22. 6. 2022

Strategický plán je nejdůležitějším koncepčním dokumentem, podle kterého by se měl ubírat rozvoj města. Aktuálně platný plán v závěru letošního roku končí, proto zastupitelé na konci dubna zřídili pracovní komisi pro strategický rozvoj a jmenovali do ní 29 členů. Většina z nich se sešla ve čtvrtek 16. června na prvním zasedání. V čele skupiny je předseda Pavel Lazar, generální ředitel tara Trucks, prvním místopředsedou je starosta Miroslav Kopečný a druhým místopředsedou Petr Czekaj reprezentující Moravský pakt zaměstnanosti. Tvorbu nového plánu pro město celkově zajištuje poradenská a konzultační společnost Berman Group, s. r. o., které radnice zaplatí 538 tisíc korun. V první fázi poradenská firma zpracovala bezmála 160 stránkový profil města obsahující klíčové údaje popisující aktuální situaci v různých oblastech rozvoje města. Jednání pracovních skupin bude otevřeno široké veřejnosti. Podkladové materiály důležité pro vznik strategického plánu jsou již nyní zveřejněny na webu města pod záložkou strategický plán. První setkání podskupiny komise je plánováno až 12. a 13. září. Celá komise by se měla podruhé sejít 20. září.

 

OD JAMKY K JAMCE ANEB TURNAJ V MINIGOLFU, ČTVRTEK 23. 6. 2022, HŘIŠTĚ MINIGOLFU V KOPŘIVNICI (U KOUPALIŠTĚ), 8:30 HODIN, AKTIVNÍ SENIOR 2022

 

LEOŠOVY VÝTVARNÉ A HUDEBNÍ DÍLNY RPO DĚTI, PÁTEK 24. 6. 2022, OBORA NA HUKVALDECH, 15:00 HODIN, DOPROVODNÁ AKCE K MEZINÁRODNÍMU HUDEBNÍMU FESTIVALU LEOŠE JANÁČKA, VSTUPNÉ ZDARMA

 

VERNISÁŽ K VÝSTAVĚ MNOHODUŠE, PÁTEK 24. 6. 2022, MUZEUM FOJTSTVÍ, 17:00 HODIN, VÝSTAVA OBRAZŮ LUKÁŠE HEJČE, FOTOGRAFIÍ EVY STRUŠKOVÉ A OBRAZŮ LENKY DOBIÁŠOVÉ  DO 14. 8. 2022

 

SVATOJÁNSKÁ NOC-PÁTEK 24. 6. 2022, HRAD HUKVALDY, MYSTICKÁ NOC V DOPROVODU SVATOJÁNSKÝCH OHŇŮ, ŠERMÍŘSKÝCH SOUBOJŮ,STRAŠIDELNÝCH PŘÍBĚHŮ A OHŇOVÉ SHOW

 

Novojičínští policisté a kriminalisté v těchto dnech intenzivně prošetřují a prověřují případ, který se stal v odpoledních hodinách 6. června 2022 ve Studénce. Neznámý řidič nákladního automobilu riskantně vjel na železniční přejezd ve Studénce NA ČERVENOU. Červený dodávkový automobil vjel na zdejší železniční přejezd v době, kdy již bylo v činnosti světelné a zvukové zabezpečovací zařízení a následně stažené závory jej „uvěznili“ v kolejišti. Rychlostní vlak musel zpomalit a nebezpečná kolizní situace se naštěstí obešla bez zranění a škody na majetku. Letos již policisté v prostoru křížení železniční tratě s pozemní komunikací na ulici Nádražní ve Studénce řešili 12 různých přestupkových jednání. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění dosud přesně nezjištěného řidiče lze kdykoli zavolat na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Blížící se prázdniny znamenají změnu v otevírací době městské knihovny. Od 20. 6. do 31. 8. 2022 bude knihovna v kdk otevřena v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  od 7:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00. Pobočka na severu bude přístupná pouze v pondělí. Pro vrácení knih jsou k dispozici biblioboxy. Městská knihovna chystá na celé prázdniny výstavu komiksů Ještě jsme ve válce a soutěž s Emilem Zátopkem, ta pro vás má logické hádanky, pátrání v terénu a mnoho dalších překvapení.

 

OBEC TICHÁ REKONSTRUUJE VILU SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARMEL. KRAJ NA STAVBU PŘISPĚJE PŮL MILIONU KORUN. V obci Tichá na Novojičínsku funguje denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením. Budova této sociální služby potřebuje opravit. Zhruba polovinu prostředků obec získala z evropských zdrojů, s finančním krytím pomůže i kraj. Na opravu říms a fasády přispěje půl milionu korun. Denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením provozuje v obecní budově Slezská diakonie. Stávající stav objektu je již za hranicí uživatelských standardů. Nevyhovuje stavebně technickým, hygienickým ani požárním normám. Rekonstrukce už byla nutná, vyžádá si zhruba 4,7 milionu korun. Objekt je jednou ze tří Parmových vil vystavěných po 1. světové válce zdejším továrníkem Leopoldem Parmou.

Rekonstrukce vily začala letos v dubnu, hotovo by mělo být v příštím měsíci. Po dobu prací jsou klienti dočasně ubytovaní v domově mládeže krajské průmyslovky ve Frenštátě pod Radhoštěm, který ubytování nabízí nejen studentům, ale i veřejnosti. Klienti se do Karmelu vrátí ihned, jakmile to bude možné, nejpozději v srpnu.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice