25. 3. 2011

Připojte se dne 26.3.2011, od 20.30 do 21.30, k celosvětové akci Hodina Země, při níž dojde k vypnutí co možná nejvíce elektrických spotřebičů.

Valašské rallye: Trasa rychlostní zkoušky bude, plně uzavřena pro veškerý provoz. Vymezený úsek závodu je dopravně značen a organizačně řízen pořadateli závodu. V pátek 25. března: uzávěra NJ/Žilina – Závišice: od 16-25 – 21.50 hod, od 17.25 – 19.00 hod., od 20.22 – 21.35 hod.

Město Kopřivnice se opět chystá odměnit své nejlepší pedagogy. Tradiční slavnostní setkání v Šustalově vile se letos uskuteční přímo na Den učitelů, tedy v pondělí 28. března 2011 od 15 hodin. Uznání a poděkování vedení města získá dvacet pedagogických pracovníků z mateřských, základních i uměleckých škol ve městě, z VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a také z Domu dětí a mládeže.

Na přelomu března a dubna se ve Vlčovicích, Mniší a Lubině uskuteční veřejná setkání s vedením města. Cílem těchto každoročně konaných akcí je seznámit obyvatele místních částí se schváleným Akčním plánem rozvoje, městským rozpočtem na příslušný rok a s aktuálními tématy týkajících se daných lokalit. Letos budou hlavním bodem programu informace o odkanalizování a uzavírání smluv na odvádění odpadních vod.

Soubor Na značky z kopřivnického údavadla, pod hlavičkou DDM, získal  v sobotu nominaci na celostátní přehlídku studentského divadla MLADÁ SCÉNA.

Hokejový celek Kopřivnice v nové sezóně povede Václav Slabý, na post trenéra extraligových házenkářů se vrátil Miroslav Bartoň.

Blokové čištění, která probíhají dle harmonogramu v období od 19.3. do 16.5.2011 v čase 7:00 – 15:00 hod. Cílem tohoto opatření je zajistit důkladné vyčištění komunikací a tím pádem zajištění čistoty města, což se nedá uskutečnit, pokud při čištění komunikací překážejí vozidla nezodpovědných občanů. Úseky čištění místních komunikací a parkovišť jako v předchozích obdobích označeny značkami „zákaz stání“ s uvedeným datem a časem platnosti zákazu. Umisťování těchto značek proběhne vždy 7 dnů před datem čištění dané zóny. Odtahy nesprávně zaparkovaných vozidel budou prováděny v součinnosti s Městskou policií, která zajistí zdokumentování dopravního přestupku včetně sepsání „Protokol o odtahu vozidla“, provede videozáznam a nařídí odtah vozidla. Vozidla budou následně umísťována v uzavřeném a stráženém objektu v areálu SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58/31, Kopřivnice. Při skládání odtaženého vozidla se také provede videozáznam o průběhu manipulace s vozidlem. Pro zajištění řádného nakládání s odtaženými vozidly bude po uložení odtaženého vozidla provedena další fotodokumentace jeho skutečného stavu, bude zveřejněna informace o odtažení vozidla na webu SLUMEKO, s.r.o. (odkaz bude umístěn také na web města Kopřivnice), celý objekt je střežen kamerovým systémem.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice