1. 4. 2021

Žádosti o svědecké informace k dopravním nehodám u obcí Píšť a Šenov

Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Aleš Solnický žádá prostřednictvím médií širokou veřejnost o svědecké informace k níže uvedené dopravní nehodě, která se stala deset minut před šestnáctou hodinou odpolední 31. března 2021 na katastru obce Píšť na Opavsku.

Chvíli před šestnáctou hodinou odpolední posledního březnového dne letošního roku doposud neustanovený řidič s přesně nezjištěným motorovým vozidlem jel ve směru od obce Píšť na obec Vřesinu, přičemž na přímém úseku komunikace předjížděl 50letého muže z Opavska, který jel ve stejném směru jízdy na svém jízdním kole. V té době v protisměrném jízdním pruhu jelo osobní motorové vozidlo tovární značky Peugeot 206, jenž řídil 19letý muž z Opavska. S ohledem na vzniklou kolizní situaci v dopravě a hrozícímu čelnímu střetu mezi automobily, mladý řidič najel svým vozem na pravou krajnici, následně dostal smyk, sjel na přilehlé pole a s automobilem se několikráte převrátil přes střechu. Ke střetu obou automobilů nebo ke střetu jednoho z vozidel a cyklisty nedošlo, ke zranění žádné ze zúčastněných osob rovněž nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u 19letého řidiče peugeotu negativně, u druhého řidiče vozu provedena nebyla, poněvadž nezastavil a odejel neznámo kam. Pro řádné zadokumentování celého spisového materiálu je velmi nutné svědectví tohoto neznámého řidiče blíže nezjištěného motorového vozidla. Policisté žádají, aby se tato osoba sama telefonicky přihlásila na policejní číslo 974 737 572 nebo na mobilní telefonní číslo dopravních policistů 735 788 950. Jakékoli informace a kladné poznatky k předmětnému případu lze případnými svědky rovněž sdělit na daná opavská policejní čísla případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158. Za toto policisté děkují.

Svědectví a podnětné informace k dopravní nehodě žádá i policejní inspektor prap. Petr Smékal ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně. Ten nadále intenzivně prověřuje kolizní situaci v dopravě, ke které již došlo patnáct minut po šesté hodině ranní 10. února 2021 na ulici Dukelské v obci Šenov u Nového Jičína. V té době 53letá žena z Novojičínska řídila osobní motorové vozidlo tovární značky Mazda CX3 ve směru jízdy od Kunína, přičemž před vyznačeným přechodem pro chodce u objektu firmy Lari s největší pravděpodobností přehlédla přecházejícího chodce a narazila do něj. Po střetu výše uvedená žena zastavila a přivolala policejní hlídku, následná orientační dechová zkouška u ní vyzněla negativně. Neznámý chodec však na příjezd přivolaných policistů nečekal a odešel neznámo kam. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun. Ohledně sražené osoby bylo prováděno několik procesních úkonů, pátrání, prošetřování a prověřování, byla kontaktována zdravotnická zařízení a místně příslušní lékaři, byly informovány okolní obecní úřady… Neznámého chodce se však doposud nepodařilo zjistit a zkontaktovat. V rámci řádného zadokumentování celého spisového materiálu je velmi nutné svědectví této neznámé osoby (muž v tmavém oblečení) případně dalších svědků. Toto vše lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 571 případně 974 735 251. Za tyto kladné svědecké poznatky a informace policisté děkují.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice