10. 5. 2011

Nebezpečí na internetu

V pátek 6. května se uskutečnil seminář pro pedagogy a policisty zabývající se kyberšikanou.
Téměř šedesát posluchačů z řad pedagogů a policistů z Novojičínska živě reagovalo na slova přednášejících. Vzájemná diskuze s Mgr. Veronikou Krejčí a Mgr. René Szotkowským Ph.D., lektory projektu „E-Bezpečí“, přiblížila problematiku týkající se našich dětí, ale i dospělých.
„Skrytá šikana, která je fenoménem doby ovlivňuje chování a psychiku dětí a mládeže ve školách. Mnohdy je těžké vůbec rozpoznat, zda k něčemu dochází. Šikana spojená s internetem a komunikačními prostředky je zákeřná a zanechává u postižených jedinců daleko větší stopu.“ Problém, na kterém se shodli všichni přítomní.
Rizikové chování na internetu, kyberšikana, sexting, kybergrooming a kyberstalking, jejich projevy, průběh a důsledky. Slovem i obrazem prezentovaná témata mnohým přinesla nové informace, které jim pomohou při práci s dětmi i mládeži ve školách i v životě.
Seminář byl pořádán novojičínskými policisty ve spolupráci s Městem Nový Jičín. Realizátorem projektu je Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (www.prvok.upol.cz).

  

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice