10. 11. 2021

Poškození bezmocně přihlíželi, jak neznámý volající převádí peníze z jejich účtu

Jak se lákavé virtuální obchodování může prodražit. Někomu až o milion…

 

V prostředí internetu je třeba být neustále obezřetný a ve střehu, o obchodování – s virtuální měnou nevyjímaje – to platí dvojnásob. Nechcete mít přeci „vyluxovaný účet“. Bohužel, policisté stále případy, kdy poškození svolí cizí osobě ke vzdálenému přístupu k jejich počítači a poté již jen přihlížejí výběrům peněz z jejich účtu, zaznamenávají.

 

Kolegové z oddělení kybernetické kriminality krajského ředitelství mají aktuálně „na stole“ hned několik případů. Například, 64letou ženu z Nového Jičína zaujala na webu reklama společnosti  obchodující s virtuální měnou a slibující výhodné zhodnocení peněz. Paní vyplnila dotazník, na základě kterého byla u společnosti zaregistrována. Uvedla e-mail a číslo mobilu, na který jí  zavolal neznámý muž hovořící česky s cizím přízvukem. Žena svolila pro finální nastavení jejího účtu u společnosti s instalací konkrétního programu do jejího notebooku, přestože jí bylo sděleno, že neznámý volající se díky němu vzdáleně na její počítač připojí. Vše klaplo a paní uhradila registraci, řekněme vstupní investici 250 USD. Po pár dnech jí zavolal totožný muž a chtěl, aby se přihlásila do internetového bankovnictví. Žena odeslala dle instrukcí – údajně z důvodu ověření účtu – 100 000 korun. Poté již bylo vše v rukou neznámého, který byl na její počítač vzdáleně připojen. Než si poškozená uvědomila, co se děje, podařilo se volajícímu za její „pomoci“ bleskovými kroky převést určitou částku na cizí účet. Paní nestíhala jeho tempu a postupně ztrácela vládu nad svým bankovnictvím. Ve finále volající již takto činil naprosto sám, neboť jí úplně znemožnil ovládat počítač. Nyní je neznámý bohatší o téměř milion korun (konkrétně 990 000 korun).

Dle poškozené byl muž velmi výřečný a byla ovlivněna jeho vysvětlením a podáním celé problematiky. Ve finální fázi při „vyluxování“ jejího účtu hovořil muž rychle, přesvědčivě a naléhal na okamžitou reakci při několika krocích najednou.

 

Poškozená paní není rozhodně sama, kriminalisté oddělení kybernetické kriminality evidují v tomto spise, ve kterém je pojítkem totožný způsob práce neznámých pachatelů, již téměř 40 mužů i žen z celé republiky. Mezi nejstarší patří 83letý pán, který přišel o více než 23 000 korun. Také někteří z  mladší generace se nechali podvést, 32letý muž nahlásil na účtu chybějících přes 140 000 korun. O vysokou částku, konkrétně téměř milion korun, přišla nejen paní z Nového Jičína (viz popsaný případ výše), ale také 40letá žena z Frýdecko-Místecka. Celková škoda u tohoto již nyní velmi rozsáhlého spisového materiálu aktuálně dosahuje 10,3 milionu korun, stále se ale navyšuje.

Připomeňme si tedy princip podvodného jednání, jehož vzestup lze s rostoucí cenou bitcointů očekávat:

Princip „výhodného“ nákupu virtuálních měn spočívá v tom, že poškozený klikne na internetu na reklamu slibující zhodnocení peněz. Otevře se stránka, kde má vyplnit kontaktní údaje (včetně telefonního čísla). Poté je kontaktován neznámými osobami (hovoří i lámanou češtinou nebo v angličtině či ruštině apod.). Při hovoru je přesvědčen o výhodnosti celého projektu a prvotní investici ve výši cca 250 EUR či USD. Poté obdrží do e-mailu spouštěcí soubor programu umožňující vzdálené ovládání počítač. Poškozenému je vysvětleno, že po nainstalování programu mu bude ukázáno fungování investiční platformy. Při této ukázce je dále vyzván k přihlášení do svého internetového bankovnictví, kde již pachatelé zadávají různé platby a poškozený je manipulován k tomu, aby platby potvrdil a tyto skutečně proběhly.

 

O obdobných případech průběžně informujeme (varujeme), viz z poslední doby:

https://www.policie.cz/clanek/zpravodajstvi-z-frydeckomistecka-623059.aspx

https://www.policie.cz/clanek/podvody-s-virtualni-menou.aspx

 

 

Nezapomínejte tedy:

  • nedávejte svolení k instalaci jakýchkoliv programů do Vašich počítačů (obecně nesvolujte se zásahem do počítače)
  • pokud je k Vašemu počítači někdo z jakéhokoliv důvodu vzdáleně připojen, neprovádějte přihlášení do svého internetového bankovnictví
  • nesdělujte své osobní údaje, nezasílejte ofocené osobní doklady či informace z platební karty
  • nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy či jiným způsobem cizí osobě neautorizujte platbu
  • a předně, než se rozhodnete využít nabídky ke zhodnocení vkladů, nákupu a obdobně, velmi pečlivě zvažte, zda je nabízené reálné, nebo je zřejmé cokoliv podezřelého (neznámá společnost, přemrštěná výše zhodnocení apod.)

 

V případě, že jste se stali obětí neznámého pachatele, obraťte se neprodleně na policisty a informujete Váš bankovní ústav. Nemažte konverzace (z počítače, mobilního telefonu…) a jakékoliv další informace související s událostí, vše bude zapotřebí doložit.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice