24. 3. 2021

Řidič osobního automobilu pod vlivem alkoholických nápojů v Kopřivnici

Půl hodiny po devatenácté hodině podvečerní 22. března 2021 službu konající kopřivnická policejní autohlídka ze zdejšího Obvodního oddělení prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v Kopřivnici, v části Lubina. Při tomto zastavila a v rámci silniční kontroly i řádně zkontrolovala 27letého muže z Novojičínska jako řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Yeti. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo následně zjištěno, že tento muž před jízdou požil alkoholické nápoje, poněvadž mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,4 promile alkoholu v dechu. Shora uvedený 27letý muž s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholu před jízdou doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, řidičský průkaz mu zadržen nebyl, poněvadž jej nepředložil, zakročující policisté mu však zakázali řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nyní ve stádiu prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Krádež druhotných surovin z areálu opavské Charity

Doposud neznámý pachatel spáchal v blíže neustanovené domě mezi patnáctou hodinou odpolední 22. března a šestou hodinou ranní 23. března letošního roku na ulici Přemyslovců v Opavě, v městské části Jaktař přečin krádeže. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak neznámá osoba nejprve neoprávněně vstoupila do nového areálu opavské Charity a po násilném odstranění řetězu odcizila ze dvou zde instalovaných kovových kontejnerů různé druhy a množství měděných cívek a měděného drátu, čímž poškozené právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 4 tisíce korun. Touto trestnou činností majetkového charakteru se nadále zabývají policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených druhotných surovin, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Kontrola řidiče osobního automobilu bez řidičského oprávnění

Pár minut před pátou hodinou ranní 23. března 2021 službu konající policejní autohlídka z kravařského Obvodního oddělení v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla a kontrolovala na ulici Novodvorské v Kravařích řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Opel Vectra, a to 30letého muže z Vítkova. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek a jedů v jeho těle však shora uvedený řidič bezdůvodně odmítl a rovněž bezdůvodně odmítl výzvu k lékařskému vyšetření a k odběru biologických látek (krve nebo moči). Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně prokázáno, že výše jmenovaný 30letý muž není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním, z tohoto důvodu mu na místě bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a celá záležitost bude po řádném zadokumentování postoupena podle věcné příslušnosti do správní komise Odboru dopravy příslušného Městského úřadu v Kravařích k dalšímu projednání a opatření.

 

Řidič osobního automobilu pod vlivem alkoholu v obci Tvrdkov

Službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení Policie České republiky v Rýmařově chvíli po šesté hodině ranní 24. března 2021 stavěla a kontrolovala v obci Tvrdkov řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Fiat, a to 61letého muže ze Šumperska, který jel ve směru od obce Mirotínek na Rýmařov. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento muž je podnapilý, poněvadž mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 0,5 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 61letý muž předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu nebyl zadržen jeho řidičský průkaz, poněvadž jej nepředložil, bylo mu však zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí. Po řádném zadokumentování bude spisový materiál zaslán do správní komise příslušného Odboru dopravy Městského úřadu v Rýmařově k dalšímu projednání a opatření.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice