ROZHLAS 26. 9. 2022

Upozorňujeme občany, že svoz popelnic na směsný komunální odpad připadající na středu 28. září bude proveden již v úterý 27. září – jedná se o ulici Českou a místní část Vlčovice. Svoz popelnic prováděný multikárou s lisem bude taktéž proveden v úterý 27.září – jedná se o ul. U Vodojemu, K očnímu, Moravská, Na Vápenkách, Janáčkova, Bratří Vašků, Lubina). Svoz kompostejnerů s bioodpadem připadající na středu 28.září bude proveden ve čtvrtek 29.září (Kopřivnice – mimo ulice uvedené v harmonogramu). Prosíme občany, aby včas přistavili sběrné nádoby pro svozovou techniku .Děkujeme!“

 

Z důvodu pokračujících stavebních prací dojde od středy 28. září ke změnám v průchodu centrem. Bude obnoven centrální koridor od radnice kolem sochy Emila Zátopka směrem ke kulturnímu domu. Dojde však k uzavření průchodu kolem Tatrovanky, včetně části před prodejnami Pompo a Trafika. Vstupy do jednotlivých prodejen a provozoven zůstanou zachovány. Trasa z centrálního koridoru k objektu Tatrovanky bude fungovat s přerušovaným provozem – tzn. že v  případě provádění stavebních prací nebo návozu materiálu bude tato trasa dočasně uzavřena. V horní části bude zrušen průchod kolem lékárny Dr. Max, ve spodní části bude zrušen propojovací chodník kolem kulturního domu směrem k ZŠ dr. Milady Horákové. Náhradní trasy budou v místě vyznačeny, situační plánek najdete na webu města. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za trpělivost.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice