pátek, od neděle je do vysílání vložena nová videotextová smyčka. Celý rozpis najdete v regionálních týdenících, ve videotextovém vysílání a na našem webu ww.ktkstudio.cz.


Na základě pravidel pro pronajímání obecních bytů město přehodnotilo tento způsob  a rozhodlo se mandátní smlouvu s Rekazem ukončit  k 31. 12. 2010. Od Nového roku tak bude evidence nájemného, vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a opravy a údržbu bytového fondu zajišťovat přímo radniční odbor majetku města. V těchto dnech pracovníci bytového odboru postupně přebírají agendu, Rekaz ještě v průběhu 3 měsíců provede vyúčtování služeb a energií za rok 2010, a od dubna 2011 má správu  obecních bytů na starosti  odbor majetku města. Nájemníci pocítí změnu zejména ve způsobu údržby a oprav bytového fondu a  v hlášení poruch.13. 12. 2010


Již pátým rokem vydává Kopřivnice vlastní stolní kalendář, který Kopřivničané získají jako dárek. Distribuce zhruba desíti tisíc výtisků začne během tohoto týdne a všechny domácnosti v Kopřivnici a v místních částech Lubina, Mniší a Vlčovice by měly kalendář objevit ve svých schránkách do konce letošního roku. Tématem kalendáře bude tentokrát historie kopřivnického sportu. Impulsem pro volbu tohoto námětu se stala výstava „Zdraví, síla, krása“ v Muzeu Fojtství. Historické texty vznikly v rámci činnosti Regionálního muzea v Kopřivnici a jejich autory jsou Ondřej Šalek a Pavel Dvořák. Dílo doplňují zajímavé dobové fotografie, které tvůrci vybírali z více než šesti tisíc snímků pocházejících z archivů, kronik či od členů sportovních klubů. Kopřivničané, kterým kalendář nebude doručen, si jej budou moci během ledna vyzvednout na Informacích ve vestibulu radnice. Jelikož se v minulosti objevilo několik zájemců o koupi většího množství výtisků, bude si zde možné kalendář rovněž zakoupit.


9. 12. 2010


DO PROTESTNÍ STÁVKY PROTI PLÁNOVANÉMU SNIŽOVÁNÍ PLATŮ VE STÁTNÍ SFÉŘE SE V KOPŘIVNICI ZAPOJILO 53 ZAMĚSTNACŮ Z ŠESTI MATEŘSKÝCH ŠKOLEK, PRACOVNÍCÍ FINANČNÍHO ÚŘADU A 9 SPRÁVNÍCH ZAMĚSTANCŮ ZŠ 17. LISTOPADU. PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ ZAPOJENÍ DO STÁVKY NEPOTVRDILI.


STAROSTA MĚSTA SVOLÁVÁ VE ČTVRTEK 16. PROSINCE 2010, V 16 HODIN 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOPŘIVNICE, KTERÉ SE USKUTEČNÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI (10. PATRO, Č. DV. 1084), ŠTEFÁNIKOVA 1163/12, KOPŘIVNICE.


MĚSTO KOPŘIVNICE ZVE OBČANY K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ KONCEPTU PŘÍPRAVNÝCH A PROJEKTOVÝCH PRACÍ DRUHÉ ETAPY REGENERACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI JIH. SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI MĚSTA A PROJEKČNÍ SPOLEČNOSTI SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 15. PROSINCE 2010 OD 16 HODIN V JÍDELNĚ ZŠ ALŠOVY.


12. PROSINCE 2010 ZAČNOU PLATIT NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ, ALEREKONSTRUOVANÉHO ÚSEKU SILNICE MEZI LUBINOU A PRŮMYSLOVÝM PARKEM VE VLČOVICÍCH SE ZMĚNA ZATÍM NEDOTKNE. Z DŮVODU POKRAČUJÍCÍCH ÚPRAV KOMUNIKACE I/58 BUDOU AUTOBUSY I NADÁLE JEZDIT PODLE OBJÍŽĎKOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ PO TRASE PŘES ULICI PANSKOU. KE ZPROVOZNĚNÍ HLAVNÍ PRŮJEZDNÉ KOMUNIKACE I/58 V LUBINĚ PRO AUTOBUSOVÉ LINKY DOJDE PRAVDĚPODOBNĚ V DUBNU 2011.


OD PONDĚLÍ 6. PROSINCE 2010 AŽ DO PÁTKU 7. LEDNA 2011 ZDOBÍ VESTIBUL KOPŘIVNICKÉ RADNICE VÁNOČNÍ VÝSTAVA RUKODĚLNÝCH PRACÍ UŽIVATELŮ DENNÍHO STACIONÁŘE KOPRETINA.


LAŠSKÉ MUZEUM SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA VÝSTAVU SLOVENSKÉ HRADY, O 23 HRDÝCH PEVNOSTECH HORNÍCH UHER, KTEROU MŮŽETE SHLÉDNOUT V OBDOBÍ 27. 11. 2010 –  27. 2. 2011.


NEJLEPŠÍ SPORTOVCI, TRENÉŘI, CVIČITELÉ A ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ REPREZENTUJÍ MĚSTO V OBLASTI SPORTU, BUDOU OCENĚNI TITULEM SPORTOVEC ROKU 2010. VAŠE NOMINACE V KATEGORII A: OSOBNOSTI SPORTOVNÍCH KLUBŮ SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ MĚSTA KOPŘIVNICE, A V KATEGORII B: OSOBNOSTI S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V KOPŘIVNICI, KTEŘÍ JSOU ČLENY MIMOKOPŘIVNICKÝCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ, ZASÍLEJTE PROSÍM DO 31. 12. 2010 NA ADRESU DANIELA.UHROVA(ZAVINÁČ)KOPRIVNICE.CZ.


7. 12. 2010


O uplynulém víkendu také na Novojičínsku proběhla celorepubliková bezpečnostní akce Mládež. Ve vybraných restauračních zařízeních a diskotékách na Novojičínsku bylo zjištěno celkem osmnáct opilých mladistvých (Kopřivnice 8).


Od pondělí 6. prosince 2010 až do pátku 7. ledna 2011 zdobí vestibul kopřivnické radnice vánoční výstava rukodělných prací uživatelů denního stacionáře Kopretina.


Lašské muzeum si Vás dovoluje pozvat na výstavu Slovenské hrady, o 23 hrdých pevnostech Horních Uher, kterou můžete shlédnout v období 27. 11. 2010 –  27. 2. 2011.

3. 12. 2010

Pekaři a pekařky,  pokud máte šikovné ruce a  chcete se  pochlubit svými vánočními perníčky, máte možnost se zapojit do perníkové výzdoby naší městské knihovny.  Na vaše výtvory budou v knihovně čekat až do 18. prosince.


Na začátku 47. týdne bylo v Kopřivnici evidováno  1335 řidičských průkazů, jejichž platnost letos končí.  Samotná výměna trvá 20 dnů. Kdo chce po novém roce mít řidičské doklady v pořádku, musí na Odbor dopravy zajít nejpozději do 9. 12. 2010


Město Kopřivnice nabízí  5 bytů za podmínky přistoupení k závazku, a to pro širokou veřejnost: 1+1 Alšova 1143, 1+1 Alšova 1144, 1+2 Obránců míru 891, 1+2 Obránců míru 988, 1+1 Štramberská 1134. Nabídka bytů platí do 20.12.2010.


22. 11. 2010

Den technické kariéry – prezentace středních škol a firem s technickým zaměřením  se koná 29. 11. 2010 v 15.00, v zasedací místnosti v 10. patře radnice v Kopřivnici. V rámci projektu TECHNO 2012 se do projektu  zapojily základní školy Emila Zátopka, 17. listopadu, Dr. Milady Horákové a Svaté Zdislavy. Akce je směřována na žáky 9. ročníků ZŠ a cílem je informovat o možnostech technické kariéry v regionu a pomoci žáků při rozhodování v dalším vzdělávání.


Město Kopřivnice připravuje pro své nově narozené občánky slavnostní přivátání, které se uskuteční v sobotu 11. prosince v obřadní síni města Kopřivnice a Kulturním domě v Mniší a ve Vlčovicích. Rodiče dětí narozených v roce 2009 a 2010 se mohou do pátku 3. prosince přihlásit na telefonních číslech 556 879 436, 737 114 246 nebo na e-mailové adrese ilona.mazalova@koprivnice.cz.


Osmý ročník víkendového festivalu pro fanoušky sci-fi, fantasy a her a příbuzných  žánrů KoprCon 2010 se bude konat od pátku 26. do neděle 28. listopadu v  ZŠ Milady Horákové. V sedmi programových liniích čeká   na  návštěvníky KoprConu zhruba 170 hodin programů, zahrnujících  vše  od  odborných  i humorně  laděných  přednášek, přes  hry a soutěže,  diskuze workshopy po divadlo.


18. 11. 2010

8. listopadu 2010 byly ukončeny stavební práce na projektu IPRM JIH – Projekt 1, Veřejné prostranství. V rámci tohoto projektu byla revitalizována veřejná prostranství na ulici Štramberské před domy č. p. 1126-30 a 1132-38. V revitalizovaném území byla vybudována nová parkovací stání, chodníky, veřejné osvětlení a kanalizace, došlo k úpravám zeleně a byl doplněn městský mobiliář. V pondělí 22. listopadu 2010 bude odhalena pamětní deska projektu.


V Kopřivnici probíhá kampaň, jejímž cílem je přispět ke snížení počtu vykradených chatek, sklepů, bytů, domů a jiných objektů ve městě. V rámci této preventivní akce připravili pracovníci odboru sociálních věcí ve spolupráci s městskou i státní policií jednak soubor rad pro předcházení trestné činnosti, a jednak preventivní samolepky a visačky na dveřní kliky.


OPEN DAY POŘÁDÁ V SOBOTU 20. LISTOPADU 2010 ZÁVOD DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS CZ KOPŘIVNICE. V AREÁLU ZÁVODU DURA V PRŮMYSLOVÉM PARKU V KOPŘIVNICI JE PŘIPRAVENA PROHLÍDKA ZÁVODU S PROGRAMEM PRO VEŘEJNOST OD 10.00 DO 13.00 HODIN.


Skautské centrum VANAIVAN v Kopřivnici je nejzajímavějším projektem podpořeným z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Dostalo nejvíce hlasů v soutěži Nej kačka z Evropy, do které se zapojilo 8800 lidí.


11. 11. 2010

Na obchvat Příboru je  v roce 2011 vyčleněno  390 milionů korun, na budování většiny rozestavěných silnic a železnic v Moravskoslezském kraji budou v příštím roce peníze, potvrdilo 9.11. Ministerstvo dopravy,  ve Státním fondu dopravní infrastruktury  je připraveno cca 6 miliard korun. Ministerstvo také v příštím roce počítá se zahájením výstavby železničního spojení mezi Studénkou a Mošnovem na Novojičínsku


Město chystá pro letošní vánoce dárek občanům opět v podobě stolního kalendáře. Téma pro rok 2011 je historie kopřivnického sportu a úspěchy místních sportovců.


Štramberská dominanta Trúba má zase zpátky kus své hradby. Ty se vlivem stavební chyby, stáří a vytrvalého deště 17. července samovolně zřítily. Oprava 1. části trvala 4měsíce. 4. listopadu byla dokončena část zřícené hradby na západní straně areálu.


Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice bylo svoláno na 11. 11. 2010 v 16.00, do konferenční místnosti Městského úřadu Kopřivnice v 10. patře.


Průzkum spokojenosti přinesl pozitivní výsledky. Dotazník vyplnilo 850 Kopřivničanů starších 18 let. 88,6 procent dotazovaných uvedlo, že je s Kopřivnicí jako místem, kde žijí a pracují, velmi nebo spíše spokojeno. Kompletní zpráva k dispozici na internetových stránkách města Kopřivnice.


Policejní statistika do konce října 2010: na Novojičínsku nahlášeno 714 dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách 11 osob utrpělo smrtelná zranění, 45 jich bylo zraněno těžce a 185  lehce. Během října 30 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholu, 9 byl zadržen řidičský průkaz, 2 řídili bez řidičského oprávnění a jednomu hříšníkovi bylo odebráno vozidlo.


Nabídky bytů za podmínky přistoupení k závazku: pro stávající nájemce městských bytů 2 byty – 988/18 A 891/27, pro širokou veřejnost 1 byt – 711/2. Nabídka platí do 24.11.2010. Více informací na odboru majetku města, Městský úřad  Kopřivnice.


Soutěž o nejlepší štrúdl, preclíky, punč a vystoupení dětí ze Základní školy v Lubině se chystají na Kateřinský jarmark ve čtvrtek 25. 11. 2010 od 17.00 před ZŠ v Lubině.Do konce října lze připomínkovat návrh nové koncepce systému sběru a nakládání s odpady města Kopřivnice. Navržená opatření: vznik nových kontejnerových míst, vybudování druhého sběrného dvora, zvýšení frekvence svozu plastu, modernizace kompostárny Točna atd.


Kopřivnice získala ocenění za zapojování občanů do plánování rozvoje obce. Projekt, týkající se spolurozhodování veřejnosti o budoucí podobě centra města, uspěl v celostátní soutěži neziskové organizace Agora.


V pondělí 18. října bude zahájena dostavba dietní stravovny, vedle Domu s pečovatelskou službou. Proměna chátrajícího objektu z poloviny devadesátých let je první etapou projektu Domov pro seniory v Kopřivnici.


Lašské muzeum zve na besedu Kambodža očima evropana, která je doprovodnou akcí stejnojmenné výstavy. Beseda se koná 22. 10. 2010 v 17.00. za účasti autora výstavy, tím je mladý amatérský fotograf, podnikatel, vědec a sjezdilec Michal Kalman.


Veterán Tatra 607 vyhrál anketu a získal titul „Dědeček automobil 2010“. Vůz vyrobený v padesátých letech ve kopřivnické automobilce Tatra se stal absolutním vítězem kategorie sportovní závodní historické vozy.


Volební místnosti budou otevřeny v pátek 15. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 16. října od 8 do 14 hodin, ve stejném čase, ale o týden později pak proběhne druhé kolo voleb do Senátu.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice