10. 9. 2015

Nedovolené kontakty s dítětem…“

Ostravský policejní komisař rozšířil trestní stíhání 29letého muže pro přečin navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Muž je podezřelý, že v srpnu a září roku 2014 nabízel prostřednictvím internetu setkání nezletilým s cílem vykonání pohlavního styku. Podezřelý měl s dívkami ve věku 13 a 14 (dvě dívky ve věku 14 let) komunikovat prostřednictvím sociální sítě, nabízet jim schůzky na různých místech Ostravy. Účelem setkání měly být různé sexuální praktiky či pohlavní styk. K navrhovaným schůzkám ale nedošlo. Pachateli předmětného přečinu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Trestní stíhání 29letého muže bylo zahájeno pro přečiny šíření pornografie, zneužití dítěte k výrobě pornografie a ohrožování výchovy dítěte na sklonku roku 2014. Muž měl prostřednictvím sociální sítě komunikovat s nezletilými dívkami, zejména 11letou dívkou a zaslat fotografie zobrazující obnažené mužské pohlavní orgány i nemravné zprávy. Dále měl požadovat po nezletilých za jim zaslaná fota fotografie pohlavních orgánů nezletilých. Dívka toto skutečně po naléhání učinila. Za uvedené protiprávní jednání hrozí pachateli trest odnětí svobody až na pět let.

V průběhu vyšetřování tohoto skutku byly zjištěny další okolnosti protiprávního jednání, proto bylo nyní rozšířeno trestní stíhání muže o přečin navazování nedovolených kontaktů s dítětem, přičemž toto jednání je trestné novelizací trestního zákoníku s účinností od 1. 8. 2014.

Policisté realizovali domovní prohlídku, zajistili věci důležité pro trestní řízení, které následně zkoumal znalec. Expert konstatoval existenci značného množství tzv. dětské pornografie.

I popsané vyšetřování opět směřuje preventivní apel k rodičům nezletilých, komunikujících permanentně prostřednictvím sociálních sítí. Znovu lze zopakovat, že domněnka bezpečí dítěte v dětském pokoji, nemusí být vždy reálnou. Cestou je důvěra i komunikace mezi rodičem a dítětem, přehled o kontaktech dítěte i způsobu trávení volného času. Ani systém zákazu komunikace sociální sítí není vždy efektivní. Děti zpravidla zákaz domácí komunikace na sociální síti vyřeší přístupem u kamaráda či jiným způsobem. Proto lze doporučit poučení dětí o základních pravidlech bezpečné komunikace na internetu, který skýtá nepřeberné možnosti poznání, ale také nebezpečí páchaného protiprávního jednání na dětech. Právě důvěra mezi rodičem a dítětem pak vede k zamezení i odhalení podobných trestných činů, kdy se dítě svěří rodičům s nestandardním požadavkem komunikujícího prostřednictvím internetu, což vede k oznámení a počátku prověřování.

Na začátku školního roku lze zejména pedagogům zopakovat i nepřeberné množství preventivních aktivit, zejména besed, cílených i k tématu prevence internetové kriminality. Učitelé mohou informace k preventivním besedám rozličného zaměření nalézt na našem odkazu https://www.policie.cz/clanek/moravskoslezsky-kraj-odkazy-prevence-prevence.aspx,

k projektu Poldík Webík na https://www.policie.cz/clanek/sprava-severomoravskeho-kraje-akce-a-projekty-prevence-pro-vsechny.aspx

nebo

https://www.policie.cz/clanek/lapeni-siti.aspx (cíleno pro změnu na seniory).

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice