10. 8. 2021

Nelegální pracovníci v automobilovém průmyslu.

Celkem 3 nelegálně pracující cizinci z Ukrajiny a 9 cizinců z Polska a Slovenska bez splnění oznamovací povinnosti. Moravskoslezští celníci z oddělení Dohledu nad subjekty se zapojili do celorepublikové kontrolní akce s krycím názvem SHARK, která byla nařízena na dodržování zákona o zaměstnanosti. Na základě analýzy subjektů si vybrali firmy zaměřené na činnosti v automobilovém průmyslu, stavebnictví a stravování.

Celníci zkontrolovali tři firmy a 18 zaměstnaných cizinců. U 12 cizinců zjistili porušení tohoto zákona. Tři cizinci z Ukrajiny vykonávali svou pracovní činnost bez vydaného pracovního povolení k zaměstnání a 9 cizinců z Polska a Slovenska pracovalo bez splnění oznamovací povinnosti vůči příslušnému Úřadu práce v Ostravě. V souladu se zákonem o zaměstnanosti je zaměstnavatel povinen splnit tuto oznamovací povinnost.

Odhalená porušení ustanovení zákona o zaměstnanosti postoupí celníci místně příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce k zahájení správního řízení. Zaměstnavatelům hrozí sankce až do výše 10 milionů korun.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice